Waardemanagement (MoV) Foundation

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Opleveren van waarde, dat is wat we willen met al onze producten en diensten. De grote vraag is: wat bedoelen we precies met “waarde”. De meest gebruikte definitie omschrijft waarde als de opgeleverde baten (benefits, effecten) in verhouding tot de opofferingen (resources) die nodig waren om deze benefits te realiseren. Waardemanagement MoV gaat over het maximaliseren van deze waarde in lijn met de programma- en projectdoelstellingen van uw organisatie en de belangrijkste stakeholdersvereisten. Het gaat zeker niet alleen om het minimaliseren van de kosten.

De fundamentele vraag die MoV stelt is: “Maximaliseren we de waarde van onze essentiële investeringen zodat we optimale voordelen krijgen, tegen een betaalbare prijs, met een bekend en aanvaardbaar risiconiveau?

Omdat waarde subjectief is, moet MoV ook streven naar een optimaal evenwicht tussen de behoeften van alle belanghebbenden. Dit principe van het balanceren van variabelen om de waarde te maximaliseren wordt weergegeven in onderstaande figuur.

Management of Value - balanceren van de variabelen

Het balanceren van de variabelen om waarde te maximaliseren.

MoV is gebaseerd op zeven principes en wordt uitgevoerd door middel van zeven belangrijke processen. Management of Value vult bestaande benaderingen die gericht zijn op het optimaleren van waarde aan met een veelheid aan specifieke technieken en aanpakken. Daardoor wordt het begrip “value” of “waarde” veel concreter en (empirisch) onderbouwd.

Een belangrijk onderscheid tussen MoV en andere methoden is dat MoV zich richt op de functie – wat dingen doen om bij te dragen aan het resultaat van een activiteit, in plaats van op producten of wat dingen zijn. Anders gezegd, MoV richt zich vooral op hoe je een benefit of een effect wilt bereiken en beperkt zich vooral niet tot de manier waarop (of de producten waarmee) we dat tot nu toe gedaan hebben. Deze functionele benadering kan op het niveau van de portfolio, het programma, het project, de productontwikkeling of de bedrijfsvoering worden toegepast. Het creatief zoeken naar andere (effectievere, efficiëntere) manieren waarop een gewenst effect is belangrijk. En natuurlijk het maken van de juiste keuze tussen deze alternatieven.

MoV is zowel bruikbaar bij operationele activiteiten als veranderingen en innovaties, zoals programma’s, projecten en productontwikkeling.

Doel van de Management of Value Foundation training

 • De achtergrond van Management of Value en de relatie met andere benaderingen om waarde te optimaliseren.
 • De principes en het proces van Management of Value.
 • Hoe Management of Value in de praktijk tot leven gebracht kan worden.
 • De benefits van een verander-initiatief (zoals een project of de ontwikkeling van een nieuw product) maximaliseren en tegelijkertijd de middelen zo effectief mogelijk gebruiken.
 • Het begrijpen en kennis maken met een functiegerichte benadering van het gebruiken van middelen bij het stellen van prioriteiten, het bedenken van requirements en het bepalen van de scope. Het doel hierbij is de activiteiten en investeringen optimaal af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen en zo effectieve en empirisch onderbouwde besluitvorming te ondersteunen.
 • Verkennen van een reeks technieken, instrumenten en toepassingen om het bovenstaande te ondersteunen.
 • Het onderzoeken hoe MoV kan worden ingebed in organisaties, waarbij het positieve effect ervan wordt gemaximaliseerd en tegelijkertijd rekening wordt gehouden met bestaande organisatiestructuren, praktijken, beleid en cultuur.
 • Het voorbereiden en oefenen voor het Foundation examen.

Doelgroep

MoV® is bestemd voor:

 • Senior Managers
 • Verandermanagers
 • Project- en programmamanagers
 • PMO-ers
 • Product Owners in een Agile omgeving
 • Professionals die verantwoordelijk zijn voor het opstarten van, het definiëren van en richting geven aan en het ondersteunen van portfolio’s, programma’s, projecten en productontwikkeling

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Management of Value® Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van Foundation met Practitioner zijn in totaal € 1.850,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kalender

Hieronder vindt u geplande trainingsmomenten voor deze cursus. Voor andere mogelijkheden of een in-company training kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Er zijn op dit moment geen trainingsmomenten gepland. Neem svp contact met ons op voor de mogelijkheden.
Management of Value Foundation

Download brochure

De Management of Value Foundation trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt direct inschrijven voor een geplande training of u vraagt een in-company training aan. Wilt u wel een klassikale training maar op een afwijkende startdatum, stuur ons dan een verzoek.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 250,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen, maar kennis van methodieken als PRINCE®, MSP® en/of Scrum wordt aanbevolen.

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Management of Value® Foundation Certificaat

Inhoud van de Management of Value Foundation training

In de Management of Value Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • Introductie, overzicht en achtergrond van MoV
 • De samenhang tussen MoV en andere methodieken
 • De MoV principes
 • De MoV processen
 • De M0V technieken
 • De aanpak om MoV in de praktijk toe te passen en te implementeren
 • Het reageren op externe en interne invloeden
 • MoV in een organisatie tot leven laten komen

Cursusvorm

De cursus voor Management of Value Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie en een blended variant.

Certificering informatie

logo Management of Value

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Management of Value Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door PeopleCert uitgegeven Management of Value Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

U kunt met de kennis en de toepassing van Management of Value:

 • Manieren vinden om een efficiëntere levering mogelijk te maken door minder middelen in te zetten en deze middelen beter te gebruiken.
 • De doelstellingen en de scope van een initiatief duidelijken gestructureerd te definiëren, gericht op de behoeften van de organisatie en de eindgebruikers op korte en lange termijn.
 • De besluitvorming die gericht is het maximaliseren van de prijs-kwaliteitverhouding ondersteunen.
 • Innovatie stimuleren die goed is afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.
 • Een optimaal evenwicht bereiken tussen investeringen en operationele uitgaven op lange termijn.
 • Waarde empirisch meten, beheersen en volgen, waarbij rekening wordt gehouden met monetaire en niet-monetaire benefits zodat een optimaal evenwicht tussen deze voordelen kan worden bereikt en kan worden aangetoond dat een optimale waarde ook is bereikt.
 • Effectief overleg en betrokkenheid van belanghebbenden en eindgebruikers mogelijk maken en hun verschillende behoeften met elkaar verenigen.
 • Duurzame besluitvorming bevorderen, gebaseerd op het toevoegen van waarde, door zowel monetaire als niet-monetaire factoren mee te nemen.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

[ultimate-faqs include_category=’training’ ]