Webinar, 04 juli, 2016; “Is PRINCE2 Agile® right for me?

PRINCE2 Agile was launched in 2015 and offers a best-of-both-worlds framework for project management.
(Source: Axelos)

Combining the flexibility and responsiveness of agile with the clearly defined framework of PRINCE2, it offers guidance on:-
#  How to tailor the integrated set of PRINCE2 principles, themes and processes
#  How to produce the PRINCE2 management product.
# How to map the common agile roles to the PRINCE2 project management team structure
#  How to incorporate the fundamental agile behaviours, concepts and techniques into PRINCE2

Some of the key topics and questions covered during the webinar will include:
#  How does PRINCE2 Agile fit in to today’s marketplace
#  Why combine PRINCE2 with agile anyway?
#  How does it compare to other approaches such as AgilePM and Agile at GDS?
#  The PRINCE2 Agilometer; how much agile can or should I use?
#  Avoiding prejudices and moving from ‘iron’ triangles to a hexagon
#  What is PRINCE2 Agile comprised of?
#  How to see the marriage of the two philosophies

PRINCE2 Agile werd gelanceerd in 2015 en biedt ‘het beste van twee werelden’ raamwerk voor project management.
(Vertaling)

De combinatie van flexibiliteit en reactiesnelheid van Agile met de duidelijk omschreven kader van PRINCE2, biedt begeleiding bij: –
# Hoe de geïntegreerde set van PRINCE2 principes, thema’s en processen op maat te maken.
# Hoe de PRINCE2 management producten te produceren.
# Hoe de gemeenschappelijke agile rollen toe te wijzen aan het PRINCE2 projectmanagementteamstructuur.
# Hoe het fundamentele agile gedrag, concepten en technieken op te nemen in PRINCE2.

Enkele van de belangrijkste onderwerpen en vragen die aan bod komen tijdens het webinar gaan over:
# Hoe PRINCE2 Agile past in de huidige markt.
# Waarom eigenlijk: het combineren van PRINCE2 met agile?
# Hoe verhoudt het zich tot andere aanpakken, zoals AgilePM en Agile bij GDS?
# De PRINCE2 Agilometer; hoeveel agile kan of moet ik gebruiken?
# Het vermijden (voorkomen) van vooroordelen en het bewegen van een ‘ijzeren’ driehoek naar een zeshoek.
# Waar bestaat PRINCE2 Agile uit?
# Hoe kan het huwelijk tussen deze 2 filosofieën gezien worden?

Geef uw naam en e-mailadres op voor uw gratis download.