Scrum/Agile & PRINCE2: Strangers Today – Mates Tomorrow? – Whitepaper

"Seven years have passed since Ken Schwaber & Jeff Sutherland released their Scrum Guide™: Time for a Retrospective."
Print Friendly, PDF & Email

In deze whitepaper willen de auteurs uitleggen wat de historie en de inrichting van de verschillende methodes is. Daarna kijken zij in onderzoeksresultaten naar de succesfactoren van projecten en van daaruit komen we dan tot richtlijnen voor het implementeren van Scrum/Agile en/of PRINCE2 ten behoeve van uw projecten.

Inhoudsopgave Scrum/Agile & Prince 2 whitepaper

Download formulier