Scrum Master

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

De perfecte basis voor iedereen die met Scrum werkt. Bestemd voor Scrum Masters, Product Owners of een elk ander lid van een team dat op basis Scrum werkt of gaat werken.

De training Scrum Master biedt de deelnemers de informatie en de tools die er voor zorgen dat het Scrum raamwerk goed wordt begrepen, zodat men volwaardig kan deelnemen in een Scrum team. De training gaat in op de basiselementen van Scrum, inclusief het Scrum raamwerk, de Scrum gebeurtenissen, de Scrum artefacten, de rollen, en houding en gedrag. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan hoe Scrum klantwaarde, productiviteit en de totale kosten optimaliseert. Tijdens de training komen ook andere veel voorkomende Agile raamwerken en werkwijzen aan bod.

Tijdens de training wordt door iedere deelnemer een werkboek gebruikt waardoor de cursusinhoud direct toepasbaar wordt.

De training is geaccrediteerd door APMG en het Agile Business Consortium en sluiten direct op dit examen aan. De training sluit ook aan bij de zeer gewilde en wereldwijd erkende kwalificaties PSM I en PSPO I van scrum.org.

Doel van de Scrum Master training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • Met vertrouwen het examen Scrum Master van het Agile Business Consortium en/of het examen PSM I van scrum.org afleggen.
 • Uitleggen wat Scrum is en hoe het is ontstaan.
 • Vertellen waarom Scrum werkt en hoe het verschilt van traditionele aanpakken.
 • De theorie op een effectieve manier vertalen naar de praktijk.
 • Vertellen wat de introductie van Scrum betekent voor uw organisatie.
 • Samenwerken in een Scrum Ontwikkel team.
 • Starten met uw werkzaamheden als Scrum Master.

Doelgroep

De training is een basistraining als het gaat om Agile en Scrum en zodoende geschikt voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt Scrum, zowel inhoudelijk deskundige medewerkers als management. Voor Scrum Masters en Product Owners is deze training onmisbaar.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de AgilePM Foundation training. De investering voor de combinatietraining van Scrum Master met AgilePM Foundation is in totaal € 1.995,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Scrum Master

Trainers

Clemens Bon

Rinse van der Schoot

Download brochure

De Scrum Master trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 200 (excl Btw). Dit is voor het examen van Scrum Master van het Agile Business Consortium. De kosten van een PSM I assessment bij scrum.org bedragen $150 USD.

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het cursusmateriaal (boek, slides, bijlagen en werkboek) zijn zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar. Het examen is alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Scrum Master Certificaat

Inhoud van de Scrum Master training

In de Scrum Master training komen onder meer aan de orde:

 • Overzicht van scrum en de bijbehorende rollen.
 • Zelforganisatie.
 • De kern van agile, het Agile Manifesto en de Agile Principes.
 • Inschatten wat de toegevoegde waarde van agile werken is.
 • De scrum gebeurtenissen en artefacten.
 • De rolverdeling en verantwoordelijkheden in een Scrum team.
 • Samenwerken in een Scrum ontwikkelteam, de rollen tot leven brengen.
 • Sprint planning en voortgang.
 • Handvatten en aandachtspunten voor een succesvolle introductie van Scrum in uw organisatie.
 • Scrum in relatie tot andere tot andere methoden zoals bijvoorbeeld Kanban, Lean, PRINCE2®.
 • Een scrum simulatie.

Cursusvorm

De cursus voor Scrum Master Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie en een blended variant.

Certificering informatie

logo Scrum Master Agile Business Consortium logo PSM I Professional Scrum Master Assessment

De training kan worden afgesloten met diverse internationaal erkende Scrum Master examens.

De eerste mogelijkheid is het examen Scrum Master van het Agile Business Consortium. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 37 of meer vragen goed heeft, ontvangt u het door het Agile Business Consortium via APMG International uitgegeven Scrum Master Certificaat. De training en het trainingsmateriaal is ook door APMG en het Agile Business Business Consortium geaccrediteerd.

Het is ook mogelijk om examen (het PSM I Assessment) te doen bij scrum.org. Het cursusmateriaal biedt alle informatie die nodig is om succesvol dat examen af te kunnen leggen en zodoende het certificaat PSM I te halen. Dit examen bestaat uit 80 vragen waarvoor u 1 uur de tijd krijgt. Indien u 68 of meer vragen goed heeft, ontvangt u het door het srcum.org via uitgegeven Professonal Scrum Master I certificaat.

Daarnaast is het ook nog mogelijk om examen Product Owner I (het PSPO I Assessment) te doen bij scrum.org. Het cursusmateriaal biedt alle informatie die nodig is om succesvol dat examen af te kunnen leggen en zodoende ook het certificaat PSPO I te halen. Dit examen bestaat uit 80 vragen waarvoor u 1 uur de tijd krijgt. Indien u 68 of meer vragen goed heeft, ontvangt u het door het srcum.org via uitgegeven Professonal Scrum Product Owner I certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Scrum is een raamwerk om complexe producten te ontwikkelen, leveren en te onderhouden. De Scrum Gids beschrijft het als een raamwerk waarbinnen mensen complexe, adaptieve problemen aanpakken en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten opleveren met de hoogst mogelijke waarde. Het is in ieder geval de meest voorkomende manier waarop agile werken vorm wordt gegeven.

De producten zijn ook zeker niet alleen maar beperkt tot de IT.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.