Boek: “Het bewezen verbeterpad”

Oppidum heeft de eer u het bewezen verbeterpad aan te bieden. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd concept om snel beter te worden in het uitvoeren van projecten.
Print Friendly, PDF & Email

Project-cocon

Vaak leven projecten in hun eigen wereld, de inbedding in de eigen organisatie kan beter, en het contact met klanten / gebruikers is lastig. Dat noemen wij wel het project-cocon. Het project leeft in zijn eigen wereld. Als een rups. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat die rups, het project, naar buiten kruipt en als een vlinder uitvliegt omdat het projectresultaat wordt gebruikt en (kruis) bestuivingen uitvoert waardoor nieuwe kansen opbloeien.

Dat klinkt poëtisch en niet erg actief; maar vergis je niet; groeien, uitvliegen en rondvliegen vraagt veel inspanning. Ook van een organisatie. En ook aan de gebruikers-kant vraagt het veel; de bestoven bloemen moeten zaaien en opnieuw opgroeien. Dat vraagt gecoördineerde, langdurige aandacht.

Project-complexiteit

Daarover gaat dit boek; hoe je hierin als organisatie kunt groeien, valkuilen te vermijden en uiteindelijk betere resultaten te behalen. Hiervoor hebben we samengewerkt met verschillende wetenschappers en onderzoeken. Vandaar de naam: “Het bewezen verbeterpad”.

Dat het project als zo lastig wordt ervaren komt vaak omdat de organisatie niet voldoende volwassen is om haar projecten te doen. Het project vraagt meer dan de organisatie in huis heeft. Die vraag van het project noemen we de complexiteit, het aanbod van de organisatie is de volwassenheid. Als de project-complexiteit te hoog is voor de volwassenheid van de organisatie gaan projecten fout op twee gebieden:

  1. De eerste gaat over inbedding van projecten binnen hun “moeder”-organisatie (blauwe pijl). Verloopt die inbedding slecht dan krijgt het project weinig aandacht, tijd en middelen van het management. Het isolement van projecten wordt dan versterkt en er is weinig sturing. Het waarom van de projecten is dan meer toeval dan bewuste keuzes.
  2. De tweede verschilfactor is goed samenspel tussen project en gebruikers/ klant en het project (groene pijl). Slecht samenspel leidt tot moeizame acceptatie van projectresultaten.

De organisatie moet haar “kunnen” (volwassenheid) afstemmen op hetgeen haar projecten vragen (complexiteit). Is de volwassenheid onvoldoende dan gaan projecten fout.

Verbeterpad naar volwassenheid

Groeien in volwassenheid kent drie accenten:

  1. Groeien in volwassenheid is een organisatieverandering en moet als zodanig worden opgepakt. Met voldoende steun vanuit de top, een bewuste aanpak met aandacht voor mensen en systemen. En met prioriteit voor de twee verschil makende gebieden: inbedding en samenspel met gebruiker/klant.
  2. Doorbreek het cocon en zorg voor inbedding van projecten. Rust de organisatie voldoende uit om haar projecten te doen. Laat ze afgewogen beginnen. Zo haalt de organisatie het project uit zijn isolement. Leiden in plaats van lijden.
  3. Aandacht voor het samenspel tussen project-mensen en de gebruikers leidt tot realistische criteria en betere implementatie.

Dat zijn de eerste stappen van het verbeterpad. Pas daarna gaan we kijken naar handboeken en certificaten. In ons boek beschrijven begrippen als complexiteit en volwassenheid, en we leggen de groeistappen uit zodat u een bewezen stevig begin kunt maken met verbeteren.

Auteurs

Auteurs Frank van Dam en Clemens Bon hebben vele organisaties op pad geholpen om projectprestaties te verbeteren, waren geaccrediteerd in verschillende methoden om volwassenheid en complexiteit te meten en droegen bij aan wetenschappelijk onderzoek hierover. Ze hopen dat u met dit boek ook en geslaagd verbeterpad in zult gaan.