MSP 5de Editie: een aanwinst of niet?

Print Friendly, PDF & Email

Na maar liefst 9 jaar is de een nieuwe versie van MSP gelanceerd. Vanuit de capaciteit als reviewer heeft Oppidum een bijgedrage geleverd aan de totstandkoming van de 5de editie van MSP. De vraag is dan altijd: “Is het beter geworden of is het alleen oude wijn in nieuwe zakken?” Het zal u niets verbazen dat Agile een stevigere positie heeft gekregen en dat samenwerking een nog belangrijkere rol gaat spelen. De reviewers van Oppidum leggen uit wat de belangrijkste veranderingen zijn in deze nieuwe versie.

Het MSP 5 raamwerk

MSP 5 raamwerk

Onveranderd zijn de principes, thema’s en processen, maar deze zijn wel aan de huidige tijd aangepast. Met name de steeds meer Agile opleveringsmethodes vroegen om een betere inbedding. Het raamwerk zit als volgt in elkaar: De buitenring zijn de principes, daarbinnen de thema’s en in het midden de processen.

De belangrijkste veranderingen

Omgaan met onzekerheden

De principes leggen meer nadruk op de onzekerheid van programma’s. ‘Knowing what you don’t know’ is het belangrijke motto. Niet alles is goed voorspelbaar. En het omgaan met die onzekerheden is juist de sterkte van de programma aanpak. Dit wordt goed aangegeven door het principe ‘Deal with ambiguity’. Het continue kunnen en durven bijsturen is een kerncompetentie van een goede programma organisatie.

Samenwerken tussen programma’s

Een ander principe heet ‘Collaborating across boundaries’. Dit legt de nadruk op samenwerken van alle partijen binnen het programma en over programma’s heen. Elk principe geeft aan op welke wijze de thema’s erop aansluiten. Dat maakt de cirkel rond. Het leidt overigens ook tot diverse nieuwe examenvragen.

Kennis als nieuw MSP thema

Bij de thema’s is ‘Knowledge’ er nieuw bijgekomen. Het gaat in op de vraag hoe je een lerende organisatie goed opzet. Voor het eerst wordt ‘communities of practice’ specifiek benoemd. Uit onze onderzoeken komt naar voren dat dit een van de succesfactoren is om tot beter project- en programmamanagement te komen. Een werkgroep die breed uit de organisatie is samengesteld en trekker is van de methodiek. Bij programma’s is dat des te belangrijker omdat ze veel onderdelen van de organisatie raken.

De rol van de verandermanager

Het thema waar we minder blij van worden is de organisatie. Met name de rol van de ‘Business Change Manager (BCM)’. Die is nu verantwoordelijk voor alle veranderingen en alle ‘Benefits’. Daar wordt hij in ondersteund door de Change Agents. Wel makkelijk, 1 aanspreekpunt voor de SRO en Programmamanager, maar in de praktijk meestal niet goed te realiseren. Met name wanneer de benefits behaald moeten worden in verschillende delen van de organisatie, is het verantwoordelijk maken van 1 persoon in de praktijk moeilijk. Al snel wordt de Business Change manager dan de kop van jut en proberen de Change Agents de moeilijke dingen naar hem de escaleren. De kracht van een Business Change Manager in de vorige editie was, dat hij zowel verantwoordelijk is voor de lijnwerkzaamheden als de veranderingen binnen hetzelfde organisatiedeel. Hij moet zelf de prioriteiten stellen! Dus leer het voor het examen, maar pas daarna gewoon weer de oude versie van de BCM toe!

Waterval en Agile binnen het programma

Bij de processen wordt nu specifiek aandacht gevraagd voor de multimodale levering, ofwel binnen een programma zowel waterval als Agile projecten. Iets wat wij al eerder als buiten-examenstof behandelden en bij diverse klanten implementeerden. Een nieuw proces is Evalueren van nieuwe informatie. Dit sluit goed aan bij het omgaan met ‘ambiguity’. Nadruk ligt op het in de gaten houden van de omgeving, naast het kritisch volgen van de voortgang van het programma.

Adopteer de nieuwe versie van MSP!

Met deze 5de Editie is MSP weer geheel bij de tijd. Er is meer nadruk op de dynamiek in programma’s en op het werken in Agile omgevingen. Ook mooi dat het boek wat dunner is geworden en dat de nieuwe indeling het prettiger leesbaar maakt. De stof wordt toegelicht met vier specifieke programma’s zodat de link naar de praktijk direct duidelijk wordt. Let alleen wel even goed op wanneer je de organisatie inricht, want er zit een hikje bij de rolverdeling binnen verandermanagement. Dat is dan weer te repareren bij het op maat maken. Wil je de details leren kennen van de MSP 5de Editie? Sluit je aan bij de gratis webinar over MSP op donderdag 27 mei 2021. Geaccrediteerd consultant en trainer Clemens Bon geeft een online mini-workshop over de 5de editie van MSP.