Oppidum verwerft nieuwe APMG accreditaties in 2020

Print Friendly, PDF & Email
Oppidum nieuwe APMG accreditaties in 2020

In de eerste maanden van 2020 heeft Oppidum een aantal nieuwe accreditaties via APMG gerealiseerd. Dat betekent dat Oppidum in de toekomst volledig geaccrediteerd een aantal nieuwe trainingen kan aanbieden. Het gaat dan om de volgende:

Professional Scrum Master

De training hadden we al in ons pakket. Deelnemers konden zich hiermee voorbereiden op het PSM-I (Professional Scrum Master) en PSPO-I (Professional Scrum Product Owner) van scrum.org voorbereiden. Dit kan nog steeds, maar nu zijn we volledig geaccrediteerd door het Agile Business Consortium tot het leveren van deze training. Het aangeboden examen is in eerste instantie het Professional Scrum Master examen van het Agile Business Consortium. Uiteraard kunnen ook nog steeds door de deelnemers de hierboven genoemde examens bij scrum.org gedaan worden. Een belangrijk accentverschil is dat het Agile Business Consortium zich vanaf het begin breder heeft gericht om meer activiteiten dan software ontwikkeling alleen. Dat blijkt ook uit het cursusmateriaal en de didactische opzet van de training, waar we nu onze Professional Scrum Master training op hebben aangepast.

AgileBA / Agile Business Analyst

Deze training is ook geacrediteerd via APMG door het Agile Business Consortium. Hierbij gaat het vooral om de rol van de business analist in een Agile project. Oók in een agile project zijn requirements belangrijk. Veel technieken op het gebied van requirement engineering zijn nog steeds zinvol. Vooral om op het juiste moment door middel van het bij elkaar brengen van de juiste belanghebbers de belangrijkste vereisten en functionaliteiten duidelijk te krijgen in de juiste mate van detail. Hierbij speelt de business analist een cruciale faciliterende rol. In de nieuwe AgileBA Foundation training wordt het raamwerk, het gedachtengoed en de technieken en werkwijzen voor business analyse in agile projecten behandeld. In de AgileBA Practitioner training gaan we hier dieper op in, inclusief de toepassing op diverse scenario’s.

Change Management

Deze training is gebaseerd op de Change Management Body of Knowledge van het Change Management Institute. Veranderingen zijn continue en niet meer weg te denken. Gelukkig is op dit gebied al veel kennis verzameld. Toch wordt deze kennis nog te weinig in de praktijk toegepast, waardoor verandertrajecten moeizamer verlopen dan nodig was geweest. Tijdens de Change Management Foundation training wordt deze Body of Knowledge bijna integraal behandeld. Dan niet alleen de modellen en de theorieën, maar ook hoe je dit in de praktijk kunt toepassen. In de Change Management Practitioner training gaan we op sommige gebieden (bijvoorbeeld met betrekking tot weerstand bij verandering, hefbomen (kleine interventies die een groot effect sorteren) en kritische massa en het omslagpunt) dieper in.

Agile Change Agent

Deze nieuwe Agile Change Agent training is vooral gericht om mensen die de voorloper en voortrekker zijn van veranderingen binnen organisaties die op een agile manier worden doorgevoerd. Stapsgewijze concrete veranderingen op de werkvloer, die natuurlijk goed moeten passen bij wat de organisatie wil bereiken (de ‘roadmap’). Bij die veranderingen kom je vooral elkaar tegen. In deze training gaat het daarom ook vooral over onderlinge verhouding en (voorbeeld-)gedrag in een Agile situatie.

Praxis

Praxis is een public domain / Creative Commons framework voor het management van projecten, programma’s en portfolios. Het uitgangspunt is dat hiertussen vooral graduele verschillen en niet zozeer principiële verschillen bestaan. Er is inmiddels een schat aan kennis en inzichten verzameld, gebaseerd op zowel de klassieke als de Agile benadering. Praxis omvat ook een volwassenheidsmodel. In de Praxis Foundation training worden bijna alle aspecten behandeld van het PPM vak. Van levenscycli tot planningen en van stakeholders tot financieel management. In de Praxis Practitioner training doen we het nog een tandje dieper en gaat het meer over de toepassing in diverse scenario’s.

Inmiddels is elke training opgenomen in het trainingsoverzicht en zijn de trainingen opgenomen in de trainingsagenda. Binnenkort zullen we over elke training meer vertellen in de vorm van een blog of een korte video.