IPMA Competenties

Training, 4,5 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

IPMA is een internationale vereniging van projectmanagers, die de kwaliteit van het vak verbetert door het ontwikkelen van internationale projectmanagementstandaarden en het certificeren van projectmanagers op deze standaarden. In Nederland is de uitvoering van de certificering bij IPMA Certificeren ondergebracht.

De standaarden, ondergebracht in de zogenaamde Competence Baseline kent een breed scala van competenties. Naast de kennis van de structuur van een project zijn ook de menselijke aspecten van belang. Als derde poot kijkt de IPMA naar de technieken die voor het managen van projecten van belang zijn. Daarmee is de aanpak veelomvattend en geeft goede handvatten voor de professionele ontwikkeling van projectmanagers.

Onze training dekt alle genoemde competenties af en sluit aan op de PRINCE2 Foundation training.

Doel van de training IPMA Competenties

Het doel van de training IPMA Competenties is om voldoende kennis te vergaren om succesvol het theoriegedeelte van de IPMA certificeringen te kunnen doorlopen en daarmee een gecertificeerd project, programma- of portfolioprofessional te worden.

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U begrijpt alle IPMA competenties op B/C/D niveau
 • U kunt de principes van de essentiële IPMA competenties toepassen
 • U heeft een goed begrip van de vakinhoudelijke, gedragsmatige en contextuele IPMA competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van projecten
 • U weet dat projecten en gebalanceerde benadering vragen en u kunt dat bereiken door een mix van technische kennis en effectief gedrag in te zetten

Doelgroep

De training is bedoeld voor projectleiders en projectmanagers die in aanmerking komen voor certificering op het niveau IPMA-D, IPMA-C of IPMA-B.

Voordelen van IPMA Certificering voor de professional

 • U krijgt een kwalificatie die door veel organisaties en ook soms vereist wordt
 • U krijgt de mogelijkheid om door te groeien in uw vakgebied
 • U krijgt reflectie en feedback op uw eigen ervaring en competenties
 • U krijgt een internationaal erkend en gewaardeerd bewijs van deskundigheid

Voordelen van IPMA Certificering voor de organisatie

 • De projecten worden beter beheersbaar en leiden tot meer resultaat
 • De organisatie krijgt objectief inzicht in competenties van de medewerkers
 • De organisatie kan naar hun klanten een kenmerk van kwaliteit en transparantie overleggen
 • Het certificeringstelsel is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde en kan goed ingebed worden in het opleidings- en ontwikkelingsbeleid
 • Het biedt een goede basis voor permanente educatie, intervisie en dergelijke

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de PRINCE2 Foundation training. De investering voor de combinatietraining met PRINCE2 Foundation is in totaal € 2.995- (excl. BTW en excl. examenkosten). Indien u deze combinatie neemt is de afname van het PRINCE2 Foundation examen verplicht. De kosten hiervan bedragen € 250.

Kalender

Hieronder vindt u geplande trainingsmomenten voor deze cursus. Voor andere mogelijkheden of een in-company training kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

[MEC id=”3445″]

IPMA Competenties

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De IPMA Competenties trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt direct inschrijven voor een geplande training of u vraagt een in-company training aan. Wilt u wel een klassikale training maar op een afwijkende startdatum, stuur ons dan een verzoek.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 2.665,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
via IPMA Certificeren

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het cursusboek, cursusmateriaal en examen zijn in het Nederlands en het Engels beschikbaar

Certificering
IPMA D, IPMA C, IPMA B (theoriegedeelte, af te leggen bij IPMA Certificeren en door kandidaat zelfstandig te regelen).

Inhoud van de training IPMA Competenties

IPMA certificering richt zich op alle project, programma en portfolio professionals die zich volgens een erkende en internationale standaard willen certificeren. De training IPMA Competenties dekt dan de theoriecomponenten van de diverse competenties af en zijn geschikt voor alle IPMA niveaus.

