Frank van Dam werd lid van Oppidum’s “WR” (Wetenschappelijke Raad) in 2014.

Frank een ruime ervaring als Product Development Consultant in een aantal multinationals in de wereld van harde, tastbare producten.

( For English, click here.)

Als werktuigkundig ingenieur werkte hij in de Luchtmacht en gaf daar les in Kwaliteit en Onderhoud als onderdeel van de F-16 mid-life upgrade. Vervolgens werkte hij bij Volvo aan proceskwaliteit en ee pilot plant. Na het halen van zijn MBA startte hij twee bedrijven voor  Koninklijke Ten Cate op waarna hij een eigen adviesbureau in productontwikkeling startte en les ging geven op verschillende universiteiten

Frank wil meer halen uit ontwikkel trajecten en let daarbij op drie parallel gebieden:
1. Het ontwikkelproces zelf met de bijbehorende ontwikkelmethoden
2. project en portfoliomanagement van dergelijke processen  (daartoe is Frank een geaccrediteerde PRINCE2 en P3M3 consultant voor Oppidum)
3. De mensen die het proces uitvoeren.

Het ontwikkelproces ken teen paar belangrijke gebieden die eigenlijk maar zelden goed toegepast. Het eerste element is klantwaarde. Daar hoort bijvoorbeeld het begrip Lead-Users bij, om echt goed te begrijpen wat de gebruiker wil. Zoals Steve Jobs zo vaak zei: “klanten kunnen heel moeilijk zelf uitdrukken wat ze willen, daar moeten we ze bij helpen” Denk vervolgens ook aan methoden als Waardeanalyse (waar Frank een boek over schreef met Goof Pruijsen). Denk ook aan Quality Function Deployment en onderhoudsgericht ontwerpen. En vergeet het belang van “design” zelf niet. Designers, engineers en gebruikers bij elkaar brengen vraagt veel (onderling) vertaalwerk!

Het tweede element is het ontwerpproces zelf. Veel mensen hebben van Fasen en Poorten gehoord, maar weten niet precies wat ze inhouden of hoe ze naar hun eigen werk toe zijn vertaald.  Hier kan nog veel vooruitgang geboekt worden. In de loop van de tijd heeft Frank een stapel voorbeeld processtappen ontwikkeld die ook uw organisatie kunnen helpen om ontwikkelprocessen te stroomlijnen.

Het derde element is voor velen vervelend: veel rekenwerk en denken aan problemen. Het gaat over: FMEA (failure mode and effect analysis) en SPC (statistische proces beheersing); Toch zijn deze methoden heel handig voor het oplossen van lastige kwaliteits- en efficiency problemen

Frank legt veel nadruk op de volwassenheid van organisaties. Hoe volwassener, hoe beter ze presteren. Volwassenheid vindt zijn basis in het hebben van processen, ze uit kunnen voeren en ze uit willen voeren. Frank schreef mee aan een boek over volwassenheid en hielp de APMG Index ontwikkelen, een instrument om de gewenste volwassenheid van een organisatie te bepalen.

Maar welke de processen en methoden ook zijn, het de mensen die het moeten doen. Zij moeten de methoden kennen en met elkaar leren om de organisatie te verbeteren. Dus moeten ze samenwerken over afdelings- of disciplinegrenzen heen. Frank heeft diverse tools en games ontwikkeld om daarbij te helpen.

 

Klik hier voor de Blog items van Frank van Dam.

Klik hier voor de Linked-in Pagina van Frank van Dam.

 


And now in English:

Frank van Dam joined Oppidum’s “WR” (Wetenschappelijke Raad) in 2014.

Frank brings years of experience as Product Development Consultant in a number of multinationals and in the “hard” world of tangible products.

As a mechanical engineer he worked in the Dutch Royal Air Force teaching Quality and Maintenance as part of the F-16 mid-life upgrade. Consequently he worked at Volvo on process-quality and pilot production. After earning his MBA he started two companies for Royal Ten cate before starting his own consulting firm in Product Development and teaching at several universities.

Being interested in getting more out of development efforts, Frank looks at three parallel streams:
1. The development process itself and related specific methodologies
2. Project and Portfoliomanagement of that process (in support of which Frank is an Accredited PRINCE2 and P3M3 Lead consultant with Oppidum)
3. The people that perform the process.

The development process itself has a number of elements that are of very high importance, but are unfortunately only very limited used in organizations. The first important element is understanding customer value. Related methodologies are the use of Lead-Users to really understand what customers want. As Steve Jobs so often said: “they find it hard to express themselves, so we need to help them” Also think of methods like Value Analysis on which Frank co-authored a book, Quality Function Deployment and design-for-maintenance. And don’t forget the importance of design itself. Bringing designers, users and engineers/developers together requires a lot of translation!

The second element is the development process itself. The words Stage and Gate are well known, but few organizations have translated their development or project activities and plotted those against Cooper’s Stage Gate processes. There is much progress to be made in this area. Over time Frank has developed a stack of adapted versions that can help your organization streamline their development efforts.

The third element is tedious and sometimes involves a lot of math, hence people shy away: FMEA (failure mode and effect analysis) and SPC (statistical process control); yet these methods can be very helpful to solve intricate quality and efficiency problems

He has a strong interest in the Maturity of organisations: the more mature, the better they perform. Maturity depends on having processes, being able to execute them and the willingness to stick to them. Frank co-authored a book on Maturity and helped to develop the APMGIndex which helps te determine the desired maturity for an organization.

Whatever the processes and methods are, it is the people that have to make them happen. They not only need to know the methods and learn as an organization how to improve on them, they also have to understand how to work together across departments or even beyond discipline-borders. Frank has developed several tools and games to help teams and organisations to do so.