Praxis Foundation

Training, 3 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Praxis® is een vrij beschikbaar framework voor het management van projecten, programma’s en portfolios. Het omvat een kennisverzameling, methodologie, competentiekader en een capability maturity model. Het framework wordt ondersteund door een kennisbank van hulpmiddelen en een encyclopedie. In de Praxis Foundation training maakt u kennis met de vier pijlers: kennis, methode, competentie en capability.

Praxis® is:

 • Gratis. Het Praxis Framework is volledig gratis te gebruiken binnen de voorwaarden van “The Creative Commons” licentie. U mag het Praxis Framework aanpassen voor uw eigen doeleinden, zolang u de bron vermeldt. Als u uw werk beschikbaar stelt aan anderen moet dit ook zonder vergoeding gebeuren. Bij voorkeur wordt uw bijdrage geïntegreerd in deze website zodat anderen hiervan kunnen profiteren.
 • Geïntegreerd. Het Praxis Framework brengt een “body of knowledge”, een methodologie, een competentie framework en een competentie volwassenheidmodel samen in één geïntegreerd framework met één structuur en één terminologie. Het is niet meer nodig om vertalingen tussen verschillende boekwerken samen te stellen en methodes op elkaar te mappen.
 • Praktisch. In het Praxis Framework bestaat er niet zoiets als een typisch project, programma of portfolio en Praxis schrijft dan ook niet voor hoe de componenten toegepast moeten worden. Het framework is ontworpen als bouwblokken die op maat gemaakt en samengesteld kunnen worden zodat ze toegepast kunnen worden in de context die u nodig heeft.
 • Onderhouden door de gemeenschap. De meeste boekwerken voor project-, programma- en portfoliomanagement worden onderhouden en elke paar jaar opnieuw uitgebracht door groepen experts. De insteek bij het Praxis Framework is dat het framework en de bibliotheek continu bijgewerkt, verbeterd en uitgebreid wordt door de gebruikersgemeenschap. De gebruikers van Praxis leveren samen aanpassingen, leermomenten en nieuwe kennis aan en een kernteam verwerkt dit zo snel mogelijk in het framework. Daarom is het interessant om regelmatig de website van het Praxis Framework te bezoeken.

Rond het Praxis® Framework zijn ook opleidingen en certificeringen samengesteld. Oppidum is voor Praxis® een geaccrediteerde opleider.

Doel van de Praxis® Foundation training

Praxis® Foundation voorziet u van inzicht in project- en programmafuncties en in de processen en documentatie die gebruikt worden om de levenscyclusfasen te beheren. Praxis® Foundation stelt u in staat om effectief te werken als onderdeel van een project- of programmamanagementteam. U bent vertrouwd met de procedures, instrumenten en technieken bij het managen van projecten, programma’s en portfolio’s.

Na afloop van de training Praxis® Foundation heeft u inzicht in:

 • De context van het Praxis®-raamwerk.
 • De kenmerken van project-, programma- en portfoliomanagement.
 • Het beheer van de levenscyclus en project- en programmaprocessen.
 • Kennismanagement en informatiebeheer.
 • Capability en volwassenheid van organisaties.
 • De relatie van Praxis® met andere P3-methoden.
 • Organisatie en Stakeholder Management.
 • Sponsoring en Business Case Management.
 • Governance en het planning van de oplevering.
 • Beheersmaatregelen en borging.
 • Scope management.
 • Planningen.
 • Financieel Beheer.
 • Risicomanagement.
 • Verandermanagement.
 • Mensen en middelen.
 • Interpersoonlijke vaardigheden: communicatie, conflictbeheersing, delegeren, leiderschap, beïnvloeden, onderhandeling en teamwork.

Doelgroep

De training Praxis® Foundation is bedoeld voor alle huidige en toekomstige project- en programmamanagers. Als u of uw organisatie op dit moment gebruik maakt van een raamwerk is deze training waardevol omdat Praxis de bestaande best practices combineert en er op voortbouwt.

Deze training is ook geschikt als eerste formele training – u krijgt de kennis die nodig is om een moderne project- of programmamanager te zijn.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Praxis Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van Praxis® Foundation met Practitioner zijn in totaal € 2.655,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Praxis Foundation

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De Praxis® Foundation trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.770,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 200,- (excl. BTW)

Trainingsduur
3 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het handboek, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar. Het Praxis Framework is inmiddels in meerdere talen beschikbaar, waaronder het Nederlands.

Certificering
Praxis Foundation Certificaat

Inhoud van de Praxis Foundation training

De inhoud van de training Praxis Foundation is verdeeld over 6 blokken met 2 blokken per dag.

Inhoud trainingsdag 1, blok 1

 • The three factors that make up the Praxis context.
 • The underlying concepts of Praxis:
 1. Value of free
 2. Continuum of complexity
 3. Implicit nature of quality
 4. Impact of personal style
 • The benefits of using Praxis.
 • The goals of P3 management.
 • The characteristics and core elements of project, programme and portfolio management.
 • The commonly identified areas of complexity for projects and programmes.
 • The expansion of the triple constraint within Praxis.
 • The goals of life cycle management, the P3 life cycle phases and governance mechanisms.
 • The difference between a typical serial project life cycle and a parallel project life cycle.
 • The characteristics of an Agile project and its relationship with the triple constraint.
 • The typical programme life cycle phases.
 • The typical portfolio life cycle phases.
 • The goals of Sponsorship and the characteristics of a Sponsor.
 • The goals of Knowledge Management.
 • The steps involved in knowledge management within the P3 management organisation.
 • The goals of capability maturity management.
 • The two scales of CMMI capability and maturity levels and how they overlap.
 • The relationship between Praxis and other guidance: PRINCE2, MSP, APM Body of Knowledge, PMBoK Guide and DSDM Agile.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Organisation Management.
 • The four levels within the standard organisation structure for individual projects and programmes.
 • The purpose and content of an Organisation Management Plan.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Stakeholder Management.
 • The purpose and content of stakeholder management documentation: Stakeholder Map, Stakeholder Register and Stakeholder Management Plan.

