2wu8LKZQfahkG6HMeKf6_14546548685_aea346dd84_o


Wij kunnen uw progamma’s managen

Programma’s zijn bedoeld om uw strategie te verwezenlijken. Programmamanagement is het gecoördineerd aansturen van een portfolio van projecten en activiteiten, die een organisatie veranderen om strategische voordelen te realiseren. Oppidum kan u daarbij uitstekend helpen.

Ervaring
Oppidum heeft voor vele organisaties de combinatie van programma- en projectmanagement operationeel gemaakt. Hierbij maken we gebruik van verschillende standaarden, die we op maat aanpassen aan uw organisatie en situatie. We maken het daarbij nooit ingewikkelder dan nodig is. Wat al goed werkt bij u handhaven we. Ook kunnen wij u helpen met het bemensen van uw programma met andere functies. U kunt daarbij denken aan het programmabureau en projectmanagers die weten hoe het is om binnen de context van een programma te werken. Voordat wij een klus aanpakken, maken wij met de klant goede afspraken over het te leveren resultaat. Deze resultaatafspraak vormt voor Oppidum de juiste uitdaging om energiek aan de slag te gaan.

Engagement
Managing Successful Programmes (MSP®) is de methode die Oppidum in 2000 naar Nederland heeft gehaald.

We stonden aan de wieg van de MSP User Group NL en beschikken over ervaren en gecertificeerde programmamanagers.

Agile Programme Management (Agile PgM®) kwam daarbij in 2014 en was ge-update in 2016.  Hierbij is  een nog sterke MSP basis is volledig vertaald in Agile kreten en begrippen.

Door middel van verschillende werkgroepen en onze werk met onze Wetenschappelijke Raad, zijn wij altijd op de hoogte van verdere ontwikkelingen, zoals SAFe, IPMA, LeSS, PMI en Nexus.

Prijzen
Met Oppidum bereikt u snel resultaat tegen aantrekkelijke – vaak vaste – prijzen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Resource Page MSP
Resource Page Agile PgM

Voorbeelden

  • Voor een energiebedrijf hebben wij een groot veranderingstraject, de splitsing van netwerkbeheerder en eigenaar van het netwerk, met MSP voorbereid en uitgevoerd.
  • En bij een 100.000+ gemeente hebben we een waaier aan verzelfstandigen programmatisch gerealiseerd. Bij meerdere grote organisaties hebben we MSP geïmplementeerd en de resultaten steeds verder verbeterd door de organisaties te helpen naar een steeds hoger plateau van volwassenheid.

Referentie:

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Problematiek: Verbetering aanpak projecten en programma’s

Achtergrond: Onder het motto Regie op Maat heeft de gemeente een programma opgezet om meer op afstand te sturen en medewerkers onder te brengen in samenwerkingscombinaties. Om dit te effectueren ins Oppidum ingehuurd.

Aanpak: Wij hebben als programmamanager een lichte versie van MSP toegepast om de resultaten te behalen. In een beperkte tijd hebben we vele verzelfstandigingen ontworpen, verdedigd tegenover de politiek en na goedkeuring doorgevoerd.

Resultaat: Circa een derde van de medewerkers is ondergebracht in nieuwe organisaties. De overhead is sterk gereduceerd, waar wij zelf erg op hebben geduwd. Wij schuwen ook de niet-sexy onderwerpen niet!