Verbeter uw projectresultaten!

“Maar

28%

succesvol”

Gemiddeld slaagt maar 28% van de projecten Dat versplit veel geld en moeite.
Maar er zijn organisaties die bovengemiddeld scoren, en veel meer projectsucces hebben.

Veranderen en vernieuwen moet steeds sneller en beter. Dus ook de resultaten van projecten en programma’s. Toch scoren die vaak slecht (volgens Standish slaagt maar 28% van de projecten).

Wij helpen al vele jaren de prestaties van projecten en programma’s te verbeteren. Niet alleen door managers en teams op te leiden maar ook door te meten en te adviseren en via interim-opdrachten. Meten doen we met een effectiviteitsmeting voor project (programma)-organisaties. Net als ons andere werk is dit ook wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk bewezen. We onderzoeken en schrijven mee, en checken de resultaten, ook bij onze klanten. We hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van meetmethoden daarvoor en schreven mee aan een boek om dergelijke methoden te vergelijken. Vanuit Axelos (en vroeger APMG) zijn we Accredited Consulting Partner en onze adviseurs zijn geregistreerd.  Zo bent u zeker van een goed onderbouwde aanpak.

Het meten van projectprestaties doen we aan de hand van volwassenheid.

Bij volwassenheid gaat het om hoe gestructureerd een organisatie met haar projecten omgaat.
Dat wordt beoordeeld op een aantal gebieden; de belangrijkste zijn enerzijds inbedding en aansturing (bemoeienis vanuit de leiding en consistentie van de initiatieven) en anderzijds de logische vertaling van begin tot eind van klantenwensen in de opeenvolgende ontwikkelstappen van het project.
Volwassenheid geeft ook een pad voor verbeteren.

Onderzoek heeft al meerdere malen bevestigd dat hogere volwassenheid leidt tot betere projectprestaties; welke methode er ook wordt gebruikt.  Klanten erkennen de meerwaarde van deze aanpak en groeien steeds door naar betere prestaties.

Alles over P3M3
Become an Improvement Consultant

Oppidum heeft 5 producten en diensten die uw succes verbeteren.

We kunnen u helpen met een korte introductie en indicatie, met uitgebreide metingen en het opzetten van verbetertrajecten, verbetertrajecten begeleiden of ze zelf als interim-manager voor u oppakken:

Self-Scan: Gratis self-scan om een ruwe indruk te krijgen van uw volwassenheid.

Self-Scan

Hartslag: wij bekijken uw self-scan en gaan op een paar elementen dieper in en vergelijken met u hoe u nu presteert ten opzicht van hoe u zou moeten presteren

Hartslag

Pre-scan: volledige meting, echter over een beperkt aantal projecten. Zo krijgt snel een goed beeld, zie het iets grover.

Pre-Scan

Volledig assessment; P3M3 volgens vastgesteld protocol, eventueel zelfs met predicaat en onafhankelijke bevestiging. Hierop baseren we dan aanbevelingen voor verbetering.

Volledig Assessment

Verbeterpad: we helpen u op basis van een meting het verbeterpad opzetten, geven desgewenst de benodigde training en coaching of doen als interim-manager het verbeter-traject voor u. Tot we uw gewenste niveau bereikt hebben; met verbeterd project-succes.

Vebeteringstraject/ Realisatie

 Verder, in het Engels.

(*1) In quantum physics, the “observer effect” refers to how measuring the state of a particle can change the very state you’re trying to measure. In a similar way, asking someone a question about the state of her mind could very well change it. To this end, Oppidum can assure you that carrying out any of the above assessments will already lead to organisational improvement and better project success.

But when the Assessments include an advice, then some companies will need help in realisation the recommendations.  Oppidum can coach, train or lead such organsiational change – due to her unique position of Triple-Accreditation, and thanks to the years of experience & success in this field.  Oppidum can base this on their own Assessments, or those of others.  Oppidum is a niche interim & programme/ project management bureau, and so its independence is assured by the engagement of your own resources or your own preferred suppliers – if up-staffing is needed.