Agile Business Analyst (AgileBA) Foundation

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Agile Business Analyst (AgileBA) Foundation is basiskennis voor een business analist in een agile context. De training behandelt o.a. de filosofie en principes van Agile, maar geeft vooral ook processen en praktijken die de business analist nodig heeft.

De training geeft inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van een business analist binnen een agile project. De focus ligt dan op hoe de business analist de visie, missie en strategie van de organisatie concreet maakt in de producten en de te ontwikkelen functionaliteit in het project.

Projecten zijn de afgelopen jaren enorm veranderd. Waar in het verleden meestal gefaseerde en/of ‘waterval’ benaderingen vaak werden toegepast, kiezen steeds meer individuen en organisaties ervoor om met Agile benaderingen hun projecten te beheersen.

Dat heeft in ieder geval geleid tot een grote verandering in de manier hoe projecten worden georganiseerd en bestuurd. De introductie van een Agile aanpak heeft een ook grote impact op de rol van de Business Analist, op hun bestaande vaardigheden en hun manier van werken.

De rol en functie van vereisten en requirements is immers binnen een Agile aanpak totaal veranderd. Toch is het vaak niet duidelijk hoe nu het beste met die vereisten en requirement in een Agile omgeving kan worden omgegaan.

De traditionele vaardigheden van Business Analisten zijn nog steeds waardevol. Er moeten ook nieuwe vaardigheden en manieren van werken tot leven worden gebracht om de voordelen van een Agile manier van werken uit te buiten en de verschillende relaties met collega’s en belanghebbenden ten volle te benutten.

Hierbij is een holistische blik belangrijk. Juist in Agile projecten moet iedere ‘project increment’ bijdragen aan de waarde voor de organisatie en voor de klant. De Business Analist begrijpt hoe dit tot een werkelijkheid gemaakt kan worden.

Doel van de AgileBA Foundation training

Het doel van de AgileBA Foundation training is om een holistische blik te ontwikkelen op de organisatie en haar context, het Agile project en de business case daarvan in samenhang met de vereisten / requirements voor de te ontwikkelen functionaliteit.

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U kunt ervoor zorgen dat binnen een Agile project precies de goede functionaliteit ontwikkeld wordt.
 • U kunt technieken en aanpakken toepassen die optimaal passen bij business analyse in een Agile omgeving.
 • U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van een team dat gewend is aan een traditionele manier van werken naar een succesvol Agile ontwikkelteam.

Doelgroep

De training AgileBA Foundation is gericht op iedereen die wil weten hoe business analyse toegepast kan worden in een Agile omgeving. De rol ‘Business Analist’ is de brug tussen ‘de business’ en ‘het ontwikkelteam’. Bij veel organisaties is de functie ‘Business Analist’ inmiddels verdwenen, maar de brugfunctie tussen productenspecialisten (of ‘customer journey experts’) en ontwikkelaars (‘engineers’) is nog steeds noodzakelijk. Daarom heeft Agile business analyse een grote toegevoegde waarde voor alle leden van een Agile ontwikkelteam, product owners en scrum masters en voor iedereen die met Agile ontwikkelteams te maken heeft.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de AgileBA Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van AgileBA Foundation met Practitioner zijn in totaal € 1.770,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kalender

Hieronder vindt u geplande trainingsmomenten voor deze cursus. Voor andere mogelijkheden of een in-company training kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Er zijn op dit moment geen trainingsmomenten gepland. Neem svp contact met ons op voor de mogelijkheden.
Agile Business Analyst AgileBA Foundation

Download brochure

De Agile Business Analyst AgileBA Foundation trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt direct inschrijven voor een geplande training of u vraagt een in-company training aan. Wilt u wel een klassikale training maar op een afwijkende startdatum, stuur ons dan een verzoek.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 200,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het handboek, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
AgileBA Foundation Certificaat

Inhoud van de AgileBA Foundation training

AgileBA Foundation richt zich op alle professionals die ervoor willen zorgen dat binnen een Agile project optimaal de doelstellingen van de organisatie bereikt worden. In de AgileBA Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • De rol van de Business Analist in een Agile omgeving
 • De basis, principes en fundamenten van Agile en de Agile Business Analyst
 • De Agile Business Case
 • Belanghebbers in en rond een Agile project
 • Requirements en User Stories
 • Prioritering
 • Workshops
 • Modellering
 • Timeboxing and interatieve ontwikkeling
 • Requirements planning en schattingen tijdens de levenscyclus
 • De levenscyclus van requirements in een Agile project

Cursusvorm

De cursus voor AgileBA Foundation is beschikbaar als open (groeps)training en een blended variant.

Certificering informatie

Agile Business Analyst AgileBA Foundation

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende AgileBA Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven AgileBA Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

AgileBA Foundation geeft vooral een holistische kijk op een Agile project en de mogelijkheden daarvan om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. De aanpak en de inhoud is interessant en toepasbaar voor iedereen die het grote plaatje wil begrijpen, end-to-end processen wil kunnen overzien en de waardeketen in zijn totaliteit belangrijk vindt. AgileBA gaat bij uitstek over wat nodig is om succesvol te opereren op het grensvlak tussen ‘business’ (functionaliteit, klantwensen en dergelijk) en ‘development’.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.