Stakeholder Engagement

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Stakeholder Engagement™ is een methodische aanpak over het identificeren, beïnvloeden en optimaal betrekken van de belangrijkste belanghebbenden. Dit is essentieel in ieder veranderingsprogramma.

Het betrokken houden van alle belanghebbenden; dat is misschien wel de belangrijkste kerncompetentie van iedereen die geaccepteerde veranderingen wil doorvoeren. Het kan gebeuren dat je stakeholders vergeet, maar je kunt er zeker van zijn dat ze stakeholders jou niet zullen vergeten.

Door het volgen van de training Stakeholder Engagement krijgt u kennis en begrip van praktische methoden en technieken rond het betrekken van stakeholders. Daarmee kunt u als een deskundig lid van veranderteam functioneren.

Doel van de Stakeholder Engagement training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U heeft inzicht in de principes die aan het betrekken van belanghebbers ten grondslag liggen.
 • U heeft inzicht in de gereedschappen die u kunt inzetten om belanghebbers te betrekken.
 • U weet op welke manieren u de belangrijkste belanghebbers in kaart kunt brengen.
 • U weet hoe u communicatie naar belanghebbers kunt plannen en uitvoeren om het maximale effect te bereiken.
 • U kunt de effectiviteit van uw communicatie meten en daarop bijsturen.

Doelgroep

De opleiding is vooral bedoeld voor verandermanagers en project- en programma managers waarbij de steun en acceptatie van belanghebbers doorslaggevend is voor het succes. De training is ook relevant voor diegenen die hierbij meewerken, richting geven of op deelgebieden leidinggeven bij verandering (bijvoorbeeld lijnmanagers of business-analisten). Omdat de training in kort bestek een breed overzicht van allerlei gereedschappen geeft bij Stakeholder Engagement, is het ook zeker interessant voor opdrachtgevers en adviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de MSP Foundation training. De investering voor de combinatietraining van Stakeholder Engagement met MSP Foundation is in totaal € 1.995,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Stakeholder Engagement

Trainers

Clemens Bon

Rinse van der Schoot

Download brochure

De Stakeholder Engagement trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 200,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn in het Engels beschikbaar

Certificering
Stakeholder Engagement™ Certificaat

Inhoud van de Stakeholder Engagement training

In de Stakeholder Engagement training komen onder meer aan de orde:

 • Het belang van het op de juiste manier betrekken van de juiste mensen.
 • De principes die ten grondslag liggen aan Stakeholder Engagement, van “eerst begrijpen en dan pas begrepen willen worden” tot “emoties overstijgen rationele argumenten”.
 • De verschillende perspectieven van het betrekken van mensen.
 • Het belang van samenwerken en agility.
 • Storytelling.
 • Het proces van Stakeholder Engagement.
 • Het onderkennen van de belanghebbers van uw veranderinitiatief en het onderzoeken van hun belang.
 • Het vormgeven van het communicatie- en beïnvloedingsproces.
 • Het plannen van de boodschappen en de interacties.
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van de activiteiten.
 • Het meten, aanpassen en verbeteren van de communicatie interventies.

Cursusvorm

 • Twee dagen training, theoriebehandeling, inclusief oefeningen rond diverse praktijkcases.
 • Web-based examentraining om thuis te oefenen
 • Het afleggen van het officiële multiple choice examen certificeringsexamen op een door de kandidaat gewenst tijdstip en plaats (computer ondersteund, remote proctored).

Certificering informatie

logo Stakeholder Engagement

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Stakeholder Engagement examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven Stakeholder Engagement Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Stakeholder Engagement is geschikt voor iedereen die met veranderen en beïnvloeden bezig is. Het geeft in een korte tijd niet alleen een compleet overzicht van de belangrijkste principes, maar ook van beschikbare methodes en middelen die voorhanden zijn om een bepaald gewenst effect bij stakeholders te bereiken.

Stakeholder Engagement geeft een gestructureerde benadering van het proces van het betrekken van belanghebbers, inclusief de technieken en methoden die u tijdens iedere stap kunt gebruiken.

Inhoud van de training

In de Stakeholder Engagement™ training komen onder meer aan de orde:

 • Het belang van het op de juiste manier betrekken van de juiste mensen.
 • De principes die ten grondslag liggen aan Stakeholder Engagement™, van “eerst begrijpen en dan pas begrepen willen worden” tot “emoties overstijgen rationele argumenten”.
 • De verschillende perspectieven van het betrekken van mensen.
 • Het belang van samenwerken en agility.
 • Storytelling.
 • Het proces van Stakeholder Engagement™.
 • Het onderkennen van de belanghebbers van uw veranderinitiatief en het onderzoeken van hun belang.
 • Het vormgeven van het communicatie- en beïnvloedingsproces.
 • Het plannen van de boodschappen en de interacties.
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van de activiteiten.
 • Het meten, aanpassen en verbeteren van de communicatie interventies.

Cursusvorm

 • Twee dagen training, theoriebehandeling, inclusief oefeningen rond diverse praktijkcases.
 • Web-based examentraining om thuis te oefenen
 • Het afleggen van het officiële multiple choice examen certificeringsexamen op een door de kandidaat gewenst tijdstip en plaats (computer ondersteund, remote proctored).

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Stakeholder Engagement™ examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven PRINCE2® Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Stakeholder Engagement™ is geschikt voor iedereen die met veranderen en beïnvloeden bezig is. Het geeft in een korte tijd niet alleen een compleet overzicht van de belangrijkste principes, maar ook van beschikbare methodes en middelen die voorhanden zijn om een bepaald gewenst effect bij stakeholders te bereiken.

Stakeholder Engagement™ geeft een gestructureerde benadering van het proces van het betrekken van belanghebbers, inclusief de technieken en methoden die u tijdens iedere stap kunt gebruiken.

Enkele belangrijkste voordelen van het gebruik van PRINCE2 zijn dat mensen en middelen worden toegewezen als onderdeel van de ‘go/no-go’ beslissingen. Er zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen. De focus ligt op voortdurende rechtvaardiging van het project. Er wordt Managing by Exception gebruikt op alle niveaus van het project.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.