Götz Pfauder

Binnen diverse profit en non-profit organisaties projecten geleidt met een serie successen binnen de de gezondheidszorg.
Print Friendly, PDF & Email

Götz Pfauder

Managing  Partner & Owner Oppidum

Götz is één van de managing partners van Oppidum. Na het behalen van zijn HEAO diploma (commerciële economie) is hij als freelancer gestart. Binnen diverse organisaties – profit en non-profit – heeft hij diverse projecten, vooral binnen de gezondheidzorg, succesvol afgerond.

Huidige opdrachten

Op dit moment werkt Götz als senior business analist / in de biomedische industrie Hij is verantwoordelijk voor de IT ondersteuning van een tweetal ontwikkel laboratoria.

Voorgaande opdrachten

Götz als projectmanager bij een diverse grote ziekenhuizen. Hij was verantwoordelijk voor meerdere projecten, zoals het samenvoegen van diverse zorgapplicaties (met name specifieke ervaring bij de Radiologie (PACS) en de verschillende laboratoria (Klinische Chemie en Microbiologie) over meerdere locaties. Ook heeft Götz ruime ervaring bij implementatie van EPD en fusies tussen zorginstellingen.

Eén van Götz grootste projecten was bij het Ministerie van Defensie. Hier moest krijgsmachtbreed één systeem komen voor de 1e lijns huisartsenzorg. Dit project is door Götz zodanig geleid, dat hij na afloop een “tevredenheidsverklaring” van zijn opdrachtgever heeft ontvangen. Zijn opdrachtgever was een Generaal. Tevens is Götz interim adjunct directeur geweest en hoofd ICT a.i. van een topklinisch ziekenhuis.

Trainingen

Het opzetten van bedrijfsspecifieke projectmanagementtrainingen (op basis van PRINCE2) waarbij theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden.

Senior Business Analist

2019 - heden

Senior business analist in de biomedische industrie, verantwoordelijk voor de IT ondersteuning van een tweetal ontwikkel laboratoria.

Projectmanager samenvoegen LIMS

2019 - 2020

(korte beschrijving)De realisatie van het samenvoegen van een drietal LIMS-en bij zowel de Klinische Chemie als de Medische Microbiologie naar één nieuw LIMS.

Projectmanager van integratie ordermanagement en integratie LIMS bij een huisartsen laboratorium

2018 - 2019

Opstellen van een projectvoorstellen, een Project Initiatie Documenten tot en de realisatie van het daadwerkelijke samenvoegen van een drietal LIMS-en bij zowel de Klinische Chemie als Microbiologie.

Projectmanager (diverse ziekenhuizen)

2008 - 2018

Opstellen van een projectvoorstel, een Plan van Aanpak tot en met het daadwerkelijke implementeren / samenvoegen van het LIMS (multi-locatieconcept) bij zowel de Klinische Chemie als Microbiologie (regionaal LIMS).

Opstellen van een Plan van Aanpak t/m de realisatie van het samenvoegen van een Radiologie Informatie Systeem en PACS inclusief bijbehorende opslag (SAN) van beeldmaterialen van een drietal ziekenhuizenlocaties met ieder een eigen systeem

Uitrol wifi op een nieuwbouwlocatie en in een bestaand ziekenhuis. Uitdaging was een goede afstemming tussen alle betrokken partijen te krijgen. Opstellen Plan van Aanpak t/m uitvoering.

Projectmanager ‘Informatie Voorziening Personeelsvoorziening’

2007 - 2008

Opdracht was om binnen de 4 krijgsmachtsdelen de informatiesystemen en processen voor het werven van militairen te standaardiseren.

Projectmanager GIDS

2005 - 2007

Binnen de krijgsmacht beschikte men over diverse informatiesystemen t.b.v. de curatieve en de bedrijfsgeneeskundige gezondheidszorg. In verband met het ``joint optreden`` van de krijgsmachtdelen bestond er behoefte aan het samenvoegen van deze systemen inclusief het implementeren van een hier aan gekoppeld EVS.