Managing Successful Programmes 5e Editie Practitioner

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Als Practitioner in MSP® 5e Editie leer je de methodiek in de praktijk toe te passen en programma’s succesvol te laten zijn.

Na de kennismaking in MSP gaat het hier meer om de details en de toepassing in de grillige en weerbarstige praktijk. Tevens is het natuurlijk een goede voorbereiding op het succesvol afleggen van een Managing Successful Programmes MSP Practitioner examen. Alle “Themes” van MSP komen aan bod, waarbij we de nadruk leggen op een goede balans van beheersing en zelforganisatie. Programmamanagement is immers meer bestuurlijk van aard dan projectmanagement. En vooral, programmamanagement met MSP is gericht op het behalen van de outcome, de effecten en de benefits. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

In de Managing Successful Programmes MSP Practitioner training gaat het ook over de complexe situaties, bijvoorbeeld als er meerdere organisaties zijn betrokken. Of bij fusies tussen partners die integratie en cultuursynergie vragen. Juist in organisaties die (meer) Agile willen werken is het gebruiken van MSP-tranches voor de incrementele doorvoering van de veranderingen noodzakelijk – maar niet direct heel makkelijk. Het optimaal betrekken en beïnvloeden van de stakeholders tijdens de verschillende fasen van een veranderingsprogramma is uiteraard noodzakelijk en krijgt daarom ook veel aandacht.In deze versie wordt met name aandacht besteed aan kennismanagement binnen en buiten het programma. Zo wordt bijvoorbeeld een community of practice aanbevolen, wat wij altijd al deden in onze consultancy opdrachten.

De Managing Successful Programmes MSP Practitioner training is een vervolg op de Foundation training waarin je de methodiek in zijn volledige breedte leert toepassen op complexere en dynamische situaties. Deze training is onmisbaar voor programmamanagers, adviseur en PMO-ers, omdat juist van hen verwacht wordt dat richting geven aan de procesmatige aanpak van veranderprogramma’s.

Er is tijdens de training veel ruimte om eigen casuïstiek in te brengen

Doel van de Managing Successful Programmes MSP Practitioner training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U begrijpt het concept van MSP tot op detailniveau.
 • U past MSP toe op alle aspecten van een programma.
 • U zet uw Programma evenwichtig op en voert dit effectief uit.
 • U voert uw Programma uit met een goede balans voor alle stakeholders, binnen en buiten het programma.
 • U geeft onderbouwd commentaar op alle aspecten van een programma.
 • U stuurt Programma’s, de onderliggende (Agile) projecten en organisatieveranderingen effectief aan.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie ervaring heeft met het werken in of aansturen van programma’s of (deel)projecten die een onderdeel zijn van een programma en in het bezit is van het certificaat MSP® Foundation. U kunt daarbij denken aan programma- en projectmanagers en -medewerkers, maar zeker ook aan opdrachtgevers, adviseurs en medewerkers van projectbureaus.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de MSP® Foundation training. De investering voor de combinatietraining van Practitioner met Foundation zijn in totaal € 1.995,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

MSP Practitioner

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De MSP Practitioner trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
MSP® 5e Editie Foundation Certificaat

Taal
Het manual is alleen in het Engels beschikbaar. Ook het overige cursusmateriaal en het examen zijn op dit moment alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
MSP® 5e Editie Practitioner Certificaat

Inhoud van de Managing Successful Programmes MSP Practitioner training

Managing Successful Programmes MSP Practitioner is bedoeld voor de ervaren programmamanager en medewerkers van programmabureaus of Programma Management Offices. Als je MSP in de praktijk wilt gaan toepassen – of anderen daarover wilt adviseren – is deze training onmisbaar.

