Voorwaarden & Privacy

Hier vind u informatie over het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens door Oppidum, vastgelegd in een aantal voorwaarden en reglementen.
Print Friendly, PDF & Email

Voorwaarden van Oppidum

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. U kunt deze direct opvragen in PDF formaat via onze website.

Trainingsvoorwaarden

Er zijn voorwaarden van toepassing op de door Oppidum aangebonden trainingen. Deze hebben betrekking op de taal van materiaal en examens, de cursusaanpak (klassikaal, virtueel), kosten & kortingen en examengaranties.

Trademark verklaring

Oppidum is geaccrediteerd door APMG als Autorized Training Organisation (ATO) en/of Accredited Consulting Organisation (ACO for P3M3) voor verscheidene Best Practices. Hiervoor zijn  copyrights en handelsmerken van toepassing.

Uw privacy

Privacy reglement

Oppidum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In het privacy reglement leest u hoe wij daarmee omgaan.

Cookie reglement

Oppidum slaat alleen noodzakelijke informatie op in cookies welke betrekking hebben op het verzamelen van website statistieken zonder persoonlijke data.

Gebruik van deze website

Oppidum BV onderhoudt deze website voor haar klanten, toekomstige klanten en andere geïnteresseerden. Website bezoekers zijn gebonden aan gebruikersvoorwaarden.

Gebruik van deze website

Oppidum BV, hierna te noemen ‘Oppidum’, onderhoudt deze website voor haar klanten, toekomstige klanten en andere geïnteresseerden. Door de website te gebruiken bent u gebonden aan de volgende gebruikersvoorwaarden, welke te allen tijde kunnen worden aangepast.

Gebruik van materialen op de Oppidum website

Al het materiaal op de website is eigendom van Oppidum en/of haar leveranciers en is beschermd door copyright, IP rechten en trademark wetgeving. Niets van deze website mag op enige wijze worden geïnterpreteerd als verlening van licentie onder intellectuele eigendomsrechten van Oppidum,

Materiaal van de deze website mag alleen worden afgedrukt of gedownload voor uw eigen informatieve of educatieve doeleinden, op voorwaarde dat u alle oorspronkelijk opgenomen copyright- en eigendomsvermeldingen opneemt. U mag niet proberen het materiaal als uw eigen materiaal “door te geven”. U mag het op geen enkele andere website posten, het materiaal weergeven of verspreiden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Oppidum.

Materiaal van derden op de Oppidum website

De website kan materiaal bevatten, die door derden wordt geleverd voor opname op de Oppidum website (“materiaal van derden”). Houd er rekening mee dat Oppidum dergelijke materialen van derden niet onafhankelijk heeft getest of geëvalueerd en deze uitsluitend op deze website aanbiedt als een service voor haar gebruikers. Alle materialen van derden op deze website worden geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst Oppidum all aansprakelijkheid af voor enige claims, eisen, rechtszaken of acties, onder enige theorie van aansprakelijkheid, voortvloeiend uit het gebruik of poging om dergelijke materialen van derden te gebruiken.

Sites gelinkt vanaf de Oppidum website

De sites die vanaf deze website zijn gelinkt, staan niet onder de controle van Oppidum en Oppidum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige communicatie of materialen die beschikbaar zijn op dergelijke gelinkte sites. Oppidum heeft niet de bedoeling dat links op deze website doorverwijzingen of aanbevelingen zijn van de gelinkte entiteiten en worden alleen voor het gemak aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Oppidum is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins, door het gebruik van of het vertrouwen op de materialen waaruit de website bestaat. Oppidum is niet aansprakelijk voor enig verlies of indirecte-, speciale-, incidentele- of gevolgschade, zelfs niet indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Oppidum omvat Oppidum BV en haar gelieerde entiteiten, eigenaren (managing partners), kandidaat eigenaren (partners), werknemers, agenten en vertegenwoordigers, en eventuele externe leveranciers en bronnen van materiaal.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden voldoen aan en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Publicatiedatum: 20 juni 2020