Als Oppidum doen we jaren mee met onderzoek naar succesfactoren en faalfactoren van projecten. Twee zaken springen eruit: belanghebbenden (zoals klanten, gebruikers)  begrijpen engoede inbedding van het project in de organisatie.  In deze blog wil ik de eerste toelichten, in een volgend blog zal ik ingaan op...