Wat is Programmamanagement?

 Programma’s zijn bedoeld om uw strategie te verwezenlijken. Programmamanagement is het gecoördineerd aansturen van een portfolio van projecten en activiteiten, die een organisatie veranderen om strategische voordelen te realiseren. Oppidum kan u daarbij uitstekend helpen.

Wat is MSP?

  Managing Successful Programmes (MSP) creates a structured framework for organizations of all sizes and from all sectors to improve practices, offer better services and more effectively prepare for the future.
Managing Successful Programmes (MSP®) represents proven programme management good practice in the successful delivery of transformational change through the application of programme management.
MSP has been used and adopted within many organizations both within the public and private sectors. The experiences of those who have adopted programme management have provided invaluable inputs into the core publication, ‘Managing Successful Programmes’.

Why adopt MSP?
Today’s organizations exist in a climate of constant and increasing change. Organizations that have learned how to transform themselves through effective leadership and strategic control are more likely to survive and prosper. Programme management is increasingly being recognized as key to enabling organizations to manage that transformation.
Where there is major change there will be complexity, risk, many interdependencies to manage, and conflicting priorities to resolve. Experience shows that organizations are likely to fail to deliver change successfully where:

  • There is insufficient board-level support
  • Leadership is weak
  • There are unrealistic expectations of the organizational capacity and capability to change
  • There is insufficient focus on benefits
  • There is no real picture of the future capability
  • There is a poorly defined or poorly communicated vision
  • The organization fails to change culture
  • There is insufficient engagement of stakeholders.

Adopting a programme management approach such as MSP provides a structured framework that can help organizations avoid these pitfalls and achieve their goals.

Wat zijn de andere Best Practices voor programmamanagement?

IPMA Programmamanagement Level B
Het traject voor IPMA B Programmamanagement is bedoeld voor de ervaren programmamanager. Met het IPMA B certificaat bewijst u minder complexe programma’s zelfstandig te kunnen leiden. Heeft u minimaal vijf jaar ervaring als programmamanager, met minimaal drie jaar ervaring als programmamanager van minder complexe programma’s, dan kunt u zich aanmelden voor het IPMA B Programmamanagement traject.  IPMA B Programmamanagement is een traject dat alleen nog in Nederland bestaat. Na certificering wordt u certificaat daarom internationaal geregistreerd als IPMA-B (zonder de toevoeging ‘programmamanagement’). Sinds oktober 2015, bij het lanceren van de ICB 4.0,  erkent IPMA International dit certificaat als ‘IPMA B Programmamanagement’.  Dit traject is bedoeld voor de programmamanager die veel ervaring heeft met complexe projecten en programma’s, maar (nog) niet voldoet aan de toelatingseisen van IPMA A. Dit traject slaat een brug tussen de ervaren projectmanager van complexe projecten en de ervaren programmamanager van complexe programma’s.

PMI Programmamangement
As a program manager, you’re a senior-level practitioner on the forefront of advancing your organization’s strategic goals. You manage multiple, related projects in a coordinated way, achieving benefits that could not occur if the projects were handled separately. Your leadership is instrumental. With program management maturity, an organization’s projects are far more successful than without it — 76 percent compared to 54 percent according to our 2015 Pulse of the Profession® report. The Program Management Professional (PgMP)® is a visible sign of your advanced experience and skill and gives you a distinct advantage in employment and promotion.

Agile Scaling – SAFe
SAFe provides comprehensive guidance for achieving the benefits of Lean-Agile development at enterprise scale. It is designed to help enterprises deliver value continuously and more efficiently on a regular and predictable schedule, making them more Agile in the marketplace and more competitive in their industry. Many of the largest organizations in the world have adopted SAFe, and the adoption rate is accelerating.

Agile Scaling – LeSS
Large-Scale Scrum (LeSS) isn’t new and improved Scrum. And it’s not Scrum at the bottom for each team, and something different layered on top. Rather, it’s about figuring out how to apply the principles, purpose, elements, and elegance of Scrum in a large-scale context, as simply as possible. Like Scrum and other truly agile frameworks, LeSS is “barely sufficient methodology” for high-impact reasons.

Nexus from Scrum.org
 Nexus is a framework that drives to the heart of scaling by minimizing cross-team dependencies and integration issues.

Welke Resources zijn voor Programmamanagement / MSP voorgesteld bij Oppidum?

In onze Trainingen en Workshops

Vakverenigingen

Axelos – Best Practice – MSP
AXELOS Membership equips you with a wide range of content, templates, toolkits, online resources and best practice guidance that enable you to succeed. Aimed at IT Service Management (ITSM) or Project and Programme Management (PPM) professionals the ITIL, PRINCE2 or MSP membership will give you access to resources that you can put to work, whatever the stage of your career.

MSP NL User Group
De MSP-User-Group wil een kennisbron zijn voor en de belangen behartigen van iedereen die met het besturen van of werken in programma’s te maken heeft of gaat krijgen. De leden zijn actieve managers die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de methode en die bewust bezig zijn met het professionaliseren van programmamanagement en zichzelf.
Dit wordt bereikt door creëren en faciliteren van een platform voor het actief bijeenbrengen van kennis en ervaring, waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de kwaliteit, de ontwikkeling en de professionalisering van de MSP methodiek. Hiermee worden de belangen behartigd van de leden op het terrein van MSP door in de contacten richting de organisatie OGC (opsteller en beheerder van de methode) en aanverwante organisaties een kwalitatief standpunt in te nemen.

BPUG (NL)
 Verbinden, het meest onderschatte (werk)woord in ons vakgebied? Toch bent u dagelijks bezig met verbinden. Als programma- en projectmanager legt u de verbinding tussen bedrijfsdoelstellingen en programma- en projectresultaten, als projectmanager draagt u zorg voor de verbinding tussen hetgeen de stuurgroep wilt en wat het project levert. U bent bezig met stakeholders, teamoverleggen, innovatieve concepten, risico’s en maatregelen, enz. Of u nu programmamanager, projectmanager of PMO bent, met verbinden zijn we continu bezig! Ook als vereniging willen we de verbinding leggen tussen de verschillende methodieken en u als gebruiker.