Inhoud trainingsdag 1, blok 2

 • The principles, goals, and responsibilities for Business Case Management.
 • The structure, content and evolution of the Business Case.
 • The principles, goals and responsibilities for Delivery Planning.
 • The typical content of a delivery plan.
 • The principles, goals, and responsibilities for Control.
 • The three broad categories of control techniques: cybernetic, go/no go and post.
 • The purpose and content of control documentation: Control Management Plan and RAG Reports.
 • The principles of tolerances.
 • The principles, goals, and responsibilities for Assurance.
 • The purpose and content of an Assurance Management Plan.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Information Management.
 • The purpose and content of an Information Management Plan.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Scope Management and terms used to define scope.
 • The purpose and content of a Scope Management Plan.
 • The purpose of scope documentation: Mandate, Vision Statement, Specification, Business Case, Blueprint, Benefits Map, Benefit Profile and Brief.
 • The purpose of typical product documentation: Product Description, Product Register, Quality Register, Configuration Item and Status Account.
 • Product definition techniques: breakdown structures.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Requirements Management.
 • The characteristics of a well-specified requirement.
 • The purpose of value management.

Inhoud trainingsdag 2, blok 3

 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Solutions Development.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Benefits Management.
 • The purpose and content of a Benefits Management Plan.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Change Control.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Configuration Management.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Schedule Management.
 • The purpose and characteristics of a Gantt Chart.
 • The four fundamental approaches to estimating.
 • The purpose and characteristics of a Network Diagram.
 • The purpose, characteristics and limitations of Critical Path Analysis.

Inhoud trainingsdag 2, blok 4

 • The purpose, techniques and limitations of resource limited scheduling.
 • The purpose and content of a Schedule Management Plan.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Financial Management.
 • The principles, goals, and procedure for Investment Appraisal.
 • The purpose of Investment Appraisal techniques.
 • The principles, goals, and procedure for Funding.
 • The principles, goals, and procedure for Budgeting and Cost Control.
 • The three major components of a P3 budget.
 • The purpose and content of a Financial Management Plan.

Inhoud trainingsdag 3, blok 5

 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Risk Management.
 • The difference between risk attitude and risk appetite.
 • The methods for identifying risks and appropriate sources of information.
 • The qualitative and quantitative techniques for assessing threats and opportunities.
 • The types and appropriate use of risk response actions.
 • The purpose and content of Risk Management documentation: Risk Management Plan and Risk Register.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Change Management.
 • The change management models: Lewin’s three steps, Kotter’s eight steps and Morgan’s organisational metaphors.
 • The purpose and content of a Change Management Plan.
 • The principles, goals, responsibilities and procedure for Resource Management.
 • The purpose and content of Resource Management Plan.
 • The principles, goals, and procedure for Contract Management.
 • The universal principles governing contracts and typical contract information and ‘conditions’.
 • The principles, goals, and procedure for Mobilisation.
 • The principles, goals, and procedure for Procurement.

Inhoud trainingsdag 3, blok 6

 • The goals, responsibilities and typical activities within the Identify a Project or Programme Process.
 • The purpose of a: Daily Log, Lessons Log, Brief, Definition Plan and Issue Register.
 • The goals, responsibilities and typical activities within the Sponsor a Project or Programme Process.
 • The goals, responsibilities and typical activities within the Define a Project or Programme Process.
 • The goals, responsibilities and typical activities within the Deliver a Project or Programme Process.
 • The purpose and content of a progress report and an event report.
 • The goals, responsibilities and typical activities within the Manage Boundaries Process.
 • The goals, responsibilities and typical activities within the Develop Products Process.
 • The goals, responsibilities and typical activities within the Close a Project or Programme Process.
 • The purpose and content of a Follow-on Actions Report.
 • The goals, responsibilities and typical activities within the Realise Benefits Process.
 • The goals of Communication.
 • David Berlo’s model for the four components of communication.
 • The factors that affect the effectiveness of communication and potential barriers.
 • The goals of Conflict Management and the use of conflict in team development.
 • The typical causes and sources of conflict.
 • The models for conflict resolution: Maccoby & Scudder and Thomas-Kilmann.
 • The goals of Delegation.
 • The elements of a SMART objective.
 • The MoSCoW technique of prioritisation.
 • The goals of Leadership.
 • The difference between a transactional leader and a transformational leader.
 • Models for Leadership: Hersey & Blanchard and Adair.
 • The goals of motivation and models for motivation: Maslow and Hertzberg.
 • The goals of Influencing.
 • The principles of ethical and professional behavior.
 • Models for Influencing: Cialdini, Cohen & Bradford and Montana & Charnov.
 • The goals of Negotiation.
 • The difference between competitive and collaborative negotiation.
 • Shell’s five styles of negotiation.
 • The goals of Teamwork and models for Teamwork: Belbin, Tuckman and Katzenbach & Smith.
 • The structure of the Foundation Exam.

Cursusvorm

De cursus voor Praxis Foundation is beschikbaar als open (groeps)training en een blended variant.

Certificering informatie

Praxis Foundation

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Praxis Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 75 vragen krijgt u 60 minuten de tijd. Indien u 38 vragen goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven Praxis Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Met Praxis Foundation bent u in staat om effectief te werken als onderdeel van een project- of programmabeheerteam. Het is ook een voorwaarde voor de Praxis Practitioner certificering.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.