IPMA-B begeleiding bij praktijk assessment

Individuele coaching, meerdere sessies, persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Tijdens de IPMA-B begeleiding training kunnen Senior projectmanagers hun competenties en ervaring laten valideren met een IPMA-B assessment.

Oppidum biedt training en coaching. De trainers zijn zelf IPMA gecertificeerd en hebben aan de wieg gestaan van IPMA-certificering in Nederland.

IPMA level B certificering bestaat uit een theorie-examen en een praktijk assessment. Met de training IPMA Competenties kunt u zich voorbereiden op het theorie-examen. Nadat u dit succesvol heeft afgesloten, kunt u deelnemen aan het praktijk assessment.
Aan de hand van een aantal documenten en een interview toont u uw competenties aan. Deze IPMA-B begeleiding bij praktijk assessment helpt u daarbij.

Doel van de IPMA-B begeleiding bij het praktijk assessment

Het doel van de begeleiding voor IPMA level B certificering is om dit traject zo succesvol en efficiënt mogelijk te doorlopen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die het het officiële IPMA-B certificaat ‘Certified Senior Project Manager’ willen behalen en feedback willen krijgen op hun persoonlijk functioneren.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de training IPMA Competenties. De investering voor de combinatietraining met de training IPMA Competenties is in totaal € 3.550,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

IPMA-B begeleiding bij praktijk assessment

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De brochure inclusief prijzen over de IPMA-B begeleiding bij praktijk assessment.

Aanvragen begeleiding

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten begeleiding
€ 2.500,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
Niet inbegrepen. Zie voor de meest actuele tarieven de website van IPMA Certificeren.

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel, telefonisch, schriftelijk

Vereiste voorkennis
U dient in de laatste 8 jaar minimaal 60 niet-overlappende maanden ervaring opgedaan hebben als projectmanager, waarvan minimaal 36 maanden op IPMA-B niveau. De rest mag op IPMA C-niveau.Voor een toelichting op deze toelatingseisen klikt u hier.

Taal
De IPMA-B begeleiding kan zowel in het Nederlands als in het Engels plaatsvinden

Certificering
Na succesvol doorlopen van het traject bij IPMA Certificeren bent u officieel IPMA Certified Senior Project Manager (level B).

Inhoud van de IPMA-B begeleiding bij het praktijk assessment

U doorloopt het programma individueel met uw persoonlijke begeleider, een ervaren en gecertificeerde IPMA-coach die zelf ook actief is als assessor bij IPMA Certificering (maar, uiteraard geen enkele rol speelt in uw traject aldaar).

De IPMA-B begeleiding start met een pre-assessment en het gezamenlijk inschatten van uw niveau en de meest geschikte projecten waarmee u dit niveau kunt aantonen. Daarna wordt samen een werkplan gemaakt waarin de volgende activiteiten een plaats krijgen:

 • Een voorbespreking over het proces bij IPMA Certificeren en de benodigde documenten, met tips en trucs om deze efficiënt in te vullen.
 • Het invullen van het ervaringsdocument, het zelfassessment en de managementsamenvatting door de kandidaat.
 • Een review van en een nabespreking met de begeleider. Hierna kunnen de documenten eventueel aangepast en ingeleverd worden.
 • Na beoordeling door IPMA Certificering kan het zijn dat er vragen zijn of een aanpassing van de documenten nodig is. Uw begeleider helpt u hierbij.
 • Hierna kan het projectrapport geschreven worden. De begeleider helpt u op weg met een aantal tips en trucs om dit rapport efficiënt te schrijven.
 • Het schrijven van het projectrapport door de kandidaat. Dit heeft meestal een paar weken tot maanden als doorlooptijd.
 • Een review van en een nabespreking met de begeleider over het projectrapport. Hierna kunnen het document eventueel aangepast en ingeleverd worden.
 • Een proef assessment ter voorbereiding op het assessment-interview, gevolgd door een terugkoppeling en verdere inhoudelijke adviezen.

Werkvorm

Het programma is individueel maar goed te combineren met de training IPMA Competenties.

Certificering informatie

IPMA-B begeleiding

De training IPMA-B begeleiding kan worden afgesloten met een theorie-examen bij IPMA Certificeren. Deze examens moeten door de kandidaat zelfstandig geregeld worden en zijn geen onderdeel van het trainingsarrangement.

Bij IPMA-B is het schriftelijk theorie-examen per 1 april 2018 vervangen door een mondeling examen. Dit biedt meer ruimte voor toelichting en betere aansluiting op het assessment interview. Dit mondelinge theorie-examen is meestal direct voorafgaand aan het assessment interview.

Alle informatie over de IPMA Certificering is te vinden op hun website.

Toepassing

Een IPMA-certificering is de beste stap naar aantoonbaar beter project-, programma en portfoliomanagement. Het zorgt ervoor dat projecten beheersbaar worden, dat competenties van projectmanagers zichtbaar verbeteren en dat organisaties en professionals een keurmerk van kwaliteit en transparantie op het gebied van projectmanagement kunnen overleggen. IPMA-certificering is in de hele wereld dan ook toonaangevend.

Inhoud van de training

PRINCE2® Foundation richt zich op alle professionals die in een organisatie te maken krijgt met projectmatig werken. In de PRINCE2® Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • Het belang en de kenmerken van projectmatig werken
 • De succes- en faalfactoren van projectmatig werken
 • De basisprincipes (uitgangspunten, doel en scope) en basisbegrippen van projectmatig werken volgens PRINCE2®
 • Het aanpassen van projecten aan de werkomgeving
 • Het doel, de activiteiten (subprocessen) en producten van de hoofdprocessen
 • De onderlinge relaties tussen de hoofdprocessen van PRINCE2®
 • Het belang van tijdige en inhoudelijk juiste communicatie met opdrachtgevers

Cursusvorm

De cursus voor PRINCE2® Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende PRINCE2® Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 60 vragen krijgt u 1 uur de tijd. Indien u 55% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven PRINCE2® Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

PRINCE2 is geschikt voor alle soorten projecten. Het biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en aanpak. Alle betrokken partijen, vooral de opdrachtgever/klant, de projectmanager en de leveranciers hebben baat bij het gebruik van de methode.

Enkele belangrijkste voordelen van het gebruik van PRINCE2 zijn dat mensen en middelen worden toegewezen als onderdeel van de ‘go/no-go’ beslissingen. Er zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen. De focus ligt op voortdurende rechtvaardiging van het project. Er wordt Managing by Exception gebruikt op alle niveaus van het project.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.