Historie

Oppidum is opgericht in 1997 als combinatie van Berenschot, Randstad en de directie. Na een management buy-out heeft Oppidum zich opgeworpen als de professionals voor portfolio, programma en project management.
Print Friendly, PDF & Email

Onze geschiedenis

Oppidum is ontstaan als een gezamenlijk initiatief van Berenschot (top-level consultants) en Randstad (sectorleider in het bemannen van projectteams) om Jaar2K-projecten op te leveren om de millenniumbug te voorkomen. Hiermee werd veel succes geboekt bij commerciële & overheidsklanten.

Na afloop van deze projecten keken beide partijen naar hun eigen identiteit, terwijl het leiderschapsteam de mogelijkheid zag om door te gaan. Er volgde een vriendschappelijke buy-out.

Impact en ROI

Vanaf dat moment en de laatste 20 jaar is de missie van Oppidum duidelijk en stabiel: optimale return on investment voor onze klanten. Dit willen we bereiken door een kleine tot middelgrote zelfstandige onderneming te blijven, klein genoeg voor onze bewezen professionals om persoonlijk samen te werken, kennis actief te delen en de kwaliteit van de levering te optimaliseren. Groot genoeg om internationaal erkende accreditaties te behalen, om een miljoen euro omzet te realiseren en om zich in te kunnen zetten voor academische activiteiten & maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Oppidum is actief in een breed scala van sectoren. De rode draad is dat al onze klanten behoefte hebben aan verandering of de behoefte hebben om hun organisaties en personeel voor te bereiden op het optimaal kunnen omgaan met of leiding kunnen geven aan verandering. Oppidum betrekt alleen zeer ervaren managers en blijft in haar hart een onafhankelijk bedrijf dat eigendom is van de werknemers. Wij zijn geïnteresseerd in het succes en de tevredenheid van onze klanten, en niet in het oogsten van buitensporige winsten om de groei of het dividend van de aandeelhouders te voeden.

Groei in Best Practices

Het aantal Best Practices is de afgelopen twintig jaar explosief gestegen. We proberen alle open-source aanbiedingen te onderzoeken, maar we zijn ons ervan bewust dat er nu gewoonweg te veel zijn voor klanten om zich te engageren op elk soms zeer specifiek gebied. We betrekken en evalueren nieuwe Best Practices, maar we bereiden alleen onze selectie voor op de Nederlandse markt. Zo hebben we bijvoorbeeld iets langer dan anderen gewacht tot de Nederlandse markt klaar was voor Agile. (Vroegtijdig Agile gaan bleek bijna catastrofaal en zeker extreem kostbaar voor sommige Nederlandse bedrijven).

Elke Oppidum Managing Partner moet ten minste 10 jaar ervaring hebben voor Oppidum, en gecertificeerd zijn tot het hoogste niveau in zijn of haar leidinggevend gebied, en zich bezighouden met academisch werk, training en levering. Niet één, maar alle drie. Dit zorgt voor kwaliteit en constante verbetering.

Het volgende decennium

Nu Oppidum dit nieuwe decennium ingaat, zullen we proberen nieuwe en jonge collega’s te betrekken en het aantal actieve partners te vergroten, nu de oprichtingsgeneratie op weg is naar hun eigen overgang naar de Wetenschappelijke Raad, waar ze zullen blijven onderzoeken en adviseren. In 2020 hebben we onze huisstijl een opfrisbeurt gegeven, zie hieronder de verandering van logo.

Oud logo
Nieuw logo

Tijdlijn

1997

Start van Oppidum met grootaandeelhouders Berenschot en Randstad. Doel Expertise bundelen voor IT projecten. Belangrijke speler in het Milleniumplatform, verantwoordelijk voor het MKB.

2000

Millennium en transitie naar een aandeelhoudersstructuur van de consultants. Focus op hoogwaardige advisering en uitvoering van programma’s, projecten en portfolio’s.

2000

Eerste MSP (Managing Successful Programmes) training in Nederland, door Oppidum georganiseerd.

2009

PRINCE2 manual door Oppidum vertaald in opdracht van APMG.

2010

Oppidum geaccrediteerd voor Agile Project Management.

2012

Agile Project Management language owner.

2012

Oppidum geaccrediteerd voor volwassenheidsmodel P3M3, gecombineerd met Orenda.

2020

Oppidum geaccrediteerd voor het PRAXS framework, inclusief volwassenheid.