Agile Change Management: een korte introductie

Print Friendly, PDF & Email

“Vanaf nu gaan we onze projecten Agile doen!” Dat heb je vast wel eens gehoord. Gevolgd door vragen zoals: “Maar wat gaan we nu precies anders doen dan wat we al deden?” En: “We gaan een ander framework gebruiken om het project uit te voeren, maar het is toch hetzelfde soort project?” De antwoorden liggen in Agile Change Management, wat meer is dan het traditionele verandermanagement.

Zo vertelde keynote speaker Melanie Franklin in een AMPG webinar over de ins & outs van deze methodiek. In deze eerste blog ga ik in op het nut en de noodzaak van Agile Change Management om jou verder te helpen deze methode beter te begrijpen en toe te passen.

Agile versus traditioneel

Het verschil tussen het uitvoeren van projecten op een traditionele manier en de agile manier. Met het toepassen van een Agile methodiek word je veel flexibeler en kun je tegemoetkomen aan de steeds sneller veranderende behoefte van jouw interne of externe klant. ‘Agility creates flexibility’(wendbaarheid creëert flexibiliteit), zoals Melanie Franklin heel correct tijdens de webinar benadrukte. Je verkrijgt die flexibiliteit door het opbreken van het project in kleine stukjes, iteraties genoemd, en per iteratie actief feedback te ontvangen van de ontvanger van het product. Dit in tegenstelling tot het tradionele projectmethodieken waarbij die feedback pas wordt gegeven helemaal aan het einde bij de oplevering aan de klant.

Constante herijking van het eindresultaat

Daarnaast is er bij een Agile methodiek niet een helemaal uitgedachte, vastomlijnde en van tevoren gespecificeerde uitkomst van een project. Bij traditionele projecten is het eindresultaat helemaal gespecificeerd, maar bij Agile projecten is er juist ruimte om gedurende de feedbackrondes aan het einde van een iteratie aanpassingen te maken op het einddoel. Agile geeft dus ruimte om toe te werken naar een ‘amended end goal’ (aangepast einddoel) en op basis van de volgende feedbackcyclus een ‘further amended endgoal’ (nogmaals aangepast einddoel). Traditionele projecten daarentegen laten geen ruimte voor aanpassingen aan het ‘end goal’ (einddoel).

Nut en noodzaak van Agile Change Management

Wat zijn dan de belangrijkste overwegingen te kiezen voor het toepassen van Agile Change Management? Het zijn vooral de voordelen die deze methodiek interessant maken. Tijdens de webinar is een tal van voordelen benoemd. In mijn ogen zijn dit de drie belangrijkste voordelen:

Sneller resultaat

Door het toepassen van Agile Change Management zie je sneller resultaat. Omdat de feedbackcyclus korter is en je een project opbreekt in kleine iteraties, kun je de resultaten van die kleine iteraties ook direct implementeren in de organisatie, mits ze voldoen aan de acceptatiecriteria. Sneller resultaat dus!

Geeft vertrouwen, zien is geloven!

Doordat je als projectteam beter in staat bent om via de korte iteraties resultaat te leveren, geeft het vooral aan de collega’s in de staande organisatie vertrouwen dat je iets gaat opleveren. Dit zorgt voor vertrouwen in het project en in het resultaat van het project. Zien is geloven dus!

Samenwerken en samen maken

Doordat je als agile projectteam veel meer dan een traditioneel projectteam de verbinding opzoekt met de afnemers van het product, kom je veel meer in elkaars invloedssfeer. Je wordt als het ware gedwongen om met elkaar samen te werken. En laat nou juist dit de absolute meerwaarde van Agile Change Management zijn: samenwerken en door die samenwerking ook samen maken. Zo ontstaat eigenaarschap bij de leverancier en de klant, waardoor samen naar een optimaal resultaat wordt toegewerkt!

Veranderen door te doen

Agile Change Management is anders dan traditioneel verandermanagement. Het is veranderen door te doen. Niet eeuwen denken over wat je gaat veranderen, om er later achter te komen dat de omgeving al blijkt te zijn veranderd. Uiteraard moet je bij Agile Change management ook goed nadenken waar je naar toe wil, maar door toepassing van kleine iteraties krijg je sneller resultaat, kan je tussentijds de doelen bijstellen, ontwikkel je meer vertrouwen in de veranderaanpak, zorg je voor continue samenwerking in het projectteam maar ook tussen projectteam en stakeholders. En dat is wanneer de echte transitie naar Agile werken begint!

Ben je het met mij eens? Of juist niet? Laat het dan vooral weten, feedback – in kleine iteraties 😊 – is welkom!

In de vervolg-blog ga ik dieper in op Agile vaardigheden die komen kijken bij het toepassen van Agile Change Management. Want een methode is zo goed als diegene die hem uitvoert. Tot de volgende blog!


Een overzicht van gerelateerde trainingen: