PRINCE2 Agile Practitioner

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

PRINCE2 Agile® combineert de governance en de besturende elementen van PRINCE2® met een Agile aanpak om de producten voort te brengen. PRINCE2 biedt veel handvaten als het gaat om het inrichten en vormgeven van de besluitvorming rond een project, terwijl Agile de effectieve aanpak biedt om incrementeel en iteratief producten te ontwikkelen.

PRINCE2 Agile geeft structuur, leiding en beheersing in omgevingen waar met Agile concepten, methoden en technieken gewerkt wordt. Het helpt ervaren projectmanagers de Agile strategie op maat te implementeren binnen de bestaande PRINCE2 besturingsfilosofie, waarbij het niet gaat om waterval-denken maar om de juiste besluitvorming op het juiste moment.

Binnen de training PRINCE2 Agile Practitioner krijgt u een enorm breed overzicht van allerlei Agile concepten en werkwijzen en hoe deze in een project ingepast kunnen worden.

Doel van de PRINCE2 Agile Practitioner training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U begrijpt de concepten van Agile werken.
 • U begrijpt het doel en de context voor het combineren van PRINCE2® en Agile manieren van werken.
 • U bent in staat om de belangrijkste aandachtsgebieden van een project toe te passen in een Agile omgeving en dit op waarde te schatten.
 • U bent in staat om de te beheren aspecten vast te houden of juist flexibel te gebruiken om het beste Agile resultaat te behalen.
 • U bent in staat om de PRINCE2 thema’s, processen en managementproducten op maat te maken voor uw project in een Agile context.
 • U Doorziet hoe principiële managementdoelstellingen bereikt kunnen worden door specifieke beheersmaatregelen, ook in een Agile omgeving.
 • U kunt een projectorganisatie en bijbehorende rollen inrichten volgens PRINCE2 Agile met de juiste mix van governance en zelforganisatie.
  Randvoorwaarden creëren voor het succes van uw project, ook als het om gedrag en houding gaat.

Doelgroep

De training is bedoeld voor organisaties en professionals die al ervaring hebben met PRINCE2, maar uitgedaagd worden om in een Agile omgeving te werken. De training is tevens bedoeld voor organisaties en professionals die al Agile werken, maar juist de behoefte hebben om het proces van besluitvorming beter in te richten.

U kunt daarbij denken aan programma- en projectmanagers en -medewerkers, Product Owners, Scrum Masters, Lean en Agile coaches, maar zeker ook aan opdrachtgevers en adviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Scrum Master training. De investering voor de combinatietraining van PRINCE2 Agile Practitioner met Scrum Master zijn in totaal € 1.995,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

PRINCE2 Practitioner

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De PRINCE2 Agile Practitioner trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
PRINCE2® Foundation Certificaat
of PRINCE2® Agile Foundation Certificaat
of PRINCE2® Practitioner Certificaat
of Project Management Professional® (PMP)
of Certified Associate in Project Management® (CAPM)
of IPMA Level A,B,C of D

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
PRINCE2® Agile Practitioner Certificaat

Inhoud van de PRINCE2 Agile Practitioner training

In de PRINCE2 Agile Practitioner training komen onder meer aan de orde:

 • De verschillende Agile aanpakken, zoals Scrum, Kanban, Lean, Lean StartUp, DevOps, Scaled Agile Framework en hoe deze te combineren zijn met een projectmatige aanpak.
 • Voorwaarden om goed met Agile te kunnen werken in de vorm van de Agilometer.
 • Tailoring van PRINCE2 op de Agile aanpak. Hoe pas je thema’s, processen en management producten aan.
 • Het inrichten van projectmanagement beheersmaatregelen in een Agile omgeving.
 • Rollen en rolneming, servant leadership in de praktijk.
 • Het opzetten en uitvoeren van een project in een Agile omgeving op een evenwichtige wijze.
 • Een project uitvoeren met een goede balans voor alle stakeholders met zoveel mogelijk feedback.

Cursusvorm

De cursus voor PRINCE2 Agile Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

 

logo PRINCE2 Agile ATO De training wordt afgesloten met het internationaal erkende PRINCE2® Agile Practitioner examen. Voor dit multiple choice examen met 50 scenario-gebaseerde vragen krijgt u 2 uur en 30 minuten de tijd. Indien u 60% van de vragen (= 30) goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven PRINCE2 Agile Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “PRINCE2® Agile”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten bij deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

PRINCE2 Agile is vooral toepasbaar in organisaties en door professionals die al ervaring hebben met PRINCE2, maar uitgedaagd worden om in een Agile omgeving te werken. PRINCE2 Agile is tevens van grote waarde voor organisaties en professionals die al Agile werken, maar juist de behoefte hebben om het proces van besluitvorming beter in te richten.

PRINCE2 Agile is ook erg geschikt voor situaties waarbinnen continue Agile productontwikkelingen en ‘Agile Release Trains’ een concreet project met een begin en een eind opgeleverd moet worden.

Inhoud van de training

PRINCE2® Practitioner is bedoeld voor de ervaren projectmanager en medewerkers van projectbureaus of Project Management Offices. Als je PRINCE2® in de praktijk wilt gaan toepassen – of anderen daarover wilt adviseren – is deze training onmisbaar.

In de PRINCE2® Practitioner training komen onder meer aan de orde, in aanvulling op de onderwerpen van PRINCE2® Foundation:

 • Het concept van PRINCE2® tot op detailniveau;
 • Het toepassen van PRINCE2® op alle aspecten van een project;
 • Het op maat maken van PRINCE2® voor specifieke projectsituaties;
 • Het onderkennen van principiële effect van projectmanagement beheersmaatregelen;
 • Het opzetten en uitvoeren van een project op een evenwichtige wijze;
 • Een project uitvoeren met een goede balans voor alle stakeholders;
 • Het onderbouwd commentaar kunnen geven op alle aspecten en documenten van een project.

Cursusvorm

De cursus voor PRINCE2® Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende PRINCE2® Practitioner examen. Voor dit multiple choice examen met 68 vragen krijgt u 2 uur en 30 minuten de tijd. Indien u 55% van de vragen (= 38) goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven PRINCE2® Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2®”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

PRINCE2 is geschikt voor alle soorten projecten. Het biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en aanpak. Alle betrokken partijen, vooral de opdrachtgever/klant, de projectmanager en de leveranciers hebben baat bij het gebruik van de methode.

Enkele belangrijkste voordelen van het gebruik van PRINCE2 zijn dat mensen en middelen worden toegewezen als onderdeel van de ‘go/no-go’ beslissingen. Er zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen. De focus ligt op voortdurende rechtvaardiging van het project. Er wordt Managing by Exception gebruikt op alle niveaus van het project.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.