Agile Programme Management

Training, 2 dagen, klassikaal, virtueel, certificaat
Print Friendly, PDF & Email

Agile Programme Management biedt een gestructureerde oplossing in aanvulling op andere Agile en niet-Agile methodes voor programmatisch veranderen met een balans tussen agility en governance.

AgilePgM® is ontwikkeld in samenwerking met het Agile Business Consortium. Het belangrijke verschil met andere benaderingen voor programmamanagement is dat het programma minder uitgebreid vooraf gedefinieerd wordt. AgilePgM® laat programma’s evolueren en reageren op bedrijfsveranderingen.

AgilePgM® leert u een gedisciplineerde maar flexibele Agile benadering voor het doorvoeren van organisatieverandering. U kunt hierbij een cruciale rol spelen door ervoor te zorgen dat een programma zijn visie vastlegt en vervolgens ook bereikt.

Oppidum was de eerste ATO die in december 2014 Agile Programme Management in Europa introduceerde.

Doel van de training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U kunt flexibele Agile programma’s opzetten die reageren op bedrijfsveranderingen.
 • U gebruikt flexibele methodologieën om daarmee succesvolle programma-oplevering te stimuleren.
 • U bevordert actief het vertrouwen en de nauwe samenwerking tussen belanghebbenden.
 • U helpt uw organisatie bij het sneller tot stand brengen van transformationele veranderingen, tegen lagere kosten en minder risico.

Doelgroep

 • Iedereen die binnen een Agile organisatie te maken krijgt met programmatisch werken en veranderen.
 • Programma-/projectmanagers, scrum masters, product owners, release train engineers, product managers, agile teamleden, agile coaches.
 • Programma-medewerkers en programma-ondersteuners.
 • Opdrachtgevers, Senior Responsible Owners, business sponsors.
 • Adviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de AgilePM® Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van AgilePgM® met AgilePM® Practitioner zijn in totaal € 1.995,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Agile Programme Management

Trainers

Clemens Bon

Download brochure

De Agile Programme Management trainingsbrochure inclusief prijzen.

Aanvragen training

U kunt hier direct uw aanvraag voor een training indienen of u kunt een in-company training aanvragen. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen hoe u de training gegeven wilt hebben en om een tijdstip te prikken.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Kosten trainingsdagen
€ 1.180,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 200,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual en het cursusmateriaal zijn in het Engels beschikbaar. De (proef-)examens zijn zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar.

Certificering
AgilePgM® Certificaat

Inhoud van de Agile Programme Management training

In de AgilePgM® training komen onder meer aan de orde:

 • Het beschrijven en uitleggen van de principes uit het Agile Manifesto in relatie tot programmamanagement.
 • Het beschrijven en aanscherpen van de structuur van een Agile programmamanagement aanpak.
 • De levenscyclus van een Agile-programma.
 • Het beschrijven en toepassen van de governance aanpak in een Agile programma.
 • Planning om een Agile-programma te ondersteunen.
 • Hoe mensen zijn georganiseerd in een Agile-programma en hoe ze bijdragen.
 • Het omgaan met essentiële producten, rollen en verantwoordelijkheden die bijdrage aan de succesvolle oplevering van een Agile programma.
 • Een kennismaking met de nieuwe rol Stakeholder Engagement Coördinator.
 • De aanpak van Agile planning, management en controle.
 • De aanpak van kwaliteit binnen een Agile programma.
 • De rol van communicatie binnen een Agile programma en strategieën om de diverse belanghebbenden te betrekken.

Cursusvorm

De cursus voor AgilePgM® is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, en een blended variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende AgilePgM® examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven AgilePgM® Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag. Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

AgilePgM® is geschikt voor het door voorvoeren van tijdelijke programma’s binnen een Agile omgeving. Er is een duidelijk begin en ook een eind in zicht waarin een vooraf bepaalde visie gerealiseerd is, maar er wordt verder optimaal gebruik gemaakt van het Agile ecosysteem.

