Managing Successful Programmes 5e Editie Foundation

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

MSP® programmamanagement is dé methodiek om samenhangende projecten en lijnactiviteiten te organiseren om benefits te bereiken. Bij een programma staat het realiseren van de Visie centraal. De Visie is de belofte aan de belanghebbenden voor de toekomst. In de Visie wordt vastgelegd wat de organisatie voor de belanghebbenden gaat betekenen. Op basis van die belofte wordt gekeken hoe de organisatie aangepast moet worden. Daarbij zijn de verbeteringen in de bedrijfsvoering, uitgedrukt in meetbare benefits (of voordelen) leidend. Die worden gerealiseerd door projecten uit te voeren en goed te implementeren. De hybride combinatie van lineaire projecten en iteratieve is in de nieuwe versie de standaard en is het meest flexibel. MSP® is met name uitstekend bruikbaar bij veranderingsopgaven, zoals fusies tussen partners die integratie en cultuursynergie vragen.

Bij Managing Successful Programs MSP Foundation leer je de methodiek kennen en toepassen. Je leert het verschil tussen het leiding geven aan (Agile) projecten en het leiding geven aan programma’s. De verschillende ‘Governance Themes’ Design, Decisions, Justification, Structure, Knowledge, Assurance and Organization worden behandeld en leer je toepassen op programma’s van de deelnemers. Ook de verschillende stappen in het veranderproces komen aan bod.

Doel van de Managing Successful Programs MSP Foundation training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U begrijpt de concepten van Programma Management en MSP.
 • U past de belangrijkste elementen toe op uw programma.
 • U weet op hoofdlijnen wat belangrijk is bij het inrichten en bijstellen van een Programma.
 • U herkent een aantal valkuilen in de opzet van een Programma.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met programma’s. U kunt daarbij denken aan programma- en projectmanagers en -medewerkers, Scrum Masters en Product Owners maar zeker ook aan lijnmanagers, opdrachtgevers en adviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de MSP® Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van MSP Foundation met MSP® Practitioner is  in totaal € 1.995,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Een andere mogelijkheid is de combinatie met Stakeholder Engagement. De investering voor de combinatietraining van MSP Foundation met Stakeholder Engagement is in totaal € 1.995,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

MSP Foundation

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De MSP Foundation trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 200,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual is alleen in het Engels beschikbaar. Op dit moment is ook het overige cursusmateriaal en het examen alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
MSP® 5e Editie Foundation Certificaat

Inhoud van de Managing Successful Programmes MSP Foundation training

Managing Successful Programmes MSP Foundation richt zich op alle professionals die in een organisatie te maken krijgt met veranderprogramma’s. In de Managing Successful Programmes MSP Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • De concepten van MSP. Het gaat dan niet alleen om de theorie, maar ook om de toepasbaarheid in de praktijk.
 • Het opzetten, uitvoeren en afsluiten van een programma.
 • Het toepassen van MSP gedurende de diverse fasen van een programma.
 • De rollen en verantwoordelijkheden binnen MSP en hoe deze in de eigen organisatie vorm en inhoud te geven.
 • Het gebruiken van MSP-tranches.
 • Het optimaal betrekken van alle stakeholders tijdens de verschillende fasen van een programma.
 • Het onderbouwd commentaar kunnen geven op alle aspecten en documenten van een programma.

Cursusvorm

De cursus voor MSP® Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

logo Managing Successful Programs MSP ATO

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Managing Successful Programmes MSP Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 60 vragen krijgt u 1 uur de tijd. Indien u 55% van de vragen goed heeft (dus 33 vragen), ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven Managing Successful Programmes MSP Editie 5 Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

MSP is bij uitstek geschikt voor veranderprogramma’s. Het brengt een visie tot leven en brengt besturing in de praktijk. Het biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en aanpak en past zowel in een Agile aanpak als in een meer klassieke aanpak waar vooraf bepaalde beslispunten belangrijk zijn.

Alle betrokken partijen, vooral de opdrachtgever/klant, de programmamanager, projectmanager van de onderliggende projecten en de leveranciers hebben baat bij het gebruik van de methode. Het is dan wenselijk dat al deze spelers binnen het programma minimaal op Foundation niveau met Managing Successful Programmes bekend zijn.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.