Privacy Reglement – Oppidum B.V.

Bedrijfsgegevens - Oppidum B.V. Kamer van Koophandel: 320.78004 Btw nummer: NL808498290B01

Bedrijfsgegevens - Oppidum Project Services B.V. Kamer van Koophandel: 32140757 Btw nummer: NL819965844B01

Adres (beide): Frederik van Eedenplein 22 2106ED Heemstede Nederland

Telefoon (beide): +31 (6) 5899 8942

Algemeen email adres: secretariaat@oppidum.nl

(Oppidum B.V. en Oppidum Project Services B.V. worden hieronder beide aangeduid met “Oppidum”.)

Informatie over Uw

Uw Email adressen

Oppidum kan u, in het kader van een gesloten overeenkomst, meldingen sturen of aanbiedingen doen over soortgelijke evenementen, blogs, producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend.

De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens.

Als uw hiervoor (of in het geleden) heeft ons uw email verstrekt (in verband met een gesloten overeenkomst, of andere communicatie met Oppidum), dan wordt in de eerstvolgende email de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw emailadres.

Oppidum koopt in geen e-mailadressen of andere persoonsgegevens.  Als wij contact met uw nemen, dan hebben wij hiervoor contact al met uw gehad.

Oppidum verkoopt geen e-mailadressen, nog geen email wordt met andere partijen gedeeld, mits voor b.v. uw examenregistraties.

Uw Postadres

Oppidum gebruikt uw postadres alleen voor het verzenden van cursusmateriaal en informatie die u hebt vooraf aangevraagd.

Uw Telefoonnummer

Telefonisch contact met u gebeurt alleen op uw oorspronkelijke aanvraag - bijvoorbeeld de invullen van een online formulier of een nummer achtergelaten bij receptie/ voicemail, of in verband met een gezamenlijke gesloten bijeenkomst.  Op elke moment kunt uw ons vragen om u niet meer te bellen en/of uw telefoonnummer te wissen van onze actieve contact register.  Dit kan via telefoon of email gedaan.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of op een andere manier) worden niet bewust verzameld, gezocht, of gekocht – en dus ook niet verwerkt - bij of in Oppidum.

Uw Veiligheid

Veiligheid bij het overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Veiligheid bij het opslaan van gegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze website periodiek toetsen.

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website en aan onze klanten mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren wordt u verzocht contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Contact met ons over juridische zaken: Als u wilt reageren op ons Privacy Reglement, kun u contact met ons opnemen.  Dit kan telefonisch met de Managing Partner Secretariaat (tel. 020-654 1962), per email (via secretariaat@oppidum.nl), of schriftelijk op het bovengemelde adres,