PMD Learning Journey stap 6-9

Een pad ontstaat door erop te lopen.

Print Friendly, PDF & Email

Als projectmanager volg je bij ons niet zomaar een training, je neemt deel aan een Project Management Development Learning Journey. Een reis waarin je voortdurend leert en jouw projectmanagement en -leiderschapskwaliteiten op een eigentijdse manier ontwikkelt. Dit is de vierde blog in een serie blogs waarin we de stappen van deze PMD Learning Journey doorlopen.

We hebben je meegenomen in onze inspirerende leerreis, de voorbereiding op deze reis én hoe je vanaf de start van de reis samen van en met elkaar leert.

PMD Learning Journey stap 6-9
#cartoon door Bianca Berndsen @ www.studioleff.com

Project Management Development Learning Journey

In deze vierde blog besteden wij (NIMO en Oppidum) aandacht aan de aansluiting op de praktijk tijdens de reis die je maakt.

Tijdens | Het vertrekpunt van onze reis is je eigen praktijk. De vertaling van deze praktijk naar de theorie (en andersom), oftewel de ‘transfer’, is een onmisbare factor voor het laten slagen van jouw reis. Daar kun je zelf aan bijdragen door te oefenen in de praktijk. Net zoals je tijdens een reis op zoek gaat naar het onbekende, van de paden afwijkt en dan de mooiste ervaringen opdoet. Dit geldt ook voor jouw learning journey en hier ondersteunen wij bij.

PMD Tijdens

PMD Stap 6 Praktijk hulp en coaching

Stap 6 | We maken gebruik van uitdagende praktijksituaties die jij zelf vanuit jouw eigen praktijk inbrengt. Wat zijn situaties waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt en die voor jou een uitdaging vormen? Tijdens de training bespreken we dit en onderzoeken we hoe je hiermee kunt omgaan. Het gaat dan vooral over situaties die niet direct in de theorievoorkomen. Zelf ga je er vervolgens mee oefenen op je werkplek, dus leren door te werken.

PMD Driehoek 70

Je bespreekt jouw ontwikkelstappen met jouw leidinggevende zodat je ook de ruimte krijgt om te oefenen en te leren. De leidinggevende kan dan daar waar nodig je ondersteunen. Zo ontwikkel je je verder en zie je een mooi ontwikkelpad ontstaan. Want een pad ontstaat door erop te lopen.

Jouw eigen gereedschapskist met tools wordt nog beter gevuld. De alternatieven die je je eigen maakt om in concrete situaties een interventie te doen breiden zich steeds meer uit.

Kom je er zelf niet uit, of heb je toch nog vragen? Dan kun je altijd gebruik maken van de hulplijnen die je tot je beschikking hebt tijdens jouw reis. Zo staat de online leeromgeving altijd open en kun je je vragen voorleggen aan jouw medereisgenoten. Ook de trainer is hierop aangesloten en kun je altijd om feedback en coaching vragen.

PMD Stap 7 Projectmanagement methodieken

Stap 7 | Onze Project Management Development Learning Journey is altijd gerelateerd aan de praktijk van jouw werk. We kijken naar Scrum, Agile en andere projectmanagementmethodieken. We zorgen er niet alleen voor dat jouw inhoudelijke kennis verbetert, we zorgen er ook voor dat je je vaardigheden en competenties op het gebied van projectmanagement verder ontwikkelt. We besteden dus zowel aandacht aan hard skills als aan soft skills. Daardoor ga je de methodieken overstijgen. Je geeft er je eigen geur en kleur aan en dit maakt jouw learning journey completer. Het vult jouw rugzak met een diversiteit aan kennis en vaardigheden waarmee jij je verder kunt professionaliseren.

PMD Stap 8 Communicatie beeld en rode draad

Stap 8 | Jouw werk loopt als een rode draad door de training heen. De aanpak, de uitvoering, de afsluiting van projecten, het komt allemaal aan bod. Via beeldvorming, aansluiting met de theorie en het oefenen binnen de training ontwikkelen we jouw projectmanagementvaardigheden. Regelmatig maken we gebruik van trainingsacteurs. Hierbij kun je, in de veilige omgeving van de training, oefenen met nieuwe situaties. Daarna ga je er zelf mee aan de slag in de praktijk.

In de learning journey sta jij als persoon centraal. Toch maak je ook onderdeel uit van een team en van een organisatie als geheel. Ook daar kijken we naar. Met welke stakeholders heb je te maken, hoe verloopt de onderlinge communicatie, hoe verbind je verschillende belangen? En hoe zorg je ervoor dat het geleerde niet alleen bijdraagt aan jouw persoonlijke leerdoelen maar ook aan de organisatiedoelen van het bedrijf waarvoor jij werkt?

PMD Stap 9 Borging

Stap 9 | Een reis is geslaagd wanneer je mooie ervaringen hebt opgedaan en je er met een goed gevoel op terugkijkt. Dit geldt ook voor jouw learning journey. Deze is geslaagd wanneer je veel leerervaringen hebt opgedaan én deze ook na afloop in de praktijk brengt. Hier zorgen we tijdens de reis voor, door altijd uit te gaan van praktijksituaties, door te oefenen met casuïstiek en door bijvoorbeeld deze echt te oefenen met een trainingsacteur. Aan het einde van de reis vragen we je ook om te reflecteren op jouw leerdoelen en samen met jouw leidinggevende te kijken hoe je dit verder in de praktijk gaat vormgeven.

Door tijdens de learning journey uit te gaan van de praktijk is de transfer naar je werk altijd geborgd. Op deze manier vergroten wij het leerrendement van de mooie reis die je beleeft.  

Ben je geïnteresseerd in hoe onze PMD Learning Journey verdergaat en hoe we geslaagd de top bereiken? Volg ons op LinkedIn @NIMO en @Oppidum, binnenkort verschijnt onze volgende blog gericht op de eindsprint naar de top. Hopelijk tot snel!


Wie zijn wij?

NIMO en Oppidum zijn gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen op het vakgebied project-, programma-, en portfoliomanagement. We trekken samen op in de veranderende wereld van Projectmanagement. Onze PMD Learning Journey is ontstaan vanuit de gedeelde behoefte om samen meer waarde te creëren en bij te dragen aan het vak projectmanagement.

Een leven lang leren en ontwikkelen, met NIMO en Oppidum. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’