Waardemanagement (MoV) Foundation

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Opleveren van waarde, dat is wat we willen met al onze producten en diensten. De grote vraag is: wat bedoelen we precies met “waarde”. De meest gebruikte definitie omschrijft waarde als de opgeleverde baten (benefits, effecten) in verhouding tot de opofferingen (resources) die nodig waren om deze benefits te realiseren. Waardemanagement MoV gaat over het maximaliseren van deze waarde in lijn met de programma- en projectdoelstellingen van uw organisatie en de belangrijkste stakeholdersvereisten. Het gaat zeker niet alleen om het minimaliseren van de kosten.

De fundamentele vraag die MoV stelt is: “Maximaliseren we de waarde van onze essentiële investeringen zodat we optimale voordelen krijgen, tegen een betaalbare prijs, met een bekend en aanvaardbaar risiconiveau?

Omdat waarde subjectief is, moet MoV ook streven naar een optimaal evenwicht tussen de behoeften van alle belanghebbenden. Dit principe van het balanceren van variabelen om de waarde te maximaliseren wordt weergegeven in onderstaande figuur.

Management of Value - balanceren van de variabelen

Het balanceren van de variabelen om waarde te maximaliseren.

MoV is gebaseerd op zeven principes en wordt uitgevoerd door middel van zeven belangrijke processen. Management of Value vult bestaande benaderingen die gericht zijn op het optimaleren van waarde aan met een veelheid aan specifieke technieken en aanpakken. Daardoor wordt het begrip “value” of “waarde” veel concreter en (empirisch) onderbouwd.

Een belangrijk onderscheid tussen MoV en andere methoden is dat MoV zich richt op de functie – wat dingen doen om bij te dragen aan het resultaat van een activiteit, in plaats van op producten of wat dingen zijn. Anders gezegd, MoV richt zich vooral op hoe je een benefit of een effect wilt bereiken en beperkt zich vooral niet tot de manier waarop (of de producten waarmee) we dat tot nu toe gedaan hebben. Deze functionele benadering kan op het niveau van de portfolio, het programma, het project, de productontwikkeling of de bedrijfsvoering worden toegepast. Het creatief zoeken naar andere (effectievere, efficiëntere) manieren waarop een gewenst effect is belangrijk. En natuurlijk het maken van de juiste keuze tussen deze alternatieven.

MoV is zowel bruikbaar bij operationele activiteiten als veranderingen en innovaties, zoals programma’s, projecten en productontwikkeling.

Doel van de Management of Value Foundation training

 • De achtergrond van Management of Value en de relatie met andere benaderingen om waarde te optimaliseren.
 • De principes en het proces van Management of Value.
 • Hoe Management of Value in de praktijk tot leven gebracht kan worden.
 • De benefits van een verander-initiatief (zoals een project of de ontwikkeling van een nieuw product) maximaliseren en tegelijkertijd de middelen zo effectief mogelijk gebruiken.
 • Het begrijpen en kennis maken met een functiegerichte benadering van het gebruiken van middelen bij het stellen van prioriteiten, het bedenken van requirements en het bepalen van de scope. Het doel hierbij is de activiteiten en investeringen optimaal af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen en zo effectieve en empirisch onderbouwde besluitvorming te ondersteunen.
 • Verkennen van een reeks technieken, instrumenten en toepassingen om het bovenstaande te ondersteunen.
 • Het onderzoeken hoe MoV kan worden ingebed in organisaties, waarbij het positieve effect ervan wordt gemaximaliseerd en tegelijkertijd rekening wordt gehouden met bestaande organisatiestructuren, praktijken, beleid en cultuur.
 • Het voorbereiden en oefenen voor het Foundation examen.

Doelgroep

MoV® is bestemd voor:

 • Senior Managers
 • Verandermanagers
 • Project- en programmamanagers
 • PMO-ers
 • Product Owners in een Agile omgeving
 • Professionals die verantwoordelijk zijn voor het opstarten van, het definiëren van en richting geven aan en het ondersteunen van portfolio’s, programma’s, projecten en productontwikkeling

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Management of Value® Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van Foundation met Practitioner zijn in totaal € 1.850,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kalender

Hieronder vindt u geplande trainingsmomenten voor deze cursus. Voor andere mogelijkheden of een in-company training kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Er zijn op dit moment geen trainingsmomenten gepland. Neem svp contact met ons op voor de mogelijkheden.
Management of Value Foundation

Download brochure

De Management of Value Foundation trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt direct inschrijven voor een geplande training of u vraagt een in-company training aan. Wilt u wel een klassikale training maar op een afwijkende startdatum, stuur ons dan een verzoek.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 250,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen, maar kennis van methodieken als PRINCE®, MSP® en/of Scrum wordt aanbevolen.

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Management of Value® Foundation Certificaat

Inhoud van de Management of Value Foundation training

In de Management of Value Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • Introductie, overzicht en achtergrond van MoV
 • De samenhang tussen MoV en andere methodieken
 • De MoV principes
 • De MoV processen
 • De M0V technieken
 • De aanpak om MoV in de praktijk toe te passen en te implementeren
 • Het reageren op externe en interne invloeden
 • MoV in een organisatie tot leven laten komen

Cursusvorm

De cursus voor Management of Value Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie en een blended variant.

Certificering informatie

logo Management of Value

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Management of Value Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door PeopleCert uitgegeven Management of Value Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

U kunt met de kennis en de toepassing van Management of Value:

 • Manieren vinden om een efficiëntere levering mogelijk te maken door minder middelen in te zetten en deze middelen beter te gebruiken.
 • De doelstellingen en de scope van een initiatief duidelijken gestructureerd te definiëren, gericht op de behoeften van de organisatie en de eindgebruikers op korte en lange termijn.
 • De besluitvorming die gericht is het maximaliseren van de prijs-kwaliteitverhouding ondersteunen.
 • Innovatie stimuleren die goed is afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.
 • Een optimaal evenwicht bereiken tussen investeringen en operationele uitgaven op lange termijn.
 • Waarde empirisch meten, beheersen en volgen, waarbij rekening wordt gehouden met monetaire en niet-monetaire benefits zodat een optimaal evenwicht tussen deze voordelen kan worden bereikt en kan worden aangetoond dat een optimale waarde ook is bereikt.
 • Effectief overleg en betrokkenheid van belanghebbenden en eindgebruikers mogelijk maken en hun verschillende behoeften met elkaar verenigen.
 • Duurzame besluitvorming bevorderen, gebaseerd op het toevoegen van waarde, door zowel monetaire als niet-monetaire factoren mee te nemen.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.