Back to the future - film poster

BPUG 2017 – Verslag “Back-to-the-future, part 4”

Print Friendly, PDF & Email

Back-to-the-future, part 4!

Zoals u vast nog herinnert waren er drie films over het reizen in de tijd; per film ging het een paar keer terug in de tijd, en dan weer vooruit. Tijdens de BPUG hebben we datzelfde gedaan voor projectmanagement en in het bijzonder voor PRINCE2.

Terug in de tijd

PRINCE2 werd geboren in 1996; uit noodzaak want er waren veel problemen met projecten en de Engelse overheid wilde daarin verandering aanbrengen. Slechts 17% van de projecten (eerste Standish report in 1996) was succesvol.

Vandaag

Dit jaar bestaat PRINCE2 dus ruim 20 jaar en zijn er al meer dan 1 mio individuele certificaten uitgereikt. PRINCE2 is echt een standaard geworden; dus de prins is nu wel koning! Ook is er een hele familie Best-Practices ontstaan rondom PRINCE2. Inclusief een instument (P3M3) om te meten hoe goed organisaties met hun projecten omgaan. Ruim honderd organisaties maken daar nu gebruik van.

Het nieuwste Standish rapport laat zien dat nu 28% van de projecten succesvol is. Dat is toch wel teleurstellend.

In onze workshop vroegen we de deelnemers waarom dat zo is. Als belangrijkste oorzaak gaven zij aan dat projecten “erbij” gedaan worden. Ze worden gestart, veranderen onderweg van inhoud en doel en er zijn er vaak meer dan de organisatie aankan. We vroegen het ook aan vier Goeroes op gebied van projectmanagement. Zij kwamen tot dezelfde conclusie.

Over 20 jaar

Wij hopen dat de wereldstandaards (PRINCE2, IPMA, PMI) dan met elkaar getrouwd zijn. Ze hebben elkaar veel te bieden en gebruikers zijn beter af met standaards die samen werken en op elkaar afgestemd zijn dan met concurrerende standaards. Er zijn op die manier miljoenen mensen opgeleid, maar belangrijker nog: organisaties gaan er dan veel bewuster mee om. Als organisaties bewuster met projecten omgaan is er betere funding; veranderen de doelstellingen niet, zijn er minder conflicten en worden er betere besluiten genomen. Kijk maar eens naar dit grafiekje van Standish:

In de linker kolom gaat het over de teams en de stuurgroep. Beter getrained leidt tot beter resultaat. Juist ook de stuurgroep! En in de rechterkolom zie je dat nog veel sterker: goed overwogen besluiten van stuurgroepen leiden tot succes; slecht of uitgesteld besluit (omdat projecten laag op de prioriteitenlijst staan) leidt tot falende projecten.

De vier goeroes

Zij vinden dit ook; Jim Johnson van Standish verwoordde dat het krachtigst:

Maar ook Antonio Nieto-Rodriguez (vroeger van PWC, legde als eerste een bewezen verband tussen volwassenheid en prestaties; zie ook “Projects to make a Better World“, die illustreerde datzelfde met de geslaagde Apple projecten voor iTunes, iPod en iPhone. Cooper van Stage-Gate laat het al zien in de naam van zijn uitvinding: “Stage en Gate“. Die Gates zijn vaak onderbelicht. Jeroen Bolluijt van Broooke was nog duidelijker: al die extra aandacht voor Scrum, detail procedures enz., leidt alleen maar de aandacht af van het meest belangrijke – doelstelling, acceptatie en overtuiging van senior management.

Mooi dat deelnemers en Goeroes het zo met elkaar eens waren. Als top management meedoet en overwogen mee besluit gaan de projectprestaties naar 60%.

Werk aan de winkel dus om de top hiervan de overtuigen. Met de resultaten van de onderzoeken van goeroes als ruggensteuntje moet dat kunnen. We helpen u graag bij dat overtuigen.