clemens_bon_spreker_ckc_seminars

cora_gijswijt_spreker_ckc_seminars

Speedintervisies ( 12.45-13.30) Let op: Maximaal 30 deelnemers. Deelname gaat op voorinschrijving (zie online aanmeldformulier)
De interessegroep Plan-B (projectmanagers op IPMA B level) demonstreert via speed-intervisies wat de toegevoegde waarde is van intervisies. Onze IG groep maakt veel gebruik van dit instrument om betere projecten binnen Nederland te bewerkstelligen. De speed-intervisie zal worden begeleid door een professional op dit gebied, zoals ook bij de reguliere bijeenkomsten gebruikelijk is. Zie ook intervisies en second opinions voor verdere uitleg. Indien u een casus heeft voor deze sessie dan deze graag aanmelden via info@plan-b-consult.nl
Peter Aarden, Clemens Bon en Cora Gijswijt (Interessegroep Plan-B) Clemens Bon, Founding Managing Partner, Lead Trainer en Consultant, Oppidum 
Interessegroep Plan-B
Clemens Bon was een van de eerste IPMA-B gecertificeerde projectmanagers. Hij is assessor en bestuurslid van IPMA-NL voor de certificering. Clemens is een partner van Plan-B. Plan-B is de netwerk organisatie binnen Nederland die IPMA B gecertificeerden verbindt. Bedrijven kunnen een beroep doen op de expertise van dit netwerk. Vanuit het netwerk wordt collegiaal en onafhankelijk een second opinion op het door bedrijven aangedragen issue of projectmanagement vraagstuk gegeven. Hiermee draagt dit netwerk bij aan de IPMA doelstelling: bp4bw (betere projecten voor een betere wereld). Clemens begeleidt daarnaast organisaties in het groeien naar volwassenheid op project- en programmagebied. Als Certified Management Consultant en Registered Consultant/Lead Trainer voor vele Best Practices koppelt hij de theorie effectief aan de praktijk. Zijn conclusies en aanbevelingen zijn scherp, onderbouwd en bedoeld om uw programma’s en projecten beter te laten verlopen.Zie ook http://www.projectmanagementparade.nl/