Agile Project Management

AgilePM® – Agile Project Management

SCRUM, RUP, DSDM, “pigs and chickens” zijn allemaal bekende Agile kreten.

Maar voor u straks geen verrassing meer! .

Agile Project Management (Agile PM®) is een belangrijke toevoeging aan de kennis van Projectmanagers en Projectmedewerkers. Niet alleen in de ICT, maar ook bij andersoortige projecten kan de Agile aanpak een grote versnelling geven. Daarbij is het van belang dat je wel weet wanneer je het toe kan passen. Daarover hebben wij een white paper geschreven, ‘Wanneer ga je Agile’.

Altijd op tijd leveren met groot draagvlak bij de Business, opdrachtgevers en gebruikers! Dat leert u hier.

Let op! Agile is NIET een concurrerende Best Practice (tegen PRINCE2®, MSP® etc.).

Het kan prima geïntegreerd worden in de huidige operationele en projectstructuren.

De trainingen die wij op het gebied van Agile Project Management (Agile PM™) geven, bestaan uit 2 niveaus:

Taal: Voor Agile Project Management zijn Nederlandse examens beschikbaar en zijn onze materialen in het Nederlands. De officiële cursus boeken hiervoor zijn helaas alleen in het Engels.

Resources
Zie hier voor Resources – Agile Projectmanagement.