Praxis Practitioner

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Praxis® is een vrij beschikbaar framework voor het management van projecten, programma’s en portfolios. Het omvat een kennisverzameling, methodologie, competentiekader en een capability maturity model. Het framework wordt ondersteund door een kennisbank van hulpmiddelen en een encyclopedie.

Praxis® is gratis, geïntegreerd, praktisch en onderhouden door de gebruikersgemeenschap.

Rond het Praxis® Framework zijn ook opleidingen en certificeringen samengesteld. Oppidum is voor Praxis® een geaccrediteerde opleider.

In de Praxis® Practitioner training leert u het volledige framework toepassen op projecten en programma’s en het op maat te maken voor uw eigen organisatie met procesmodellen en sjablonen.

Doel van de Praxis Framework Practitioner training

Praxis Framework® Practitioner bouwt voort op het begrip dat op Foundation-niveau is ontwikkeld. De training biedt u de kennis om Praxis® toe te passen en af te stemmen op de projecten en programma’s van uw organisatie.

Na afloop van de training Praxis® Practitioner kunt u de volgende onderwerpen toepassen en eventueel bijbehorende managementproducten op maat maken voor uw organisatie:

 • De context van het Praxis-raamwerk.
 • De kenmerken van project-, programma- en portfoliomanagement.
 • Het beheer van de levenscyclus en project- en programmaprocessen.
 • Kennismanagement en informatiebeheer.
 • Capability en volwassenheid van organisaties.
 • De relatie van Praxis met andere P3-methoden.
 • Organisatie en Stakeholder Management.
 • Sponsoring en Business Case Management.
 • Governance en het planning van de oplevering.
 • Beheersmaatregelen en borging.
 • Scope management.
 • Planningen.
 • Financieel Beheer.
 • Risicomanagement.
 • Verandermanagement.
 • Mensen en middelen.
 • Interpersoonlijke vaardigheden: communicatie, conflictbeheersing, delegeren, leiderschap, beïnvloeden, onderhandeling en teamwork.

Doelgroep

De training Praxis® Practioner is bedoeld voor alle huidige en toekomstige project- en programmamanagers die (onderdelen van) Praxis® daadwerkelijk willen gebruiken. Als u of uw organisatie op dit moment gebruik maakt van een raamwerk is deze training waardevol omdat Praxis® de bestaande best practices combineert en er op voortbouwt. Bovendien is er veel materiaal beschikbaar dat gebruikt kan worden binnen de eigen organisatie.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de P3O Foundation training. De best practice Portfolio Programme and Project Offices P3O is specifiek gericht op het professionaliseren van ondersteuning bij P3 veranderinitiatieven. De investering voor de combinatietraining van Praxis® Practitioner met P3O Foundation zijn in totaal € 2.095,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Praxis Practitioner

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De Praxis® Practitioner trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Praxis Foundation Certificaat

Taal
Het handboek, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Praxis Practitioner Certificaat

Inhoud van de Praxis Practitioner training

De inhoud van de training Praxis Practitioner is verdeeld over 4 blokken met 2 blokken per dag.

Tijdens de training gaat het er vooral om hoe de verschillende onderwerpen in de praktijk toegepast kunnen worden.

Trainingsdag 1, blok 1

 • The underlying concepts of Praxis.
 • The commonly identified areas of complexity for projects and programmes.
 • The P3 life cycle phases and governance mechanisms.
 • Understand a typical serial project life cycle and a parallel project life cycle.
 • The typical programme life cycle phases.
 • The generic process model for both projects and programmes.
 • How to apply and tailor the typical activities within the Identify a Project or Programme Process.
 • How to apply and tailor the typical activities within the Sponsor a Project or Programme Process.
 • The characteristics of a Sponsor.
 • The application of Leadership models.
 • The application of Knowledge Management.
 • The application of Stakeholder Management.
 • The application of Influencing techniques.
 • The application of Business Case Management.
 • How to apply the typical activities within the Define a Project or Programme Process.
 • The application of Organisation Management.
 • The application of Teamwork models.
 • The application of Conflict Management models.

Trainingsdag 1, blok 2

 • The application of governance and delivery Planning.
 • The application of Scope Management:
 1. Requirements Management
 2. Solutions Development
 3. Benefits Management
 4. Change Control
 5. Configuration Management
 • The application of Schedule Management:
 1. Time Scheduling
 2. Resource Scheduling

Trainingsdag 2, blok 3

 • The application of Finance Management:
 1. Investment Appraisal
 2. Funding
 3. Budgeting and Cost Control
 • The application of Risk Management
 • The application of Change Management.
 • The application of Resource Management.
 1. Procurement
 2. Contract Management
 • The application of Negotiation techniques.

Trainingsdag 2, blok 4

 • How to apply the typical activities within the Delivery a Project or Programme Process.
 • The application of Control earned value and tolerances.
 • The application of Information Management.
 • The application of Communication techniques.
 • How to apply the typical activities within the Boundaries Process.
 • The application of Assurance.
 • How to apply the typical activities within the Develop a Project or Programme Process.
 • The application of Delegation techniques.
 • How to apply the typical activities within the Close a Project or Programme Process.
 • How to apply the typical activities within the Benefits Realisation Process.
 • The structure of the Practitioner Exam and the different question types.

Cursusvorm

De cursus voor Praxis Foundation is beschikbaar als open (groeps)training en een blended variant.

Certificering informatie

Praxis Practitioner

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Praxis Practitioner examen. Voor dit complexe multiple choice examen met 4 vragen met elk 20 subvragen krijgt u 2,5 uur de tijd. Indien u 40 subvragen goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven Praxis Practitioner Certificaat.

Het examen is gebaseerd op een scenario. Tijdens het examen mag het Praxis Framework gebruikt worden. Dit kan door het handboek “Praxis Framework: An integrated guide to the management of projects, programmes and portfolios” (dit boek krijgt u bij de training uitgereikt), door geaccrediteerd trainingsmateriaal (zoals dat van Oppidum) of via de Praxis Framework website.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Met Praxis Practitioner heeft de kennis om het Praxis Framework toe te passen en af te stemmen op de projecten en programma’s van uw organisatie. U kunt op die manier optimaal gebruik maken van het materiaal dat de gebruikersgemeenschap bij elkaar heeft gebracht.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.