Portfoliomanagement (MoP) Practitioner

Training, 1 dag, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Het doel van de Management of Portfolios (MoP®) Practitioner training, oftewel Portfoliomanagement, is om direct een rol in een Portfolio office te kunnen vervullen en/of gefundeerde besluiten kunnen nemen over een portfolio van projecten en programma’s.

Bij de Portfoliomanagement MoP Practitioner training leert u optimaal een portfolio samen te stellen en hoe u ervoor zorgt dat de bereikte resultaten op collectief niveau maximaal zijn. De training is gericht op portfolio managers, medewerkers van een portfolio office en adviseurs.

Er is tijdens de training veel ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Doel van de Portfoliomanagement MoP Practitioner training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U stelt een business case op om senior management te overtuigen van de toegevoegde waarde van Portfoliomanagement.
 • U schrijft een implementatieplan voor de invoering van portfoliomanagement.
 • U voert de MoP principes in en maakt de practices en technieken geschikt voor de specifieke organisatorische omgeving.
 • U evalueert MoP informatie, zoals documenten en rolbeschrijvingen.
 • U analyseert en beoordeelt aangedragen portfoliomanagement-oplossingen in relatie tot een scenario.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie richting geeft bij het invoeren of verbeteren van portfolio’s. De belangrijkste doelgroep is portfolio managers, medewerkers van een portfolio office en adviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de MoP® Foundation training. De investering voor de combinatietraining van Practitioner met Foundation zijn in totaal € 1.850,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kalender

Hieronder vindt u geplande trainingsmomenten voor deze cursus. Voor andere mogelijkheden of een in-company training kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Er zijn op dit moment geen trainingsmomenten gepland. Neem svp contact met ons op voor de mogelijkheden.
Portfoliomanagement MoP Practitioner

Download brochure

De Portfoliomanagement MoP Practitioner trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt direct inschrijven voor een geplande training of u vraagt een in-company training aan. Wilt u wel een klassikale training maar op een afwijkende startdatum, stuur ons dan een verzoek.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 885,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
1 dag

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
MoP® Foundation Certificaat

Taal
Het manual, cursusmateriaal en het examen is alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
MoP® Practitioner Certificaat

Inhoud van de Portfoliomanagement MoP Practitioner training

De Portfoliomanagement MoP Practitioner training is een vervolg op de Foundation training waarin u de methodiek in zijn volledige breedte leert toepassen op complexere situaties. In de Portfoliomanagement MoP Practitioner training komen onder meer aan de orde, in aanvulling op de onderwerpen van MoP Foundation:

 • Het concepten van MoP, herhaling van Foundation maar ook meer details.
 • Het toepassen van de MoP technieken in de praktijk. Hierbij gaan we bijvoorbeeld ook de financiële berekeningsmethoden toepassen.
 • De business case voor MoP.
 • Portfoliomanagement implementeren, ook in taaie en complexe situaties.
 • Portfoliomanagement principes tot leven brengen.
 • Rolneming van de portfoliomanager.
 • De analyse en beoordeling van portfoliomanagement-oplossingen in relatie tot een scenario.

Cursusvorm

De cursus voor MoP® Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Portfoliomanagement MoP Practitioner examen. Voor dit complexe multiple choice examen met 4 vragen met elk 20 subvragen krijgt u 3 uur de tijd. Indien u 50% van de vragen (= 40 subvragen) goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven MoP® Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “Management of Portfolios”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

Portfoliomanagement speelt een kritieke rol in het faciliteren van organisaties bij het overleven en groeien in de huidige sterk competitieve maatschappij. Het helpt om ervoor te zorgen dat er weloverwogen beslissingen worden genomen op basis van vooraf vastgestelde prioriteiten. Bij schaarse aan geld, mensen of middelen is dat uiteraard extra belangrijk. Het is ook belangrijk dat de gekozen initiatieven succesvol afgerond worden en hun doel bereiken.

De training Portfoliomanagement MoP Practitioner is bedoeld voor iedereen die aan deze processen essentiële bijdrages moeten leveren.

Inhoud van de training

De MoP® Practitioner training is een vervolg op de Foundation training waarin u de methodiek in zijn volledige breedte leert toepassen op complexere situaties. In de MoP® Practitioner training komen onder meer aan de orde, in aanvulling op de onderwerpen van MoP® Foundation:

 • Het concepten van MoP®, herhaling van Foundation maar ook meer details.
 • Het toepassen van de MoP® technieken in de praktijk. Hierbij gaan we bijvoorbeeld ook de financiële berekeningsmethoden toepassen.
 • De business case voor MoP®.
 • Portfoliomanagement implementeren, ook in taaie en complexe situaties.
 • Portfoliomanagement principes tot leven brengen.
 • Rolneming van de portfoliomanager.
 • De analyse en beoordeling van portfoliomanagement-oplossingen in relatie tot een scenario.

Cursusvorm

De cursus voor MoP® Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende MoP® Practitioner examen. Voor dit complexe multiple choice examen met 4 vragen met elk 20 subvragen krijgt u 3 uur de tijd. Indien u 50% van de vragen (= 40 subvragen) goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven MoP® Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “Management of Portfolios”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

Portfoliomanagement speelt een kritieke rol in het faciliteren van organisaties bij het overleven en groeien in de huidige sterk competitieve maatschappij. Het helpt om ervoor te zorgen dat er weloverwogen beslissingen worden genomen op basis van vooraf vastgestelde prioriteiten. Bij schaarse aan geld, mensen of middelen is dat uiteraard extra belangrijk. Het is ook belangrijk dat de gekozen initiatieven succesvol afgerond worden en hun doel bereiken.

De training MoP® Practitioner is bedoeld voor iedereen die aan deze processen essentiële bijdrages moeten leveren.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.