Agile Business Analyst (AgileBA) Practitioner

Training, 1 dag, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Agile Business Analyst (AgileBA) Practitioner gaat over het toepassen van de basiskennis voor een Business Analist in de dagelijkse praktijk binnen een Agile context. De training bouwt voort op de filosofie en principes van Agile, maar gaat vooral over de toepassing van de business analyse processen, practices en technieken.

De behandelde onderwerpen zijn dezelfde als binnen de AgileBA Foundation training. Bij Practitioner gaat het meer over de toepassing in de complexe praktijk. Dat komt ook terug in het examen, waar aan de hand van een scenario business analyse inzichten en technieken toegepast moeten worden.

Doel van de AgileBA Practitioner training

Het doel van de AgileBA Practitioner training is om de inzichten, technieken en aanpakken van business analyse in een Agile omgeving toe te passen en op maat te maken voor de concrete situatie.

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U past de onderliggende filosofie en principles van Agile projecten in de praktijk toe.
 • U maakt de processen voor business analyse binnen een Agile project op maat voor het gegeven scenario.
 • U kunt de inhoud van business analyse producten opstellen en beoordelen tijdens de levensloop van een Agile project, ook weer passend bij het gegeven scenario.
 • U kunt de volgende agile practices toepassen in project situaties: gefaciliteerde workshops, MoSCoW prioritering, iteratieve ontwikkeling, modellering, time-boxing.
 • U onderkent welke Agile practices toepasbaar zijn binnen een gegeven scenario.
 • U begrijpt de rollen en verantwoordelijkheden binnen een Agile project in samenhang met de verschillende niveaus van empowerment als het gaat om requirements en de business case.
 • U begrijpt de verschillende mechanismen voor facilitering en ondersteuning binnen Agile projecten.
 • U kent op hoofdlijnen de verschillende manieren om baten en effecten te testen, in te schatten en te beoordelen in Agile projecten.
 • U kunt op basis van een scenario voor een Agile project beschrijven hoe de Agile aanpak voor het beheersen en het prioriteren van requirements zou moeten zijn en welke acties genomen moeten worden om eventuele problemen op te lossen.

Doelgroep

De training AgileBA Practitioner is gericht op iedereen die business analyse wil toepassen in een agile omgeving.

Agile business analyse heeft toegevoegde waarde voor alle leden van een Agile ontwikkelteam, product owners en scrum masters en voor iedereen die met Agile ontwikkelteams te maken heeft.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de AgilePM Foundation training. De investering voor de combinatietraining van AgileBA Practitioner met Agile Projectmanagement Foundation zijn in totaal € 1.995,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kalender

Hieronder vindt u geplande trainingsmomenten voor deze cursus. Voor andere mogelijkheden of een in-company training kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Er zijn op dit moment geen trainingsmomenten gepland. Neem svp contact met ons op voor de mogelijkheden.
Agile Business Analyst AgileBA Practitioner

Download brochure

De Agile Business Analyst AgileBA Practitioner trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt direct inschrijven voor een geplande training of u vraagt een in-company training aan. Wilt u wel een klassikale training maar op een afwijkende startdatum, stuur ons dan een verzoek.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 885,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
1 dag

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Agile Business Analyst AgileBA Foundation Certificaat

Taal
Het handboek, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
AgileBA Practitioner Certificaat

Inhoud van de AgileBA Practitioner training

AgileBA Practitioner richt zich, net als AgileBA Foundation, op alle professionals die ervoor willen zorgen dat binnen een agile project optimaal de doelstellingen van de organisatie worden bereikt. In de AgileBA Practitioner training gaat het dan vooral om de toepassing in de praktijk van de verschillende onderdelen:

 • De rol van de Business Analist in een Agile omgeving.
 • De basis, principes en fundamenten van Agile en de Agile Business Analyst.
 • De Agile Business Case.
 • Belanghebbers in en rond een Agile project.
 • Requirements en User Stories.
 • Prioritering.
 • Workshops.
 • Modellering.
 • Timeboxing and interatieve ontwikkeling.
 • Requirements planning en schattingen tijdens de levenscyclus.
 • De levenscyclus van requirements in een Agile project.

Cursusvorm

De cursus voor AgileBA Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training en een blended variant.

Certificering informatie

Agile Business Analyst AgileBA Foundation

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende AgileBA Practitioner examen. Voor dit complexe multiple choice examen met 4 vragen met elk 20 subvragen krijgt u 2,5 uur de tijd. Indien u 50% van de vragen (= 40 subvragen) goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven AgileBA Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “AgileBA Agile Business Analysis Handbook”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

AgileBA Practitioner heeft handvatten hoe allerlei processen, practices en technieken voor business analyse in Agile omgevingen toegepast en op maat gemaakt kunnen worden.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.