Trainingsvoorwaarden

Download in het Nederlands

Op al onze aanbiedingen, communicaties en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van ICT~OFFICE (voorheen “FENIT”), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Download in English

On all of our offers, communications and agreements, the General Terms and Conditions of ICT~OFFICE (previously known as “FENIT”) are applicable.
These standard T&C’s have been registered in the “Griffie van de Arrondissementsrechtbank” of The Hague since 3 juni 2003 under reference number 60/2003.


Taal Keuze / Choices of Language

(For non-Dutch, non-English courses, please contact us via our contact page.)

of ?

Taal – Nederlands of  “English”?

De basistaal voor alle onze cursussen is Nederlands.

 Daarnaast, zijn alle materialen ook geaccrediteerd in het Engels. Dus wij kunnen altijd beide talen beschikbaar maken. Ook deelnemers die niet geheel de Nederlandse of de Engelse taal machtig zijn, helpen wij om de examens te halen. In-companies kunnen wij geheel in het Engels geven. Verschillende officiële cursusboeken zijn alleen maar in het Engels beschikbaar. (Dus – er is geen Nederlandse vertaling of erkende alternatief.) Onze ervaring is dat vrijwel alle cursisten de examens halen, ook wanneer deze alleen in het Engels beschikbaar zijn. Onze web-based examentrainer helpt daarbij in het bijzonder.

However, as standard, all of our training materials are accredited also in English versions. Thus, English courses are also available on request.

 All of our courses & Trainers have also been accredited to be trained in English. If course participants feel they are not strong in Dutch or English, then our Trainers and our bi-lingual  web-based examentrainer can help. In-Company (and sometimes Open) courses can be requested in English. However, in some cases the formally recognised Course Book and/or the Exams are only available in English.

 • PRINCE2, IPMA en PRISM have both English and Dutch official guides and exams.
 • MSP, P3O en Agile Project Management have only an English official guide, but our materials and the exams are available in both English and Dutch.
 • Management of Portfolios, Managing Benefits, Agile Programme Management and PRINCE2 Agile have only English official guides and exams.

 Als u nu al vragen heeft, graag neem contact met ons op via onze contactpagina.


Optimale Cursusaanpak


Classroom Training

 • Oppidum has built itself up with almost 20 years of Classroom training.
 • The value of classroom training is the interaction between the participants from various backgrounds & companies and with your Oppidum Trainer who has more than 20 years of experience operating, writing about, training & examining his or her Best Practices.
 • Almost all courses are two full days with one week apart.
 • It is expected that participants prepare for about 4 hours beforehand and make time for 4-6 hours self-study in-between.  After the second day, another 4 hours will be a good investment before the exam.

In our Training Calendar, you can see our planned Courses. Each scheduled course is first planned as a Classroom course.

If there is not a date that suits, please give us a call or an email or use the contactpagina. There may be a possibility to move the date or the location.

 

 

VIP/ Virtual Training: A Blended training

 • If there are a low number of participants, or participants joining from different countries, then we convert the course to Virtual/VIP model.
 • This model then has the benefit of increased personal contact in smaller units of time over a longer period.
 • Most courses will then consist of:
  1. Preparation by Participant (4 hours)
  2. An introductory webinar with the Trainer (max. 2 hours)
  3. Self-study (2 hours)
  4. Either a 4 hour collaboration in a mutually agreed location, or 2 more webinars with self-study in-between
  5. And then 2 more webinars with self-study in-between
 • We have been using this model for more than 2 years, and it leads also to excellent results.
 • The contact time is personal, and is very different from a basic online course.

VIP/ Virtual Training courses are not scheduled, so please instead contact us for further information using our contact page.


Training Kosten en Kortingen

BTW of BTW-Vrij

ALL-IN (ex-BTW) prijzen - behalve de optionele examenkosten.

