Franco Achtien

Zelfstandige en stevige Agile leider. Leidt omvangrijke, complexe, multidisciplinaire projecten, programma’s en/of verandering tot succesvolle implementatie. Gericht op samenwerking met behoud van regie. Kennis van en ervaring in AGILE, SCRUM, LEAN, IPMA, PRINCE2 & MSP. Operationele, bestuurlijke en politieke ervaring. Redeneren vanuit een hands-on mentaliteit. Behalen van doelen, deadlines en het leveren van resultaten.
Print Friendly, PDF & Email

Franco Achtien

Master of Science (MSc) & Bachelor of Business Administration (BBA)

Zelfstandige en stevige Agile leider. Leidt omvangrijke, complexe, multidisciplinaire projecten, programma’s en/of verandering tot succesvolle implementatie. Gericht op samenwerking met behoud van regie. Vastgelopen processen lostrekken met sensitiviteit, diplomatie en daadkracht.

Verbindingen leggen tussen mensen met oog voor de cultuur en persoonlijke kwaliteiten. Kennis van en ervaring in AGILE, SCRUM, LEAN, IPMA, PRINCE2 & MSP. Operationele, bestuurlijke en politieke ervaring. Redeneren vanuit een hands-on mentaliteit. Behalen van doelen, deadlines en het leveren van resultaten.  Kerncompetenties: leiderschap, analytisch, daadkrachtig, resultaatgericht, empathisch, ondernemend, autonoom.

Quotes

“Ik kan met Franco sparren over complexe materie en zijn recht door zee visie zorgt voor goede inzichten. Eerlijk, oprecht en een echte professional op bestuurlijk gebied.”

“Als ik aan leiderschap denk, is Franco de eerste persoon die in mij opkomt.”

“Ik heb Franco leren kennen als een ervaren specialist en adviseur. Hij werkt hard, is resultaatgericht en integer.”

“Franco is recht door zee, snapt razendsnel de (soms complexe) materie en weet hierbij een passend advies te geven. Hij is enorm deskundig en geeft met zijn rechtvaardige kritische blik de juiste handvatten om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.”

Overzicht van expertise

 • Change management
 • Leiderschap
 • Projectmanagement
 • Procesoptimalisatie
 • Innovatie

Certificeringen

 • Agile Program Management
 • Agile Project Management Foundation & Practitioner
 • Agile Scrum Foundation
 • IPMA D
 • Managing Successful Programmes (MSP) Foundation & Practitioner
 • PRINCE 2 Foundation & Practitioner
 • PRINCE 2 Agile Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • Stakeholder Engagement
 • Adviesvaardigheden
 • Diverse Medezeggenschapstrainingen
 • Sociaal-juridische regelgeving
 • Gecertificeerd Functiewaarderingsspecialist
 • Opstellen van rapporten en beleidsplannen
 • Orgaan- en Functiebeschrijvingen

Opleidingen

2019: Master of Science (MSc) specialisatie Change Management
2016: Bachelor of Business Administration (B.BA) specialisatie HRM
2005: Gemeenschappelijke Officiers Opleiding Nederlandse Defensie Academie
2000: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

Bestuurlijke en politieke ervaring

 • Lid Provinciale Staten Flevoland (2019 – 2023)
 • Lid Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg IPO
 • Lid vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris van de Koning Flevoland
 • Voorzitter verschillende (deel)OR, variërend van organisaties van 89  FTE tot 10.000 FTE
 • Bestuurslid officieren vereniging Willem Josef Baron van Gent
 • Voorzitter, International relations officier en lid van de Ronde Tafel Almere
 • Penningmeester landelijk netwerk Innovatie & Maatschappij

Project manager Ministerie van Defensie

2015 - 2020

Als project manager binnen defensie ben ik ingezet als (eind)verantwoordelijke en/of leidinggevende op diverse projecten met het doel de organisatie te optimaliseren en te professionaliseren. Verantwoordelijk voor aspecten scope, tijd, kosten, risico’s en kwaliteit.

Diverse lijnmanagement functies Ministerie van Defensie

2000 - 2015

Business Unit Manager (110 FTE), Crisismanager specialistisch team, Unit manager opleidingscoördinatie (35 FTE), Unit Manager (64 FTE), Officier in Opleiding, Operationeel Medewerker.