 • Projectsucces en projectmanagementsucces
 • Strategie, eisen, doelen, scope, projectaanpak
 • Invloed en belangen, belanghebbenden
 • Organisatie en informatie
 • Faseren en structureren
 • Risico’s en kansen
 • Onderhandelen
 • Conflicten en crisis
 • Persoonlijke communicatie
 • Kwaliteit
 • Schatten en plannen
 • Leiderschap en teamwerk
 • Projectbeheersing
 • Wijzigingsbeheer en configuratiemanagement
 • Voortgangsanalyse en -monitoring, corrigerende maatregelen
 • Relaties en betrokkenheid
 • De kern van financieel management
 • Zelfmanagement
 • Projectafsluiting

Cursusvorm

De cursus voor IPMA Competenties is beschikbaar als open (groeps)training en een blended variant.

Certificering informatie

logo IPMADe training kan worden afgesloten met een theorie-examen bij IPMA Certificeren. Deze examens moeten door de kandidaat zelfstandig geregeld worden en zijn geen onderdeel van het trainingsarrangement.

Bij IPMA-D is het theorie-examen het belangrijkste onderdeel van de procedure, naast de aanmelding en het zelfassessment. Er is geen praktijk assessment. Het theorie-examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen en duurt in totaal 3 uur. Het eerste deel bestaat uit 45 meerkeuzevragen met een tijdsindicatie van 60 minuten. Het tweede deel bevat open vragen met een tijdsindicatie van 120 minuten. De open vragen bestaan uit rekenvragen, korte open vragen en korte scenario’s. U legt het examen af via de portal van IPMA Certificeren met een van de notebook computers die IPMA Certificeren ter beschikking stelt.

Bij IPMA-C is het theorie-examen het eerste gedeelte van het traject. Na het betalen van dit examen krijgt u een deelcertificaat. Om het volwaardige IPMA C-certificaat te kunnen verkrijgen, dient u binnen 18 maanden na de examendatum van C-theorie het IPMA C-assessment succesvol af te ronden. Het theorie-examen duurt 3 uur en bestaat uit korte casussen en open vragen.

Bij IPMA-B is het schriftelijk theorie-examen per 1 april 2018 vervangen door een mondeling examen. Dit biedt meer ruimte voor toelichting en betere aansluiting op het assessment interview.

Toepassing

Een IPMA-certificering is de beste stap naar aantoonbaar beter project-, programma en portfoliomanagement. Het zorgt ervoor dat projecten beheersbaar worden, dat competenties van projectmanagers zichtbaar verbeteren en dat organisaties en professionals een keurmerk van kwaliteit en transparantie op het gebied van projectmanagement kunnen overleggen. IPMA-certificering is in de hele wereld dan ook toonaangevend.

Inhoud van de training

PRINCE2® Foundation richt zich op alle professionals die in een organisatie te maken krijgt met projectmatig werken. In de PRINCE2® Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • Het belang en de kenmerken van projectmatig werken
 • De succes- en faalfactoren van projectmatig werken
 • De basisprincipes (uitgangspunten, doel en scope) en basisbegrippen van projectmatig werken volgens PRINCE2®
 • Het aanpassen van projecten aan de werkomgeving
 • Het doel, de activiteiten (subprocessen) en producten van de hoofdprocessen
 • De onderlinge relaties tussen de hoofdprocessen van PRINCE2®
 • Het belang van tijdige en inhoudelijk juiste communicatie met opdrachtgevers

Cursusvorm

De cursus voor PRINCE2® Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende PRINCE2® Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 60 vragen krijgt u 1 uur de tijd. Indien u 55% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven PRINCE2® Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

PRINCE2 is geschikt voor alle soorten projecten. Het biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en aanpak. Alle betrokken partijen, vooral de opdrachtgever/klant, de projectmanager en de leveranciers hebben baat bij het gebruik van de methode.

Enkele belangrijkste voordelen van het gebruik van PRINCE2 zijn dat mensen en middelen worden toegewezen als onderdeel van de ‘go/no-go’ beslissingen. Er zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen. De focus ligt op voortdurende rechtvaardiging van het project. Er wordt Managing by Exception gebruikt op alle niveaus van het project.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.