Lean IT Kaizen

Training, 3 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Kaizen is een manier van werken en leidinggeven aan een organisatie die gebaseerd is op het opsporen en oplossen van problemen. Dit gebeurt zowel in een incrementele als een radicale aanpak. De term komt oorspronkelijk uit Japan en wordt veel genoemd en gebruikt in de Japanse samenleving. De letterlijke vertaling is continue verbetering.

KaiZen

De training Lean IT Kaizen richt zich op continue verbetering en omvat o.a. de Kaizen mindset en het organiseren ervan, de A3 methode en de fasen Define, Measure, Analyse, Improvement en Control.

Doel van de Lean IT Kaizen training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U zelf ontwikkelen als Lean/Agile leider en change manager.
 • Individuen en teams ondersteunen bij continue verbetering.
 • Verbeter initiatieven binnen uw organisatie inhoud- en vormgeven.
 • Met een Kaizen Mindset werken aan de verbetering van u zelf en anderen in de organisatie, processen en producten, op een gestructureerde manier.

Doelgroep

Iedereen die Kaizen activiteiten definieert, plant, faciliteert of daar leiding aan geeft. Vaak zijn dit Lean IT of Agile managers, Agile coaches, projectleiders, proces experts, Scrum Masters, Product Owners en verandermanagers. Het is ook geschikt voor professionals die bekend zijn met Lean en dit willen toepassen in de IT.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Lean IT Foundation en Lean IT Leadership training. De investering voor de combinatietraining van Lean IT Kaizen met Lean IT Foundation en Lean IT Leadership zijn in totaal € 3.995,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kalender

Hieronder vindt u geplande trainingsmomenten voor deze cursus. Voor andere mogelijkheden of een in-company training kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Er zijn op dit moment geen trainingsmomenten gepland. Neem svp contact met ons op voor de mogelijkheden.
Lean IT Kaizen

Trainers

Manfred van Veghel
Rinse van der Schoot

Download brochure

De Lean IT Kaizen trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt direct inschrijven voor een geplande training of u vraagt een in-company training aan. Wilt u wel een klassikale training maar op een afwijkende startdatum, stuur ons dan een verzoek.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.770,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 250,- (excl. BTW)

Trainingsduur
3 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Lean IT Foundation Certificaat

Taal
De reader, het cursusmateriaal en het examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Lean IT Kaizen Certificaat

Inhoud van de Lean IT Kaizen training

In de Lean IT Kaizen training komen onder meer aan de orde:

 • De belangrijkste concepten van Kaizen, Kakushin, Kaikaku.
 • Het toepassen van DMAIC en DMEDI.
 • De verschillen tussen Daily Kaizen en Improvement Kaizen.
 • De Kaizen Mindset en haar belangrijkste elementen.
 • Het identificeren van Muri, Mura en Mudi en het verwijderen hiervan tijdens de Kaizen.
 • Werken met de belangrijkste bronnen voor de Kaizen: Voice of the Customer, Voice of the Process, Voice of the Business, Voice of the Regulator.
 • Rollen en verantwoordelijkheden van Kaizen teamrollen.
 • Het organiseren van een Kaizen, inclusief het selecteren van de juiste deelnemers.
 • Het toepassen van A3-thinking.
 • Het uitvoeren van alle fasen van DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve en Control.
 • Technieken en concepten zoals: MECE, het maken van een Problem Statement, creëren van een Kaizen plan, opstellen van Hypothesis, Cynefin Model, SIPOC, CtO, Stakeholder Analysis, Value Stream Mapping, VSM Metrics, Baselinening en Bench marking, bepalen van root causes, 5 Why’s, Cause & Effect Analysis, Failure Mode Effects Analysis, Visual Managment, Analyse van Variatie, selecteren en prioriteren van oplossingen, het schrijven van een implementatieplan, SCAMPER, relatie tot andere best practices.
 • Het opstellen van controlemethodes en het meten van verbeteringen.

Alles wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk van IT.

Cursusvorm

De cursus voor Lean IT Kaizen is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie en een blended variant.

Certificering informatie

Lean IT Kaizen

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Lean IT Kaizen examen. Voor dit multiple choice examen met 40 vragen krijgt u 90 minuten de tijd. Indien u 26 of meer vragen goed heeft, ontvangt u het door de Lean IT Association via APMG uitgegeven Lean IT Kaizen Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Lean IT Kaizen bouwt voort op de basiskennis die verkregen is na het volgen van een Lean IT Foundation training en certificering. Lean IT Kaizen richt zich op het oplossen van problemen op basis van ‘continuous improvement’ in organisaties, waarbij alle relevante medewerkers worden betrokken; zowel de managers als de medewerkers.

Inhoud van de training

In de Lean IT Kaizen training komen onder meer aan de orde:

 • De belangrijkste concepten van Kaizen, Kakushin, Kaikaku.
 • Het toepassen van DMAIC en DMEDI.
 • De verschillen tussen Daily Kaizen en Improvement Kaizen.
 • De Kaizen Mindset en haar belangrijkste elementen.
 • Het identificeren van Muri, Mura en Mudi en het verwijderen hiervan tijdens de Kaizen.
 • Werken met de belangrijkste bronnen voor de Kaizen: Voice of the Customer, Voice of the Process, Voice of the Business, Voice of the Regulator.
 • Rollen en verantwoordelijkheden van Kaizen teamrollen.
 • Het organiseren van een Kaizen, inclusief het selecteren van de juiste deelnemers.
 • Het toepassen van A3-thinking.
 • Het uitvoeren van alle fasen van DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve en Control.
 • Technieken en concepten zoals: MECE, het maken van een Problem Statement, creëren van een Kaizen plan, opstellen van Hypothesis, Cynefin Model, SIPOC, CtO, Stakeholder Analysis, Value Stream Mapping, VSM Metrics, Baselinening en Bench marking, bepalen van root causes, 5 Why’s, Cause & Effect Analysis, Failure Mode Effects Analysis, Visual Managment, Analyse van Variatie, selecteren en prioriteren van oplossingen, het schrijven van een implementatieplan, SCAMPER, relatie tot andere best practices.
 • Het opstellen van controlemethodes en het meten van verbeteringen.

Alles wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk van IT.

Cursusvorm

De cursus voor Lean IT Kaizen is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie en een blended variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Lean IT Kaizen examen. Voor dit multiple choice examen met 40 vragen krijgt u 90 minuten de tijd. Indien u 26 of meer vragen goed heeft, ontvangt u het door de Lean IT Association via APMG uitgegeven Lean IT Kaizen Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Lean IT Kaizen bouwt voort op de basiskennis die verkregen is na het volgen van een Lean IT Foundation training en certificering. Lean IT Kaizen richt zich op het oplossen van problemen op basis van ‘continuous improvement’ in organisaties, waarbij alle relevante medewerkers worden betrokken; zowel de managers als de medewerkers.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.