Locatie: Amersfoort, 1730 – 2100

Bron: http://www.pgmcommunity.nl/

In deze interactieve bijeenkomst doet Rob de Wilde uit de doeken wat de Large Scale Intervention is en kan doen. Van hieruit zal hij samen met de deelnemers bekijken wat de programma manager ermee kan (en wil).

Programmamanagers opereren doorgaans in een context van verandering, waarin mensen voortdurend en op niet geplande wijze betekenis geven aan de processen die ze waarnemen, in de dagelijkse interactie met elkaar. Veranderprocessen verlopen niet keurig langs een rechte lijn van A naar B. De Large Scale Intervenion werkt daarom ‘op de huid van tijd en realiteit’ en kent een cyclisch versus een vaak dominant lineair veranderparadigma, terwijl de veel veranderprogramma’s op een lineaire leest gestoeld zijn, met een vooraf bepaald resultaat. Het cyclische model overstijgt, maar bepaalt ook in te zetten interventies.

Rob de Wilde spreekt in de boeken die hij met anderen schreef dan ook liever over ‘Whole Scale Change’, een manier van kijken naar verandering in ‘hele systemen’, wat wil zeggen, alle bij een bepaald vraagstuk betrokken mensen. Dat kunnen er veel (large) zijn, maar ook enkelen. De vraag is wat is ‘whole’. De context van een vraagstuk wordt uitdrukkelijk bij in te zetten interventies betrokken, werkend van het geheel naar het deel en niet omgekeerd. De term Large Scale Intervention ziet Rob de Wilde als een te ontwikkelen veranderlandschap, waarbij alle aanwezige kennis benut wordt en niet alleen die van specialisten. De daadwerkelijk in te zetten groepsinterventies, die in vele handboeken zijn beschreven, zoals Open Space, Future Search, Simu Real, World Café, Appreciative Inquiry enzovoort, volgen hieruit. Maar in de praktijk wordt vaak de omgekeerde weg bewandeld, van het deel naar het geheel, met verander- en conferentie moeheid nogal eens als resultaat. Of zoals Argyris het stelt: “Het optimaliseren van een subsysteem leidt tot het suboptimaliseren van het hele systeem”.

De Large Scale technologie maakt het mogelijk om te werken met grote tot zeer grote groepen, die met elkaar de dialoog aangaan, zonder dat het poolse landdagen of grootschalige debatten worden, met veel irritatie. De Large Scale Intervention boort alle aanwezige kennis aan, zorgt voor energie en gedragen uitkomsten. Mits de opdrachtgever bereid is om de kennis en inzichten te incorporeren in het programma/veranderproces.