In de Managing Successful Programmes MSP Practitioner training komen onder meer aan de orde, in aanvulling op de onderwerpen van MSP Foundation:

 • Het concept van MSP tot op detailniveau. Dit doen we aan de hand van de theorie, de toepasbaarheid in de praktijk en het succesvol afleggen van een Managing Successful Programmes MSP Practitioner examen.
 • Het toepassen van MSP op alle aspecten van een programma met een juiste balans van beheersing en zelforganisatie.
 • Het gebruiken van MSP in complexe situaties, bijvoorbeeld als er meerdere organisaties zijn betrokken.
 • Het gebruiken van MSP-tranches voor een incrementele doorvoering van de veranderingen.
 • Het opzetten en uitvoeren van een programma op een evenwichtige wijze en hoe dit afwijkt van de rol van projectmanager.
 • Het optimaal betrekken van alle stakeholders tijdens de verschillende fasen van een programma.
 • Het onderbouwd commentaar kunnen geven op alle aspecten en documenten van een programma.

Cursusvorm

De cursus voor MSP® Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

logo Managing Successful Programmes MSP ATO

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Managing Successful Programmes MSP Practitioner examen. Voor dit multiple choice examen met 70 vragen rond een scenario krijgt u 2 uur en 30 minuten de tijd. Indien u 38 vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven Managing Successful Programmes MSP 5e Editie Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “Manual Managing Successful Programmes”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

MSP is bij uitstek geschikt voor veranderprogramma’s. Het brengt een visie tot leven en brengt besturing in de praktijk. Het biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en aanpak en past zowel in een Agile aanpak als in een meer klassieke aanpak waar vooraf bepaalde beslispunten belangrijk zijn.

Juist van de programmamanager en de medewerkers van een programmabureau wordt veel creativiteit en inzicht gevraagd om veranderingen op de meest effectieve manier door te voeren. Het is belangrijk om mislukkingen waar mogelijk te voorkomen. Juist voor deze professionals is het een toegevoegde waarde om MSP op Practitioner niveau te beheersen.

Inhoud van de training

MSP® Practitioner is bedoeld voor de ervaren programmamanager en medewerkers van programmabureaus of Programma Management Offices. Als je MSP® in de praktijk wilt gaan toepassen – of anderen daarover wilt adviseren – is deze training onmisbaar.

In de MSP® Practitioner training komen onder meer aan de orde, in aanvulling op de onderwerpen van MSP® Foundation:

 • Het concept van MSP® tot op detailniveau. Dit doen we aan de hand van de theorie, de toepasbaarheid in de praktijk en het succesvol afleggen van een MSP® Practitioner examen.
 • Het toepassen van MSP® op alle aspecten van een programma met een juiste balans van beheersing en zelforganisatie.
 • Het gebruiken van MSP® in complexe situaties, bijvoorbeeld als er meerdere organisaties zijn betrokken.
 • Het gebruiken van MSP®-tranches voor een incrementele doorvoering van de veranderingen.
 • Het opzetten en uitvoeren van een programma op een evenwichtige wijze en hoe dit afwijkt van de rol van projectmanager.
 • Het optimaal betrekken van alle stakeholders tijdens de verschillende fasen van een programma.
 • Het onderbouwd commentaar kunnen geven op alle aspecten en documenten van een programma.

Cursusvorm

De cursus voor MSP® Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende MSP® Practitioner examen. Voor dit complexe multiple choice examen met 8 vragen met elk 10 subvragen krijgt u 2 uur en 30 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen (= 40 subvragen) goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven MSP® Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “Manual Managing Successful Programmes”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

MSP® is bij uitstek geschikt voor veranderprogramma’s. Het brengt een visie tot leven en brengt besturing in de praktijk. Het biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en aanpak en past zowel in een Agile aanpak als in een meer klassieke aanpak waar vooraf bepaalde beslispunten belangrijk zijn.

Juist van de programmamanager en de medewerkers van een programmabureau wordt veel creativiteit en inzicht gevraagd om veranderingen op de meest effectieve manier door te voeren. Het is belangrijk om mislukkingen waar mogelijk te voorkomen. Juist voor deze professionals is het een toegevoegde waarde om MSP® op Practitioner niveau te beheersen.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.