Change Management Practitioner

Training, 1 dag, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

De trainingen Change Management zijn ontworpen om organisaties en hun mensen te helpen de impact van verandering te beheersen en technieken aan te reiken om succesvolle veranderingen door te voeren.

De Change Management trainingen zijn erop gericht om veranderingen voor organisaties en de mensen daarin zo succesvol mogelijk te laten verlopen. De inhoud van het programma is ontwikkeld in samenwerking met APMG en het Change Management Institute en is gebaseerd op de Change Management Body of Knowledge (CMBoK).

Deze kennis is vastgelegd in “The Effective Change Manager’s Handbook”, dat ook het cursusboek is bij deze training. In de Change Management Practitioner training leert u deze Change Management Body of Knowledge (CMBoK) toe te passen op veranderingen met individuen, teams, organisaties en veranderingsleiders. Daarnaast gaan we op een aantal onderwerpen dieper in en bereiden we u voor op het Change Management Practitioner examen.

Doel van de Change Management Practitioner training

Met de Change Management Practitioner bouwt u voort op de kennis en de onderwerpen die in Change Management Foundation behandeld zijn. Hiermee brengt u een verdieping aan in uw vaardigheden in het plannen, het doorvoeren en het op een succesvolle manier beheersen van de impact van organisatieveranderingen, zoals::

 • Het identificeren van organisatorische drijfveren van veranderingsinitiatieven en deze verbinden met governance structuren (bijv. op strategisch, programma- of projectniveau).
 • Het kunnen toepassen van een aantal organisatieparadigma’s om veranderingsprocessen te begrijpen, te ondersteunen en te laten beklijven.
 • Het toepassen van een geschikt proceskader om organisatieveranderingen te plannen en inhoud te geven.
 • Het creëren van een duidelijk samenhang met rollen, vaardigheden en activiteiten die de steun van leiders en managers van verschillende niveaus krijgen.
 • Het effectief bijdragen aan de voorbereiding van veranderingsinitiatieven, inclusief het opbouwen van het team en het adviseren hoe de teameffectiviteit te verbeteren.
 • Weten hoe u mensen op verandering moet voorbereiden.
 • Ervoor zorgen dat collega’s beter het onderscheid zien tussen de organisatieverandering en de impact die de transitie op de mensen heeft.
 • Stakeholders en hun belangen identificeren en in kaart brengen, om daarmee een aanpak te ontwikkelen om hun betrokkenheid op te bouwen en te behouden.
 • Het opstellen van communicatieplannen bij organisatieveranderingen.
 • De signalen van weerstand tegen verandering herkennen en acties voorstellen om deze weerstand te verzachten.

Doelgroep

De Change Management kwalificaties zijn bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij organisatieveranderingen. Het gaat dan vooral om verandermanagers en professionals die dat willen worden. Maar de training is ook erg relevant voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de ontwikkeling en de opleveringen van veranderprogramma’s, zoals lijnmanagers, change agents (de voortrekkers in veranderingen) en ondersteuners binnen programmabureaus.

Bovendien is Change Management Practitioner geschikt voor professionals die zich willen laten accrediteren door het Change Management Institute. Met het succesvol afleggen van het bijbehorende examen kan worden voldaan aan hun eerste niveau van accreditatie.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Stakeholder Engagement Training. De investering voor de combinatietraining van Change Management Practitioner met Stakeholder Engagement zijn in totaal € 1.850,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Change Management Practitioner

Trainers

Clemens Bon

Rinse van der Schoot

Download brochure

De Change Management Practitioner trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 885,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
1 dag

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Change Management Foundation Certificaat

Taal
Het handboek, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Change Management Practitioner Certificaat

Inhoud van de Change Management Practitioner training

In de Change Management Practitioner training komen alle 13 kennisgebieden van de Change Management Body of Knowledge die in de Change Management Foundation training behandeld zijn kort aan bod. Op een aantal onderwerpen gaan we dieper in:

 • Opzetten van trainingsprogramma’s rond veranderingen.
 • Governance, besturing en communicatie rond verander initiatieven.
 • Het laten beklijven van veranderingen.
 • Hefbomen tijdens de transitie.
 • Kritische massa en het omslagpunt.
 • De diverse aanpassingsniveaus van de mensen.
 • Bekrachtigende systemen.

Cursusvorm

De cursus voor Change Management Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training en een blended variant.

Certificering informatie

Change Management Foundation

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Change Management Practitioner examen. Voor dit complexe multiple choice examen met 4 vragen met elk 20 subvragen krijgt u 2,5 uur de tijd. Indien u 50% van de vragen (= 40 subvragen) goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven Change Management Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “The Effective Change Manager’s Handbook” en de “Candidates’ Guide to The Effective Change Manager’s Handbook”. Dat laatste document bevat de verwijzingen van de te examineren onderwerpen naar de betreffende hoofdstukken in het handboek.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Professionals op het niveau van Change Management Practitioner weten hoe ze de kennis en het begrip van de Change Management Body of Knowledge kunnen inzetten bij het specificeren, ontwikkelen, implementeren en het volhouden van veranderinitiatieven door:

 • Het wegnemen van weerstand tegen veranderingen.
 • Het geven van effectieve ondersteuning en motivatie aan teams en individuen om de verandering te omarmen.
 • Gebruik kunnen maken van een schat aan professionele ideeën, aanpakken en ervaringen om veranderingen op een soepele en effectieve manier door te voeren.
 • Het op een adequate manier betrekken en informeren van stakeholders gedurende het gehele veranderingsproces.
 • Het versnellen van de implementatie van het veranderproces.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.