De aanpak past goed in een situatie waarin er duidelijkheid gewenst is over budget en opleverdata, maar flexibiliteit als het gaat om de features die opgeleverd moeten zijn.

AgilePgM® is volledig schaalbaar en daardoor geschikt voor organisaties van alle formaten binnen alle bedrijfstakken.

Inhoud van de training

In de AgilePgM® training komen onder meer aan de orde:

 • Het beschrijven en uitleggen van de principes uit het Agile Manifesto in relatie tot programmamanagement.
 • Het beschrijven en aanscherpen van de structuur van een Agile programmamanagement aanpak.
 • De levenscyclus van een Agile-programma.
 • Het beschrijven en toepassen van de governance aanpak in een Agile programma.
 • Planning om een Agile-programma te ondersteunen.
 • Hoe mensen zijn georganiseerd in een Agile-programma en hoe ze bijdragen.
 • Het omgaan met essentiële producten, rollen en verantwoordelijkheden die bijdrage aan de succesvolle oplevering van een Agile programma.
 • Een kennismaking met de nieuwe rol Stakeholder Engagement Coördinator.
 • De aanpak van Agile planning, management en controle.
 • De aanpak van kwaliteit binnen een Agile programma.
 • De rol van communicatie binnen een Agile programma en strategieën om de diverse belanghebbenden te betrekken.

Cursusvorm

De cursus voor AgilePgM® is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, en een blended variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende AgilePgM® examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven AgilePgM® Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag. Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

AgilePgM® is geschikt voor het door voorvoeren van tijdelijke programma’s binnen een Agile omgeving. Er is een duidelijk begin en ook een eind in zicht waarin een vooraf bepaalde visie gerealiseerd is, maar er wordt verder optimaal gebruik gemaakt van het Agile ecosysteem.

De aanpak past goed in een situatie waarin er duidelijkheid gewenst is over budget en opleverdata, maar flexibiliteit als het gaat om de features die opgeleverd moeten zijn.

AgilePgM® is volledig schaalbaar en daardoor geschikt voor organisaties van alle formaten binnen alle bedrijfstakken.

Veelgestelde vragen over trainingen en examens

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft ook meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van maatwerkcursussen voor bedrijven met een hoge mate van zelfstudie, onder begeleiding. Dit is meestal gedeeltelijk geschikt voor mensen in het begin van hun carrière en voor jonge en veelbelovende consultants. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zelfstudie pakketten zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

Oppidum heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van klassikale trainingen. De meerwaarde van klassikale trainingen is de interactie tussen de deelnemers die van verschillende achtergronden en ondernemingen komen in combinatie met de interactie met de ervaren trainer.

De meeste klassikale trainingen zijn twee volledige dagen met een week daartussen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 4 uur besteden aan de voorbereiding. Tussen de twee trainingsdagen is het verstandig om rekening te houden met 4 tot 6 uur zelfstudie. Na de tweede dag is een aanvullende zelfstudie van 4 uur meestal voldoende om het examen met succes te kunnen afleggen.

Print Friendly, PDF & Email

Als het aantal deelnemers relatief gering is of als er deelnemers zijn van verschillende landen is het mogelijk een virtuele of een blended training aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat er meer persoonlijk contact is in kleinere tijdsblokken uitgestrekt over een langere periode. Het is een training met een VIP-aanpak.

De meeste trainingen hebben dan de volgende opbouw:

 1. Voorbereiding door de deelnemer (4 uur)
 2. Een inleidend webinar met de trainer (meestal 2 uur)
 3. Zelfstudie (2 uur)
 4. Een bijeenkomst van een dagdeel op een afgesproken locatie, of 2 aanvullende webinars met zelfstudie daartussen.
 5. Twee afsluitende webinars met de zelfstudie daartussen

De meeste contacttijd is persoonlijk en hierdoor ontstaat een andere beleving dan bij een standaard online training. We doen dit inmiddels meerdere jaren en het leidt tot veel prima resultaten.

