Waar kan ik de algemene voorwaaden van oppidum vinden?

Print Friendly, PDF & Email

Op al onze aanbiedingen, communicaties en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van ICT~OFFICE (voorheen “FENIT”), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Op verzoek verstrekken wij u de Algemene Voorwaarden van Oppidum in pdf formaat.