Wegwijzer voor modellen voor organisatievolwassenheid bij projectmanagement

Co-Author: Wegwijzer voor Modellen voor Organisatievolwassenheid Bij Projectmanagement (Nederlandse editie)

Print Friendly, PDF & Email

Dit 2009 boek is het resultaat van een onderzoek door een werkgroep van IPMA Nederland. Het bevat het volgende:

  • Beschrijft op basis van door de auteurs geformuleerde criteria hoe de verschillende volwassenheidsmodellen zich van elkaar onderscheiden (longlist van alle getraceerde volwassenheidsmodellen).
  • Beschrijft de individuele kenmerken van de geselecteerde volwassenheidsmodellen: CMMi, MINCE, OPM3, P3M3.
  • Legt uit hoe de geselecteerde volwassenheidsmodellen zich onderling verhouden.
  • Geeft aan wat de sterke en zwakke kanten van de geselecteerde volwassenheidsmodellen zijn.

Oppidum’s Alistair Cranmer was co-author.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.