Managing Benefits Practitioner

Training, 1 dag, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Waarom duren projecten en ontwikkelingen zo lang, ontwikkelen ze een steeds grotere complexiteit en slagen ze er maar al te vaak niet in echt significante resultaten te behalen? Vaak wordt de oorzaak van dit falen gezocht in het lineair denken en een mechanistische kijk op organisaties.

Corporate planning is dan net een regendans. Het heeft geen effect op het weer dat volgt, terwijl de mensen erbij betrokken zijn denken dat het wel zo is. De adviezen over verbeteringen gaan vooral over het verbeteren van de dans en niet het verbeteren van het weer.

Belangrijk is te beginnen met het eind – de Benefits die behaald moeten worden. De focus moet gaan liggen op continue feedback en daarvan leren, dit alles in het besef dat meten niet een neutrale gebeurtenis is. Meten is ingrijpen. Om een continue gerichtheid op het behalen van Benefits te krijgen zijn fundamentele gedragsveranderingen van organisaties en individuen nodig.

In de Managing Benefits™ Practitioner training bouwen we verder op de basis die over deze onderwerpen in de Managing Benefits Foundation training gelegd is. U leert de politieke, psychologische en economische aspecten rond Benefits management te faciliteren en optimaal in te richten binnen uw eigen organisatie.

Doel van de Managing Benefits Practitioner training

Na de training beschikt u, in aanvulling op het genoemde bij de Managing Benefits™ Foundation training, over de volgende vaardigheden:

 • U past op elk moment de goede techniek toe.
 • U houdt effectieve pre-mortems.
 • U communiceert zodanig dat u een optimaal resultaat haalt.
 • U benut Gateway reviews om Benefits te optimaliseren.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie geïnteresseerd is in te behalen Benefits, te bereiken effecten en klantwaarde. U kunt daarbij denken aan programmamanagers, portfoliomanagers, business change managers, controllers, directieleden, programma-ondersteuners, opdrachtgevers, Senior Responsible Owners en change managementadviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Managing Benefits™ Foundation training. De investering voor de combinatietraining van Practitioner met Foundation zijn in totaal € 1.850,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Managing Benefits Practitioner

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De Managing Benefits Practitioner trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 885,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
1 dag

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Managing Benefits™ Foundation Certificaat

Taal
Het manual, cursusmateriaal en het examen is alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Managing Benefits™ Practitioner Certificaat

Inhoud van de Managing Benefits Practitioner training

De Managing Benefits Practitioner training is een vervolg op de Foundation training waarin u de methodiek in zijn volledige breedte leert toepassen op complexere situaties. Het is tevens een voorbereiding op het Managing Benefits Practitioner examen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde, in aanvulling op de onderwerpen van Managing Benefits Foundation:

 • Het selecteren van ontwikkelingen, projecten en programma’s met de meeste meerwaarde.
 • Het optimaal inzetten van de managementrollen.
 • Het in kaart brengen van alle Benefits en hoe te voorkomen dat Benefits worden vergeten.
 • Toepassing van de technieken in de praktijk.
 • Het communiceren over de Benefits.
 • Het toepassen van (gateway) review technieken.
 • Het politieke en psychologische besluitvormingsproces rond Benefits en te behalen effecten.

Cursusvorm

De cursus voor Managing Benefits™ Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training en in een blended variant.

Certificering informatie

logo Managing Benefits

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Managing Benefits Practitioner examen. Dit complexe multiple choice examen heeft 8 vragen met elk 10 subvragen. Hiervoor krijgt u 2,5 uur de tijd. Indien u 50% van de vragen (= 40 subvragen) goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven Managing Benefits Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “Managing Benefits 2nd edition”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Managing Benefits richt zich op iedereen die meer Benefits van veranderingen en ontwikkelingen wil behalen. Iedereen die de stap van ‘output’ naar ‘outcome’ wil maken en de te bereiken uitkomst transparant en meetbaar wil maken in Benefits en effecten.

De overtuiging hierbij is dat dit niet alleen consequenties heeft voor de beslissingen die in een organisatie genomen worden of hoe we feedback verzamelen en gebruiken. Het gaat verder dan processen en practices. Managing Benefits heeft meerwaarde als het erom gaat om ook de ‘zachtere’ kant van bedrijfsverandering te mee te nemen.  Dat geldt vooral voor hoe we het beste de gedragsveranderingen kunnen realiseren waarvan het realiseren van de baten en de effecten zo vaak afhankelijk is.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.