Project omschrijving

PRINCE2® Foundation e-Learning

PRINCE2® Foundation e-Learning richt zich op een ieder die in een organisatie te maken krijgt met projectmatig werken.

In de PRINCE2® Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • Het belang en de kenmerken van projectmatig werken;
 • de succes- en faalfactoren van projectmatig werken;
 • de basisprincipes (uitgangspunten, doel en scope) en basisbegrippen van projectmatig werken volgens PRINCE2®;
 • de relatie van projecten tot de werkomgeving;
 • het doel, de activiteiten (subprocessen) en producten van de hoofdprocessen;
 • de onderlinge relaties tussen de hoofdprocessen van PRINCE2;
 • het belang van tijdige en inhoudelijk juiste communicatie met opdrachtgevers.

Doel van de training
Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U begrijpt de concepten van de PRINCE2 methode;
 • U kunt de belangrijkste elementen van een project toepassen;
 • U kunt op een evenwichtige wijze een project opzetten;
 • U kunt onderbouwd commentaar geven op de opzet van een project.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met projectmatig werken. U kunt daarbij denken aan programma- en projectmanagers en -medewerkers, maar zeker ook aan opdrachtgevers en adviseurs.

Ingangseisen
Geen ingangseisen.

Taal
Deze e-learning is verkrijgbaar in de Engelse en de Nederlandse taal.

Trainingsopzet – e-Learning
Interactieve Multimediale e-Learning training voor PRINCE2 Foundation (2009 Manual). Deze training is geproduceerd door ILX Group.
Licentie: individueel, niet overdraagbaar, geldigheidsduur voor de training en examen is één jaar. Dit betreft een download voor een programma dat geïnstalleerd kan worden voor offline gebruik.
Ervaar onze e-learning uit de eerste hand door het bekijken van een online demonstratie. U kunt een volledige rondleiding in de gebruiksmogelijkheden van de cursus krijgen en een module van het officiële programma volgen. Klik hier voor een demo.

Voor organisaties
Deze e-learning is ook beschikbaar voor organisaties. Meerdere personen kunnen de e-learning dan gebruiken. Dat kan een goede manier zijn om leegloop in te vullen en tegelijkertijd het competentieniveau van de medewerkers te vergroten.

Varianten voor organisaties zijn:

 • Single Stand alone: hierbij ontvangt de organisatie 1 set, die door meerdere personen niet gelijktijdig gebruikt kan worden.
 • Single Site licentie: hierbij kan de opleiding geïnstalleerd worden op een server binnen de organisatie. Meerdere personen kunnen dan (ook gelijktijdig) de opleiding gebruiken.
 • On-Line toegang: hierbij kunnen de deelnemers de opleiding (ook gelijktijdig) via internet benaderen.

Wilt u meer informatie over e-learning als kosteneffectieve manier voor productiviteitsverhoging en competentie-ontwikkeling? Vragen over prijsstelling, aanvullende training en examinering? Mailt u ons s.v.p. voor verder overleg.

Examen

 • De training wordt afgesloten met het internationaal erkende PRINCE2® Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 75 vragen krijgt u 1 uur de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven PRINCE2® Foundation Certificaat.
 • Deze cursus is voldoende voorbereiding voor het PRINCE2 Foundation examen. Dit examen via Oppidum kan samen met de ILX e-learning cursus worden besteld. Het examen dient binnen een jaar na aanschaf cursus afgelegd te worden.
 • Online examen (“Proctor U“) beschrijkbaar waar en wanneer u wilt.  Graag onze instructie vervolgen hiervoor, en niet de ILX instructies.
 • Of u kunt een dag kunnen naar eigen wens kiezen van onze Oppidum examendagen, of in Huizen (zie hier over examen bij APMG) elke dinsdag. Opgave minimaal 10 dagen voor de gewenste examendag.  Voor 2018 en daarna, nieuwe instructies zullen worden uitgegeven.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 586,- (excl. BTW), vooruitbetaling.
Deze e-learning opleiding kan ook gekozen worden in combinatie met een IPMA opleiding. In dat geval ontvangt u € 100 korting.
Voor PRINCE2 Foundation e-Learning samen met PRINCE2 Practitioner Blended Training is een combinatie pakket beschikbaar.
Koopt u meerdere trainingen gelijktijdig in, of combineert u diverse trainingen, dan kunt u korting krijgen. Ook bestaat altijd de mogelijkheid om trainingen zonder examen te volgen. De prijzen hiervan kunt u bij ons opvragen via de contactpagina.

Gebruik a.u.b. deze formulier om aan te melden:

 E-Learning is available 24/7, and so this training is not listed as scheduled in our calendar!


* = verplicht/ mandatory

* Uw naam/ Your name:

* Uw Email/ Your Email:

* Uw telefoonnummer/ Your telephone number:

* Uw bedrijf en zakelijkeadres/ Your Company name and address:

* Voor welke training, eLearning of workshop wilt u een boeking maken?
(For which training, eLearning or workshop would you like to make a booking?)

Belangrijke Opmerking/ Important information over planning:
De Trainer gaat in overleg met alle ingeschreven cursisten over de exacte datum & locaties van uw training.
(The Trainer will arrange the actual dates and location of the training with all the registered participants.)

* Voorkeuren/ Preferences:

* Scope & Price:
Met Exam/ with ExamAlleen cursus/ Course onlyBTW/VAT exempt Training?

* Opmerkingen/ Remarks

* Ik heb kennis gemaakt van Oppidum's algemene- en trainingsvoorwaarden.

(Voor verdere informatie, zie Oppidum's algemene- en trainingsvoorwaarden.)

* I consent to my submitted data being collected and stored for the purposes of - by Oppidum personnel ONLY - contact, set-up, engagement & evaluation for training & workshops, and advice on services & continued learning.

(Voor verdere informatie, zie Oppidum's Privacy regelement.)

Anti-spam verificatie via: (If you do not see a check field here, please refresh using CTRL-F5 or switch to an alternative browser.)
Math Captcha 56 − = 48