Sinds 2014 heeft Oppidum een Wetenschappelijke Raad

Waarom heeft Oppidum een wetenschappelijke raad?

Van oudsher is er altijd een spanning geweest tussen wetenschap en praktijk. Wat de wetenschap bedenkt hoeft niet van nut of waarde te zijn voor de praktijk én vice versa. En dat is prima. Het is juist goed dat het schuurt. Zo kom je samen verder.

In de Nederlandse advieswereld is dit niet anders. Wetenschappers moeten buiten de praktijk staan om deze goed te kunnen bestuderen en organisaties zijn te druk met de waan van alledag om zich met de laatste trends en inzichten bezig te houden. Men werkt op basis van wezenlijk andere kaders en taal. En tegelijk hebben wetenschappers en praktijkmensen elkaar nodig. Enerzijds om ‘slappe’ wetenschap te voorkomen en anderzijds om te ‘weten’ wat een juiste aanpak is.

Dat contrast is de bron van meerwaarde, waar organisatieadviseurs een belangrijke schakel vormen. Om de transfer van kennis mogelijk te maken van de wetenschap naar de praktijk en vice versa. Om van waarde te blijven voor klanten moeten adviseurs continu met nieuwe inzichten komen voor zowel de praktijk in het heden als in de toekomst.

De wetenschappelijke raad van de Oppidum faciliteert deze wisselwerking. Het is een van de vele manieren waarop de Oppidum van waarde is voor haar klanten en netwerk. We willen de spanning tussen theorie en praktijk productief maken. Door de adviseurs inzicht te geven in wat wel en niet bewezen werkt, maar ook door handvatten aan te reiken om zelf de wetenschap bij de arm te nemen. Zo verhogen we de waarde van Oppidum voor hun klanten, collega’s én voor de wetenschap.

De Wetenschappelijke Raad bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

(bron “WR”: OOA )

“Ooa: Dé beroepsvereniging voor organisatiekundigen en -adviseurs. Voor de professionalisering van het vak, een exclusief netwerk voor leden, internationaal erkende certificering en de laatste ontwikkelingen.”

Resource Index Pages
WR Lezingen & Webcasts
WR Resources
WR WhitePapers