Portfoliomanagement (MoP) Foundation

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Management of Portfolio’s (MoP®), oftewel Portfoliomanagement, speelt een kritieke rol in het faciliteren van organisaties bij het overleven en groeien in de huidige sterk competitieve maatschappij. MoP draagt bij aan een betere coördinatie van de beschikbare middelen voor investeringen in programma’s en projecten, maar ook ter verbetering van risicomanagement, samenwerking binnen de organisatie en het beschikbaar hebben van essentiële informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Portfoliomanagement volgens MoP zorgt voor een gecoördineerde aanpak van strategische processen waardoor de meest effectieve balans van verandering en operationele bedrijfsvoering wordt bereikt.

Doel van de Portfoliomanagement MoP Foundation training

Het doel van de Portfoliomanagement MoP Foundation training is om voldoende kennis te vergaren om werkzaamheden als portfoliomanager of lid van een Portfolio Office te kunnen uitvoeren.

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U kent de scope en doelstellingen van portfoliomanagement en weet hoe dit aansluit bij programma- en projectmanagement.
 • U begrijpt de toegevoegde waarde van het toepassen van portfoliomanagement en kunt dat vertalen naar uw eigen organisatie.
 • U begrijpt de MoP principes, processen en technieken en weet hoe deze kunnen worden toegepast in een bepaalde context.
 • U begrijpt hoe Management of Portfolios succesvol in organisaties geïmplementeerd, geborgd en steeds verbeterd kan worden.
 • U kent de rollen en de verantwoordelijkheden van stakeholders die betrokken zijn bij Portfoliomanagement.
 • U kent het doel en de belangrijkste inhoud van portfoliomanagement-documenten.
 • U kent het doel van de portfoliomanagement definitie en delivery cycli en gerelateerde activiteiten en technieken.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met de inrichting en de doorvoering van portfolio’s. Het gaat dan om leden van het senior management, zoals programmadirecteuren en opdrachtgevers van projecten. Maar uiteraard ook voor portfoliomanagers en programmamanagers of projectmanagers als zij in een organisatie werken waar portfoliomanagement belangrijk is. De training is ook belangrijk voor managers en medewerkers die verantwoordelijk voor de borging en verbetering van programma- en projectmanagement.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de MoP® Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van Foundation met Practitioner zijn in totaal € 1.850,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Portfoliomanagement MoP Foundation

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De Portfoliomanagement MoP Foundation trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 200,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
MoP® Foundation Certificaat

Inhoud van de Portfoliomanagement MoP Foundation training

Portfoliomanagement MoP Foundation richt zich op alle professionals die in een organisatie te maken krijgt met de inrichting en de uitvoering van portfolios. In de Portfoliomanagement MoP Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • De doelstellingen en de voordelen van portfoliomanagement.
 • De voordelen van portfoliomanagement en de vertaling ervan naar uw eigen organisatie.
 • De strategische en organisatorische context van portfoliomanagement.
 • De MoP® principes, processen en technieken.
 • Het implementeren, borgen en continue verbeteren van Management of Portfolios in organisaties.
 • De rollen en de verantwoordelijkheden van stakeholders die betrokken zijn bij portfoliomanagement.
 • Het doel en de belangrijkste inhoud van portfoliomanagement-documenten.
 • Het doel van de portfolio definitie cyclus en portfolio delivery cyclus en gerelateerde activiteiten en technieken.

Cursusvorm

De cursus voor Portfoliomanagement MoP Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

logo Portfoliomanagement MoP ATO

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Portfoliomanagement MoP Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven MOP Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

Management of Portfolios MoP is met name van belang in uitdagende economische situaties. Het helpt om ervoor te zorgen dat er weloverwogen beslissingen worden genomen op basis van vooraf vastgestelde prioriteiten. Bij schaarse aan geld, mensen of middelen is dat uiteraard extra belangrijk. Het is ook belangrijk dat de gekozen initiatieven succesvol afgerond worden en hun doel bereiken. Ook dat is nadrukkelijk een onderdeel van portfoliomanagement. De training Portfoliomanagement MoP Foundation is bedoeld voor iedereen die hier direct of indirect bij betrokken is.

Inhoud van de training

MoP® Foundation richt zich op alle professionals die in een organisatie te maken krijgt met de inrichting en de uitvoering van portfolios. In de MoP® Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • De doelstellingen en de voordelen van portfoliomanagement.
 • De voordelen van portfoliomanagement en de vertaling ervan naar uw eigen organisatie.
 • De strategische en organisatorische context van portfoliomanagement.
 • De MoP® principes, processen en technieken.
 • Het implementeren, borgen en continue verbeteren van Management of Portfolios in organisaties.
 • De rollen en de verantwoordelijkheden van stakeholders die betrokken zijn bij portfoliomanagement.
 • Het doel en de belangrijkste inhoud van portfoliomanagement-documenten.
 • Het doel van de portfolio definitie cyclus en portfolio delivery cyclus en gerelateerde activiteiten en technieken.

Cursusvorm

De cursus voor MoP® Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende MoP® Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven MOP® Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

Management of Portfolios MoP® is met name van belang in uitdagende economische situaties. Het helpt om ervoor te zorgen dat er weloverwogen beslissingen worden genomen op basis van vooraf vastgestelde prioriteiten. Bij schaarse aan geld, mensen of middelen is dat uiteraard extra belangrijk. Het is ook belangrijk dat de gekozen initiatieven succesvol afgerond worden en hun doel bereiken. Ook dat is nadrukkelijk een onderdeel van portfoliomanagement. De training MoP® Foundation is bedoeld voor iedereen die hier direct of indirect bij betrokken is.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.