Trainingsmogelijkheden

Oppidum biedt trainingen en workshops aan op verschillende manieren waardoor we altijd een passend aanbod kunnen afstemmen met klanten.
Print Friendly, PDF & Email

Klassikale (virtuele) training

Tijdens onze klassikale trainingen is er enorm veel aandacht voor het groepsproces. Door samen te werken, verkrijgen cursisten nieuwe inzichten en leren zij om te gaan met feedback. Ook besteedt de Oppidum professional uitgebreid aandacht aan het beantwoorden van vragen van de groep. Tijdens een klassikale training oefen je de praktische vaardigheden met andere cursisten door cases en gamification. Hierdoor komen praktijksituaties en theorie samen. Daarnaast kan de Oppidum professional de opdrachten bespreken en vragen beantwoorden. Cursisten passen dus direct de theorie toe in de praktijk.

Ook bieden wij virtuele klassikale trainingen aan. In onze virtuele klassikale trainingen bieden wij de lesstof online aan, maar met dezelfde expertise en begeleiding als een normale klassikale training. In onze virtuele trainingen behandelen we de theorie en maken we verschillende praktijkopdrachten via een beveiligde onlineverbinding en gaan we uiteraard ook in op eventuele vragen over de theorie.

In-company training

De ervaren trainers van Oppidum kunnen u ondersteunen met gerichte en op maat gemaakte trainingsprogramma’s voor specifieke vraagstukken en doelstellingen. In-company programma’s sluiten goed aan bij de beleving van de cursisten, omdat ze in hun vertrouwde omgeving nieuwe vaardigheden leren. In-company trainingen zijn vooral makkelijk als u efficiënt veel cursisten tegelijkertijd wil laten trainen. Door de opgedane kennis en ervaring neemt de flexibiliteit van de inzetbaarheid van uw professionals toe.

Workshop

Tijdens onze workshops zorgen we ervoor dat de deelnemers actief deelnemen en gezamenlijk, vaak creatief, werken aan een vooraf gedefinieerd doel. Ondanks de ruimte voor creativiteit is er wel degelijk sprake van een gestructureerd geheel.

De workshop wordt geleid door een Oppidum professional en kan variëren van een enkele uren tot meerdere dagdelen. Workshops zijn vooral goed te gebruiken wanneer er behoefte is aan samenwerking, het bereiken van consensus, het creatief vermogen van een groep ontwikkelen of het versterken van draagvlak binnen een groep. Concrete situaties waarin workshops hun waarde hebben bewezen zijn het (her)ontwerpen van Project Flows, het ontwikkelen van een Project Initiatie Document (PID) en vormgeven aan risicomanagement strategieën.

Blended training

Blended trainingen maken het volgen van een cursus bij Oppidum effectief en efficiënt. Wij gebruiken voor onze blended trainingen krachtige, flexibele en ‘authentieke’ leeromgevingen. Onze blended trainingen zijn gericht op  blended learning: individueel online leren in combinatie met interactie met een Oppidum professional.

De cursist neemt zelf het initiatief voor het leren, en wordt hiertoe gefaciliteerd door een Oppidum professional. Op die manier heeft de cursist in toenemende mate meer invloed op de leerdoelen, leeractiviteiten, leerinhouden en de setting waarbinnen geleerd wordt. Dat betekent dat cursisten hun leerproces ook binnen de trainingen meer zelf kunnen sturen. Grootste voordeel van blended training is flexibiliteit en efficiency.