De trainingskosten zijn inclusief inschrijfgeld, studiemateriaal en arrangementskosten.  Wij adviseren u het examen wel af te nemen - het is de moeite en investering waard.   U vindt de kosten op de cursuspagina's.

BTW-Vrij?

De genoemde kosten zijn per deelnemer exclusief examen en exclusief Btw.  Is uw organisatie vrijgesteld van Btw? Dan wij kunnen uw facturatie zo regelen volgens CRBKO richtlijnen.

In-Company krijgt korting

Heeft u interesse in een aangepaste of in-company training?

Cursussen met volume inkoop (3 of meer personen), of combinatie pakketten van verschillende disciplines (of meerdere niveaus) van certificering bieden wij met korting aan.

Neem contact met ons op via de contactpagina.

In-Company discounts

 Are you interested in a custom training, or a training for 3 or more colleagues?

If you have 3 or more persons from the same company who are  interested in the same training or multiple training courses, then please contact us for an In-Company price. We can then, to a certain extent, localise the course to your company - as well as offering a significant discount.

In-Company courses are not scheduled, so please instead contact us for further information using our contact page.

Voorwaarden  met betrekking tot een last-minute annulering

Administratiekosten ad EUR 124,- (ex. BTW) mogen in rekening gebracht indien u besluit een "klassikaal" ("classroom") cursusdag minder dan 7 werkdagen van ter voeren niet bij te wonen. Oppidum zal kijken hoe u een gemiste dag kan inhalen of wellicht deel kan nemen aan een latere cursus. Bij annulering van de gehele training gelden de volgende voorwaarden:

Bij Annulering: Kosten
Bij annulering tot 4 weken voor geplande trainingsdatum geen kosten
Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor geplande trainingsdatum 25%
Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor geplande trainingdatum 50%
Bij annulering korter dan 1 week voor geplande trainingsdatum 100%

Examen Examengarantie en Voorwaarden

Examengarantie

Onze trainingen worden alleen gegeven door Oppidum trainers die gecertificeerd en geaccrediteerd zijn. Er is een Examengarantie voor onze trainingen. Als u niet slaagt, dan mag u de cursus(en) nogmaals gratis volgen. U betaalt wel de kosten van het examen met een administratieve opslag.

Examenvoorwaarden - Oppidum

Alle examens dienen afgenomen te worden binnen 3 maanden na het afsluiten van de cursus.  Na drie maanden is er geen mogelijkheid meer om zonder meerkosten een examen via Oppidum te boeken, en de examenkosten worden ook niet terugbetaald. Als uw bent verhinderend om tijdig aanwezig te zijn op een Oppidum examendag, zullen we een nieuwe datum voorstellen.  Er kunnen dan extra kosten bijkomen. Bijvoorbeeld drukwerk-kosten, locatiekosten, invigilatorkosten.  Dit zal in overleg bepaald worden, en is nooit meer dan EUR 82,- (ex. BTW).

Examenvoorwaarden - Public Examen via Oppidum Voucher

 • Als uw heeft ingeschreven op een Public Examen bij APMG in Huizen, dan zijn er strikte regels. In het kort (maar zie ook: de voorwaarden van ons Exam Institute):
 • De mogelijkheid bestaat om zonder bijkomende kosten eenmalig de examendatum te veranderen, zolang dit ten minste TIEN werkdagen voor de examendatum wordt aangevraagd.
 • In het geval van een tweede verandering in examendatum, of indien u het examen binnen tien werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum of annuleert, dan de zullen alle kosten voor het examen in rekening worden gebracht (of niet worden terugbetaald), en de administratiekosten ad EUR 82,- (ex. BTW) zullen ook in rekening worden gebracht.   Het opnieuw boeken van een examen zullen nogmaals de aangegeven prijs kosten. (Deze regels zijn nodig om de Exam Institute voorwaarden te kunnen hanteren.)

In alle gevallen dient Oppidum per e-mail (office@oppidum.nl) op de hoogte gesteld te worden.