Algemene Voorwaarden Oppidum

Download hier de algemene voorwaarden
Print Friendly, PDF & Email

Op al onze aanbiedingen, communicaties en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van ICT~OFFICE (voorheen “FENIT”), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Logo Oppidum

Download formulier