Deze virtuele / blended trainingen zijn niet gepland in de trainingsagenda, dus neemt u alstublieft contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Print Friendly, PDF & Email

De taal van de training is per training specifiek aangegeven. Meestal is de voertaal tijdens de trainingsdagen Nederlands. Bij de meeste trainingen is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar. Bij sommige trainingen is het cursusmateriaal in het Engels en is er ook uitsluitend mogelijk om in het Engels examen te doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de trainingen helemaal in het Engels uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email

Het is mogelijk om het examen via uw eigen laptop/computer af te leggen met toezicht op afstand. Dit geldt zowel voor examens via APMG als voor PeopleCert.

Het principe is dat u zowel een examen boekt als een afspraak met een toezichthouder. Zowel APMG als PeopleCert hebben hiervoor eigen oplossingen. Op het afgesproken tijdstip begint een virtuele ontmoeting met de toezichthouder op afstand. Na het doorlopen van de kennismakings- en legitimatieprocedure vraagt de toezichthouder uw kamer in beeld te brengen met de camera van uw notebook. De reden hiervan is om na te gaan dat eventuele hulpmiddelen beperkt zijn tot hetgeen toegestaan is. Om diezelfde reden controleert de toezichthouder ook de programma’s die op uw computer geopend zijn.

Vervolgens wordt het examen opgestart en kunt u de examenvragen beantwoorden. Als u klaar bent of nadat de toegestane tijd verstreken is, wordt het examen beëindigd en is de (voorlopige) uitslag direct bekend.

Meer informatie over online examen bij PeopleCert: Online Proctoring van Peoplecert

Meer informatie over de technische specificatie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van ProctorU bij APMG: Online Exam Proctoring with ProctorU

APMG heeft een video gemaakt over het verloop van een ProtorU examen tijdens de examendag.

Print Friendly, PDF & Email

U heeft elke woensdag van de week de mogelijkheid om een ‘public exam’ af te leggen op het APMG kantoor in Huizen; de examens worden op papier afgenomen en starten om 10.00 uur.

Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen.

Het adres is Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen. In geval van vragen, kunt u ook APMG bellen op: +31 (0) 35 52 31 845.

Op nationale feestdagen zijn er geen ‘public exams’.

Wanneer u al een Oppidum examen voucher van ons heeft ontvangen, vraag dan hier uw examen aan: https://publicexambookings.apmg-international.com/

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u van ons een email met instructie om u aan te melden via de website van APMG, om een wachtwoord in te stellen en om uw persoonlijke informatie te updaten/bevestigen.

Lees ook onze trainingsvoorwaarden

Let op: Binnen 6 maanden na een training wordt u geacht het examen te maken. Indien u niet aanwezig kan zijn op een afgesproken examendag dient u dit uiterlijk 14 dagen van te voren te melden.

APMG hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 • De examendatum kan eenmalig zonder bijkomende kosten veranderd worden, dit minimaal 10 werkdagen voor de examendatum met APMG wordt geregeld.
 • Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) in rekening worden gebracht.
 • Administratiekosten ad EUR 82,- (incl. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht, indien u besluit de examendatum meer dan 10 werkdagen voor de examendatum te annuleren. In dit geval dient APMG-Benelux schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld te worden.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum annuleert.
 • De kosten voor het examen zullen niet worden terugbetaald indien u het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht.
 • Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.
Print Friendly, PDF & Email

Als bij uw training geaccrediteerd is door APMG en u ook het wilt afleggen, kunt u daarvoor bij Oppidum een voucher aanschaffen. Met behulp van dit voucher kunt u een account aanmaken in de Candidate Portal van APMG en vervolgens een examen met ProctorU inplannen. APMG heeft een video gemaakt over het aanmelden voor en het inplannen van een examen inclusief ProtorU.